Kresťanstvo versus munovstvo

Spoločenské vedy » Náboženstvo

Autor: paxinterra (26)
Typ práce: Poznámky
Dátum: 02.04.2018
Jazyk: Slovenčina
Rozsah: 1 136 slov
Počet zobrazení: 903
Tlačení: 51
Uložení: 60

Stručné porovnanie toho, čo hlása kresťanstvo a čo munovstvo (munisti)

Je to robené podľa tém, malo by to byť zrozumiteľné. Skôr ide o rozdiely, zhodné veci tam zväčša nie sú uvedené.

 

Kresťanstvo

Munovstvo

Podstata, z čoho vychádzajú

viera

poznanie, logika, informácie z duchovného sveta

     

Boh

Nebeský otec

má iba mužský aspekt

Nebeský rodič (nebeský otec i nebeská matka)

má mužský a ženský aspekt

 

večný

večný

 

vševediaci

nie je vševediaci (slobodná vôľa človeka vedie k rôznym rozhodnutiam, o ktorých ani Boh nevie - viď Kain, Boh tušil jeho smerovanie, no povedal mu, aby ovládol svoj hnev)

 

všemocný

nie je všemocný (ak je večný, nemôže zničiť sám seba, okrem toho nemôže konať v rozpore so svojou podstatou a teda ani prírodnými zákonmi, ktorých je tvorcom)

 

všadeprítomný

nie je všadeprítomný (nie je v hriešnej oblasti, napr. v pekle, preto hriešny Adam a Eva museli „odísť od Neho z raja“ a žiť v pekle na zemi, ktoré vytvorili)

     

Adam a Eva

doslovne stvorení Bohom, keby nezhrešili, žili by doslovne večne na zemi, teda neumreli by fyzicky

prvé bytosti v procese stvorenia, ktoré mali Božieho ducha (mali duchovné telo), aj keď by nezhrešili, nežili by večne na zemi a po smrti by žili v duchovnom svete s Bohom

 

- mali sa plodiť, množiť a vládnuť zemi, čo nie je konkretizované

- zrejme mali padnúť (jesť ovocie), lebo keby Adam a Eva nepadli, tak by nebol dôvod pre príchod mesiáša a nebolo by Ježiša

Adam a Eva mali naplniť tri Božie požehnania

1. plodiť sa - stať sa dokonalým, t. j. absolútne zjednotení s Bohom

2. množiť sa - s Božím požehnaním sa zosobášiť, čím by plodili bezhriešne deti a s Bohom v centre vytvorili prvú Božiu rodinu

3. ovládnuť zem - spravovať celé stvorenstvo s láskou

     

Zákaz jedenia ovocia zo Stromu poznania dobrého a zlého

Božia skúška Adama a Evy, či ho poslúchajú

Božie želanie, aby Adam a Eva zachovali sexuálnu zdržanlivosť do manželstva, čím by sa stali dokonalými (absolútne zjednotení s Bohom) a naplnili by tri Božie požehnania

     

Strom života a Strom poznania dobrého a zlého

doslovné stromy

Adam ako potenciálny Strom života a Eva ako Strom poznania dobra a zla

     

Ovocie Stromu poznania dobrého a zlého

doslovné ovocie

sexualita (Lucifer prebudil v Eve sexualitu a takto ona jedla (spoznala) ovocie

     

Had

doslovný had

archanjel Lucifer

     

Pád Adama a Emy

(prvotný hriech)

doslovné jedenie nejakého doslovného ovocia

predčasný sexuálny vzťah Adama a Evy (bez súhlasu Boha ako ich rodiča), ktorý im zabránil dosiahnuť dokonalosť, čím vytvorili trojicu v centre s Luciferom, z ktorého takto spravili Satana, a preto museli opustiť raj (Božiu oblasť)

     

Prvotný hriech

neposlúchnutie Boha nejesť ovocie

rozlišuje sa tzv. prvotný hriech (samotný skutok Adama a Evy zneužitia sexuality) a dedičný hriech (znehodnoteným sexuálnym vzťahom a teda dedične/líniou prenášané prepojenie k Satanovi spôsobené prvotným hriechom)

Duchovný svet

nebo

raj

očistec

peklo

- pôvodne mal byť duchovný svet jednou oblasťou lásky

- následkom Pádu Boh ostal sám a zvyšok duchovného sveta sa stal peklom s rôznymi úrovňami, pretože všetci ľudia boli poznačení hriechom

- až Ježiš vytvoril oblasť raja v duchovnom svete pre tých, ktorí žili podľa jeho slov

- konečným cieľom spasenia je vytvorenie Božieho kráľovstva (Neba) na zemi a v duchovnom svete prostredníctvom odstránenia dedičného hriechu a prevedenie ľudí späť k Bohu

