Poranenia, úrazy pri TV

Prírodné vedy » Medicína

Autor: anika (25)
Typ práce: Referát
Dátum: 10.07.2013
Jazyk: Slovenčina
Rozsah: 445 slov
Počet zobrazení: 2 553
Tlačení: 331
Uložení: 359
Poranenia, úrazy pri TV
 
Telovýchovná činnosť je činnosť, pri ktorej sa nevyhneme rôznym poraneniam a úrazom. To ale neznamená, že z dôvodu možného rizika sa pohybovým činnostiam nebudeme venovať.
 
Dôležité je, aby:
  sme dodržiavali bezpečnostné zásady a pravidlá
  nezanedbávali prevenciu poranení a úrazov
  pri poranení a úraze ZACHOVALI CHLADNÚ HLAVU  A KĽUD  !!!
  vykonávali len také úkony, ktoré zvládneme po odbornej a praktickej stránke
 
Pri telovýchovnej činnosti sa najčastejšie stretávame s krvácaním, poranením svalov a so zlomeninami.
 
KRVÁCANIE
-  Odreniny a drobné tržné rany
-  Rozsiahlejšie krvácanie 
-  Krvácanie z nosa 
 
Poranenia svalov
K poraneniam svalov dochádza zvyčajne následkom preťaženia.
Medzi poranenia svalov patrí:
Natiahnutý sval:
-  je to mierne poškodenie svalových vláken,
-  menšie krvácanie do svalu spôsobuje stuhnutie a zdurenie svalu,
-  je sprevádzané aj bolestivými kŕčmi,
-  neskôr sa môžu objaviť modriny. 

Natrhnutý sval:
-  je to ťažšie poškodenie svalových vláken, kedy dochádza k ich poraneniu,
-  je sprevádzané veľkými bolesťami, opuchom,
-  pri veľkom krvácaní môže vzniknúť krvná zrazenina.
 
Nečakané intenzívne stiahnutie svalu môže spôsobiť poškodenie šľachy i odtrhnutie od kosti.
 
Zlomeniny a vykĺbenia
K zlomeninám a k vykĺbeniam najčastejšie dochádza pri neadekvátnom prudkom pohybe, pri náraze alebo páde.
Zlomeniny môžu byť:
-  zatvorené
-  otvorené
 
Vykĺbenia (Luxácie) bývajú najčastejšie v členku.
 
Poskytovaniu prvej pomoci s budeme venovať v ďalšej kapitole.
 
Administratívne a právne dôsledky poranení a úrazov pri telovýchovnej činnosti
 
Poranenie, či úraz pri telovýchovnej činnosti pre nás nekončí poskytnutím prvej pomoci a následným lekárskym ošetrením.
 
Povinnosťou učiteľa, vychovávateľa, ošetrovateľa a iného pracovníka je:
-  úraz ihneď ohlásiť svojmu nadriadenému
-  v prípade nutnosti kontaktovať rodičov
-  spísať záznam o úraze
-  zapísať úraz do evidencie
-  vyvodiť dôsledky z úrazu (poučenie ďalších účastníkov, odstránenie závady na zariadení, náradí...)
 
Poranenia a úrazy pri telesnej výchove sú často spojené s únavou.
  únava je proces, ktorý je spúšťaný organizmom ako odpoveď na záťaž. Rozlišujeme psychickú a fyzickú únavu.
  Fyzická únava sa prejavuje:
· zníženou výkonnosťou na základe predchádzajúcej pohybovej aktivity
· neschopnosť ďalej pokračovať v pohybovej aktivite
· vyprázdnením zásob energie a nahromadením kyseliny mliečnej („svalovica“)
· ochranným útlmom aktivity CNS
 
zotavenie  nastupuje po skončení výkonu, ktorý vyvolal únavu:
· zvyšuje sa výkonnosť
· obnovujú sa energetické zdroje (kyselina mliečna sa mení na glukózu)
· obnovuje sa aktivita CNS
· zotavenie je ukončené po dosiahnutí východiskového stavu
Únave môže predchádzať zdravým životným štýlom, ku ktorému je potrebné viesť deti od najútlejšieho veku.
Zdravý životný štýl
O zdravom životnom štýle sa v dnešnej modernej, pretechnizovanej spoločnosti hovorí najčastejšie v súvislosti s predchádzaním civilizačných chorôb.
K zdravo vedenému životnému štýlu patrí:
- zdravá výživa  =  vyvážený  príjem tuku a cukru, strava bohatá na vlákniny
dostatočný fyzický pohyb  na čerstvom vzduchu najmenej 1 hodinu denne
- vylúčenie fajčenia, užívania alkoholu a iných látok
- zamedzenie vzniku nadváhy
- odbúravanie stresu
Oboduj prácu: 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1

Kľúčové slová

Vyhľadaj ďalšie vhodné študentské práce pre tieto kľúčové slová:

#otvorene zlomeniny #osetrovatelsky proces #zlomeniny #žiadosť na odstránenie závad #moje pr #Úrazy hlavy #MEDICINA #zdrava vyziva #poranenia


Odporúčame

Prírodné vedy » Medicína

:: KATEGÓRIE – Referáty, ťaháky, maturita:

0.017