Liečivá ovplyvňujúce respiračný systém

Prírodné vedy » Medicína

Autor: telushkaa
Typ práce: Referát
Dátum: 23.09.2012
Jazyk: Slovenčina
Rozsah: 893 slov
Počet zobrazení: 5 002
Tlačení: 419
Uložení: 424
1. Antiastmatiká
Astma bronchiale  je  chronické zápalové ochorenie charakterizované obštrukciou dýchacích ciest, ktorá je väčšinou reverzibilná, či už spontánne alebo ako odpoveď na primeranú liečbu. Obštrukcia je spôsobená konstrikciou bronchiolov a zároveň zvýšenou sekréciou bronchiálneho hlienu a edémom sliznice dýchacích ciest. Súčasne je zápal spojený so zvýšenou dráždivosťou dýchacích ciest na rôzne stimuly. Základom terapie je aplikácia protizápalových a bronchodilatačných látok.

1.1 Protizápalová terapia
 
Glukokorticoidy (tiež Kortikoidy)
 
Glukokortikoidybeklometazón (BECLAZONE aeros., BECLOFORTE INHALER, BECLOMET aeros.)  budesonid (PULMICORT aeros., PULMICORT TURBUHALER aeros),  dexametazón (DEXAMETHAZÓN, tbl., unj., ung., crm.) -  nie  sú  bronchodilatačné látky, preto nie sú účinné v terapii skorej fázy akútneho záchvatu. Profylakticky však inhibujú chronický zápalový proces. Pri dlhodobejšom podávaní môžu redukovať aj bronchiiálnu hypereaktivitu. Inhalované steroidy sú v tejto indikácii pravdepodobne účinnejšie než perorálne, pretože pôsobia priamo na epiteliálne bunky dýchacích ciest.
 
Spôsoby aplikácie
Dnes sa preferuje inhalačné podanie kortikoidov. V prípade ťažkej astmy sa aplikujú celkovo perorálne alebo injekčne.
 
Nežiadúce účinky
Nežiadúce účinky kortikoidov pri liečbe astmy prichádzajú do úvahy hlavne pri celkovej aplikácii. Injekčné formy s predĺženým účinkom môžu spôsobiť osteonekrózy hlavy femuru, nekrózy svalov v mieste vpichu, preto ich niektorí respirológovia nedoporučujú. Inhalačná aplikácia môže uľahčiť rozvoj bukanálnych kandidóz, vyvolať poruchy hlasu.
 
Inhibítory degranulácie mastocytov
Lokálne podávaný chromoglykát sodný (kromolýn – INTAL INHALER aeros, tbl)  nepriamo inhibuje obštrukciu prietoku dýchacích ciest navodenú alergénmi a akútnu obštrukciu po telesnom zaťažení, po expozícii v studenom vzduchu, alebo v znečistenom vzduchu. Vo forme práškovej alebo aerosólovej inhalácie sa používa na dlhodobú preventívnu liečbu v skorých štádiách bronchiálnej astmy u detí a dospievajúcich
Nedokromil sodný je novšia protizápalová látka používaná v terapii bronchiálnej astmy. Je účinnejší než kromolýn a indikácie má tie isté.
 
Nežiadúce účinky
Obidve látky sú znášané väčšinou pacientov veľmi dobre. Môžu zriedkavo spôsobiť ľahké podráždenie sliznice hrtanu, v niektorých prípadoch bronchokonstrikciu.
 
1.2 Bronchodilatačná terapia
beta-sympatomimetiká (beta-adrenergiká)
 
Patria medzi základné bronchodilatačné látky v terapii astmy. Ich zástupcami sú : salbutamol (SALBUTAMOL POLFA aerosol inh.), fenoterol (BEROTEC sol. Inh.), prokaterol (LONTERMIN tbl.), terbutalín (BRICANIL TURBUHALER plv.. Inh.).

Mechanizmus účinku

Beta-sympatomimetiká  po  väzbe  na beta-receptor stimulujú  produkciu  cAMP  v cieľovej bunke výsledkom čoho je relaxácia hladkej svalovej bunky a bronchodilatácia. Okrem toho znižujú uvoľňovanie mediátorov zápalu z mystocytov.

Spôsoby aplikácie

V súčasnosti sa preferuje ich inhalačné podanie. Pri preventívnom podaní sa podávajú aj perorálne. Pri ťažkých záchvatoch sa aplikujú intravenózne.
 
Nežiadúce účinky
Vyššie dávky môžu vyvolať svalový tres, nekľud, búšenie srdca. Veľmi zriedkavo sa vyskytli bolesti hlavy, kožné erupcie, únava alebo anopak nespavosť
 
Kontraindikácie
Pri zachovaní odporúčaného dávkovania nie sú u selektívnych beta-sympatikomimetík známe žiadne absolútne kontraindikácie. Relatívne najznámejšími kontraindikáciami sú ochorenia srdca, ktoré môžu byť negatívne ovplyvnené vyššími dávkami betasympatomimetík.
 
