Imunosupresíva a imunomodulačné látky

Prírodné vedy » Medicína

Autor: telushkaa
Typ práce: Referát
Dátum: 23.09.2012
Jazyk: Slovenčina
Rozsah: 596 slov
Počet zobrazení: 19 938
Tlačení: 657
Uložení: 634
Imunosupresíva a imunomodulačné látky
 
Imunofarmaká sú lieky  na  ovplyvnenie  stavu imunity  v  snahe zvýšiť alebo znížiť odpoveď organizmu.
  Základnými indikáciami podávania imunosupresív sú  orgánové transplantácie, autoimunitné ochorenia i alergické ochorenia a prejavy. Všeobecne ich delíme na:
 
a) Imunosupresíva – potláčajú imunitnú odpoveď.
  Používame ich :
  - v prevencii a terapii rejekcie transplantovaných orgánov,
  - k potlačeniu prejavov autoimunitných ochorení,
  - k potlačeniu alergických prejavov a chorôb.
 
b) Imunostimulanciá – potencujú imunitnú odpoveď.
  Používame ich : 
  - v terapii imunodeficientnych stavov (vrodených aj získaných),
  - na stimuláciu imunitnej odpovede pri chronických infekciách
  (vírusy a baktérie),
- na stimuláciu imunity pri malígnych procesoch.
 
 
1. Imunosupresíva
Imunosupresíva zasahujú na rôznych miestach imunitnej odpovede organizmu.
  Všeobecne ich delíme na:
1. Glukokortikoidy,
2. Nesteroidné antiflogistiká,
3. Cytotoxické látky (azatiopyrín, chorambucil, cyklofosfamid, metotrexát),
4. Látky suprimujúce T-lymfocyty (cyklosporín A, muromonab-CD3).
 
Prvé tri skupiny už boli preberané v iných kapitolách. Cyklosporin A je cyklický polypeptid. Muromonab-CD3 je monoklonálna protilátka proti CD3 antigénu ľudských T-lymfocytov.
 
Mechanizmus účinku a spôsoby aplikácie
 
Cyklosporin A inhibuje tvorbu IL-2 a IL-3  interferónu-gama. Súčasne inhibuje vývoj niektorých typov tymocytov. Inhibuje  bunkami sprostredkovanú imunitnú reakciu, akou je odvrhnutie alotransplantátu, opozdená hypersenzivita, alergická encefalomyelitída, adjuvantná artritída a reakcia štepu voči hostiteľovi.
Muromonab-CD3 eliminuje po i.v. podaní cirkulujúce T-lymfocyty exprimujúce CD3 antigén.
Absorbcia cyklosporínu A z GIT je nekompletná a variabilná. Väčšina látky je distribuovaná mimo krvného obehu. Cyklosporín je intenzívne metabolizovaný na množstvo metabolitov pečeňovým systémom cytochrómu P-450. Vylučuje sa primárne žlčou.
 
Klinické využitie
Cyklosporín A je indikovaný ako prevencia rejekcie transplantovaných orgánov, najmä obličiek, pečene a srdca. Využíva sa aj pri terapii reakcie štepou voči hostiteľovi po transplantácii kostnej drene. Nie je však schopný zvrátiť už začatú odlučovaciu reakciu transplantátu.
Muromonab-CD3 sa používa na zvrátenie akútnej reakcie odvrhnuia transplantátu blokádou funkcie tvorby cytotoxických T-lymfocytov.
 
Nežiadúce účinky
Najčastejšou  nežiadúcou  reakciou  na cyklosporín A  je  renálna  toxicita.  Limituje použitie cyklosporínu po transplantácii obličky. Neurotoxické účinky sa prejavujú halucináciami, generalizovanými epileptickými záchvatmi a kŕčami.
Najzávažnejším nedostatkom terapie muromonabom-CD3 je indukcia tvorby ľudských protilátok, čo limituje dĺžku použitia monoklonálnej protilátky.
 
2. Imunostimulanciá (imunomodulačné látky)
Sú druhou základnou skupinou imunofarmák. Ich účinok sa prejavuje stimuláciou nedostatočnej alebo potlačenej imunitnej odpovede. Ich význam vzrastá s pribúdajúcimi poznatkami o tom, že oslabená alebo nedostatočná imunitná odpoveď je často podstatným faktorom v patogenéze mnohých ochorení (aj nárorových). V súčasnosti sú používané hlavne: biostim, ribomunyl, broncho-vaxom, uro-vaxom, hematopoetické rastové faktory (molgramostin, filgrastim) a interferóny.
 
Mechanizmus účinku
  Hlavným pôsobením  p.o.  podávaných  látok je aktivácia buniek imunitného systému alebo ich produkcie a dozrievania. Zvyšujú produkciu nešpecifických imunoglobulínov, zvyšujú fagocytárne schopnosti makrofágov a ochranu organizmu voči bakteriálnym infekciám.
Interferóny majú mnoho biologických účinkov, najmä antivírusové, imunomodulačné a antiproliferatívne.
 
Klinické využitie

Najdôležitejšou  indikáciou  sú prevencia superinfekcií u chronických bronchopatií, recidivujúce respiračné infekcie, sinusitídy, tonzilitídy, rinofaringitídy, laryngitídy a bronchitídy, zvýčenie aktivity imunitného systému u ľudí vyššieho veku a detí.
Základnými indikáciami uro-vaxomu sú chronické infekcie močových ciest.
  Rastové faktory sú podávané pacientom so sarkómami po chemoterapiou indukovanej myelosupresii, s rakovinou prsníka a melanómom, liečenými vysokými dávkami kombinačnej chemoterapie, po celtelovom ožiarení a po nukleárnych haváriách a AIDS, kde zvyšujú počet leukocytov.
Interferóny  sú  účinné pri niektorých typoch vírusovej hepatitídy,  leukémii,  v počiatkoch chronickej fázy chronickej myoblastovej leukémie.
 
Spôsoby aplikácie
Po p.o. podaní sa stimulujú imunokompetentné bunky, nachádzajúce sa v bronchiálnom a črevnom lymfatickom systéme. Zvyšuje sa tvorba protilátok v slizniciach a sekrétoch repiračného a GIT. Následne dochádza k ovplyvneniu aktivity celého lymfatického systému.
Oboduj prácu: 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1

Vyhľadaj ďalšie vhodné študentské práce pre tieto kľúčové slová:

#Cytotoxické látky #transplantacia kostnej drene #imunosupresíva #Leukemia #štítna #funkcie B- a T-lymfocytov


Odporúčame

Prírodné vedy » Medicína

:: KATEGÓRIE – Referáty, ťaháky, maturita:

0.014