Súdnolekárske otázky v starostlivosti o ženu a matku

Prírodné vedy » Medicína

Autor: maturanti (26)
Typ práce: Referát
Dátum: 07.11.2012
Jazyk: Slovenčina
Rozsah: 220 slov
Počet zobrazení: 2 818
Tlačení: 326
Uložení: 357
Súdnolekárske otázky v starostlivosti o ženu a matku
 
Lekár môže byť prizvaný k súdu ako znalec alebo svedok.
 
1. V paternitných sporoch sa posudzujú údaje žalobcu, obžalovaného a údaje z pôrodopisu, záznamu o novorodencovi a údaje o prenatálnej starostlivosti.
 
V posudku sa najčastejšie určuje termín oplodňujúcej súlože, lebo podľa zákona každý muž, ktorý mal s oplodnenou ženou pohlavný styk v čase od 180 do 300 dní pred narodením dieťaťa, môže byť súdom určený za otca dieťaťa.
Tu potom rozhoduje dĺžka a hmotnosť dieťaťa vo vzťahu k trvaniu gravidity.
Pri určovaní otcovstva je znalecký posudok pôrodníka len jedným z kritérií. Súd sa opiera aj o znalecké posudky iných odborníkov (hematológ, genetik...)
 
2. Dôkaz prekonaného pôrodu alebo potratu
- prítomnosť gravidity u ženy možno potvrdiť alebo vylúčiť rutínnym pôrodníckym vyšetrením, vyšetrením moču na HCG, ultrazvukom. U mŕtvej . rodidlách ženy
- dôkaz o prebehnutej gravidite je tým ľahší, čím jekratší časový odstup od jej ukončenia a čím gravidita trvala dlhšie
 
3. Vražda novorodenca matkou
Za vraždu novorodenca matkou sa považuje usmrtenie novorodenca matkou pri pôrode alebo hneď po ňom
 
4. Znásilnenie a pohlavné zneužitie
- znásilnenie je trestný čin súlože alebo pokusu  o súlož s použitím násilia, hrozby alebo využitím stavu bezbrannosti
- pohlavné zneužitie je trestný čin súlože alebo inej  pohlavnej manipulácie s osobou mladšou ako 15 rokov
 
5. Kriminálny potrat
Pri podozrení na protizákonné prerušenie gravidity má lekár povinnosť dokázať, že žena skutočne bola gravidná a že gravidita bola prerušená násilne, nelegálnym spôsobom.
Oboduj prácu: 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1


Odporúčame

Prírodné vedy » Medicína

:: KATEGÓRIE – Referáty, ťaháky, maturita:

0.031