2. Antitusiká a expektoranciá
Kašeľ  je  reflexný  obranný  mechanizmus,  ktorým  sa dýchacie cesty zbavujú cudzorodého materiálu, iritačných látok, ako aj sekrečných produktov. V niektorých prípadoch však dlhotrvajúci kašeľ oslabuje pacienta a namáhané dýchacie svalstvo je bolestivé. V takýchto prípadoch je indikované použitie antitusík za predpokladu že príčina kaľša je presne diagnostikovaná a známa. 

 
2.1 Antitusiká
Antitusiká sú látky, ktoré centrálnym mechanizmom znížujú dráždivosť centra pre kašeľ alebo periférnym mechanizmom znižujú referentné impulzy idúce k tomuto centru. Dnes antitusiká delíme na antitusiká kodeínového a nekodeínového typu.
 
2.1.1 Antitusiká kodeínového typu
Typickým predstaviteľom tejto skupiny je prirodzený alkaloid kodeín (CODEIN SLOVAKOFARMA tbl). Z ďalších látok patriacich do tejto skupiny je možné spopmenúť etylmorfín (DIOLAN tbl), folkodin (NEOCODIN tbl), dextrometorfán (RHINOTUSSAL cps).
 
Kodeín
Má podobné vlastnosti ako morfín, avšak je menej účinný. Jeho účinok je selektívnejší na centrum pre kašeľ. Je považovaný za štandardnú látku s antitusickým účinkom.
 
Klinické použitie
Symptomatické potlačenie dráždivého, neproduktívneho kašľa známej etiológie v kombinácii s kauzálnou terapiou základného ochorenia, pred diagnostickými výkonmi, algické stavy vyžadujúce kombináciu  antipyretika s kodeínom.
Aplikuje sa perorálne
 
Nežiadúce účinky
Môže sa vyskytnúť útlm alebo eufória až zmätenosť, vertigo, nauzea, vomitus, zápcha, biliárne spazmy, bolesti hlavy, poruchy spánku a sluchu. Nežiadúcim účinkom priamo súvisiacim s bronchopulmonálnym systémom je zvýšenie viskozity a elasticity hlienu a sťaženie expektorácie.
 
Kontraindikácie
  Kontraindikáciou je sťažená expektorácia,  najmä  pri  pokročilejšom  štádiu bronchopulmonálnej choroby, hnačky pri intoxikáciách a pseudomembránovej kolitíde. V priebehu liečby kodeínom platí zákaz používania alkoholických nápojov, ktoré môžu výrazne zvýšiť tlmivý účinok na CNS.
 
 
2.1.2 Antitusiká nekodeínového typu
  K antitusikám tejto skupiny patria látky s centrálnym (pentoxiverín, butamitrát) a periférnym účinkom (benzonatát dropropizín), pričom niektoré môžu mať aj zmiešaný účinok (butamitrát).
 Pentoxiverín má asi jednotretinový efekt v porovnaní s kodeínom. Má všeobecne slabšie účinky a v antitusických dávkach nebol dokázaný depresívny účinok na dychové centrum.
  Butamitrát je účinné antitusikum. Nepodáva sa v I. Trimestri gravidity. Nechutenstvo, potiaže zo strany GIT sa vyskytujú zriedkavo.
  Dropropizín je  tiež  silné nekodeínové antitusikum  s  vlastnosťami  podobnými butamitrátu. Má aj mierny antihistaminický účinok a len minimálne ovplyvňuje dychové centrum.
 
Klinické použitie
Podobne ako opiátové antitusiká ich používame pri dráždivom kašli pri akútnych a chronických ochoreniach dýchacieho systému.
 
2.2. Expektoranciá
Slúžia na odstraňovanie hustého hlienu z dýchacích ciest. Nemali by sa kombinovať s antitusikami. Brómhexín zvyšuje podiel  tekutého prieduškového hlienu a znížením  priečného prepojenia kyslých mucopolysacharidov znižuje viskozitu. Následkom lokálneho dráždenia mukózy sa môžu vyskytnúť gastrointestinálne symptómy (nauzea, bolesť v oblasti brucha, vracanie alebo hnačky). Ambroxol je metabolit bromhexínu. V ojedinelých prípadoch môže spôsobiť zažívacie ťažkosti ako napr. Nauzea a bolesti brucha.
Oboduj prácu: 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1


Odporúčame

Prírodné vedy » Medicína

:: KATEGÓRIE – Referáty, ťaháky, maturita:

0.052