Pôrod a jeho vedenie

Pôrod a jeho vedenie
Pôrod je vypudenie zrelého plodového vajca z tela matky najčastejšie koncom 40. týždňa gravidity.
 
Pôrod sa delí na tri pôrodné doby.
I. pôrodná doba – otváracia sa začína pravidelnými kontrakciami uteru a končí sa zájdením jeho vonkajšej bránky. Dutina maternice splynie s dutinou pošvy do jedného súvislého kanála v panvovej dutine, cez ktorý sa rodí plod. Táto doba trvá u prvorodičiek 6-12 hodín, u viacrodičiek 3-6 hodín. Počas jej trvania odteká rodičke plodová voda. Kontrakcie sa postupne zosilňujä a prestávky medzi nimi sa skracujú.
 
II. pôrodná doba - vypudzovacia – počas nej kontrakcie uteru a brušného lisu vypudzujú plod z tela matky. Začína sa zájdením bránky a končí sa pôrodom dieťaťa.U prvorodičiek trvá 30-60 minút, u viacrodičiek 15-30 minút
 
III. doba pôrodná – postieľková sa začína pôrodom dieťaťa a končí sa pôrodom placenty. Pri nej sa placenta odlučuje od steny uteru a pri zatlačení rodičky sa porodí.
 
Po porodení dieťaťa sa určuje Apgarovej skóre, zisťuje sa prítomnosť vrodenej vývojovej chyby a z dýchacích ciest sa uvoľňujú hlieny. Keď prestane pupočník pulzovať, prestrihne sa medzi dvoma podväzmi.
 
Revíziou rodidiel a ošetrením poranení sa pôrod ukončuje.
 
Fyziologický pôrod môže prebehnúť aj bez akejkoľvek pomoci zdravotníkov. Sú však pôrody, ktoré ohrozujú zdravie a život rodičky a jej dieťaťa. Tie sa uskutočňujú v nemocniciach za pomoci kvalifikovaných lekárov a sesteir. Pokusy o pôrodnícku starostlivosť v domácnostiach znamenajú zvýšenie zdravotného rizika pre matku a dieťa a znamenali by určitý ústupok v kvalite zdravotnej starostlivosti.
ZONES.SK - Zóny pre každého študenta
https://www.zones.sk/studentske-prace/medicina/6256-porod-a-jeho-vedenie/