     

Trojica (Boh, Ježiš a Duch Svätý)

tri rovnocenné, večne existujúce osoby, dôraz, že Ježiš existoval od počiatku vekov spoločne s Bohom

pôvodne Adam a Eva v centre s Bohom mali vytvoriť trojicu, Duch Svätý sa objavil po Ježišovom odchode do duchovného sveta a predstavuje ženský aspekt Boha

     

Mária, matka Ježiša

počala ako panna z Ducha Svätého

nepočala ako panna, počala zo vzťahu so Zachariášom, manželom Alžbety, preto išla po anjelovom zvestovaní za nimi a bola tam dostatočne dlho, aby bolo isté, že otehotnela

 

bola aj fyzicky pannou po pôrode

po pôrode už nemohla byť fyzicky pannou

 

bola pannou po celý život

mala deti s Jozefom tak ani takto nemohla byť pannou

     

Ježiš

splodil ho Duch Svätý

splodil ho Zachariáš, manžel Alžbety, na základe Božieho vedenia

 

bohočlovek

prvý človek, ktorý naplnil dokonalosť (absolútna jednota s Bohom v láske), niečo, čo Boh očakával od Adama a Evy (plodný - stať sa zrelým, dokonalým)

 

ukrižovanie bola Božia vôľa spasenia, krvavá obeta na utíšenie Božieho hnevu alebo urážky spôsobenej Pádom Adama a Evy

ukrižovanie nebola Božia vôľa spasenia, ale ako druhý Adam mal s druhou Evou vytvoriť rodinu v centre s Bohom (naplniť v tom, v čom Adam a Eva zlyhali)

 

smrť na kríži bola Božím víťazstvom

smrť na kríži bola Satanovým víťazstvom (do Judáša vstúpil Satan)

 

kríž je symbolom naplnenia Božej vôle

kríž je symbolom naplnenia Satanovej vôle

 

ukrižovanie a zmŕtvychvstanie je cesta spasenia pre všetkých ľudí, ktorí veria v Ježiša

Ježišovo neodporujúce prijatie smrti vytvorilo podmienku iba pre duchovné spasenie, t. j. veriaci mohli po smrti byť s ním v raji, ani Ježiš nemohol ísť do Neba, pretože Boh je rodičom a Ježiš, aj keď bol dokonalý, nebol rodičom

 

zmŕtvychvstanie Ježiša bolo doslovné fyzické

zmŕtvychvstanie Ježiša bolo iba duchovné, telo bolo premiestnené na iné miesto

     

Zázraky

pre Boha je všetko možné a teda akékoľvek zázraky sú možné

- zázraky neexistujú, všetko musí byť v súlade s Božou podstatou, ktorá bola vyjadrená v podobe prírodných zákonov a univerzálne platných princípov

- akýkoľvek zázrak by bol v rozpore s podstatou Božej existencie

     

Druhý príchod mesiáša

druhý príchod mesiáša bude doslovný na oblakoch

bude to iný človek s misiou mesiáša, naplniť to, v čom Ježiš nemohol pokračovať, keďže mu v tom bolo zabránené ukrižovaním

(napr. Eliáš sa „vrátil“ v osobe Jána Krstiteľa, Ján mal misiu Eliáša)

     

Vzkriesenie pri druhom príchode

vzkriesenie mŕtvych pri druhom príchode bude doslovné

žiadne vzkriesenie mŕtvych nebude, ide o to, že cez žujúcich ľudí, ktorí príjmu spasenie od navráteného mesiáša (Pravých rodičov), tak aj ich predkovia budú „vzkriesení“ do Božieho kráľovstva, keďže za ich života nebol mesiáš (Praví rodičia) a nemali takúto možnosť

     

Svet pri druhom príchode

bude doslovne zničený

zničený hriešny svet, presnejšie zmena z hriešneho sveta na bezhriešny svet, zanikne peklo, Satan sa podrobí Bohu a konečne sa vytvorí Božie kráľovstvo na zemi i v nebi, ktoré mali vytvoriť Adam a Eva, keby nepadli a neskôr Ježiš, keby nebol ukrižovaný

     

Spasenie

jedine vierou v ukrižovaného a zmŕtvychvstalého Ježiša

cez požehnanie manželstva mesiášom (Pravými rodičmi) sa manželia dostávajú do Božej línie, manželstvo je uznané Bohom, deti sa rodia bez dedičného hriechu

     

Manželstvo

až kým smrť nerozdelí

na večnosť

(ak je to Bohom požehnaný zväzok prostredníctvom Pravých rodičov alebo nimi požehnaného páru a tým je aj Bohom uznaný na zemi i v nebi)

civilné alebo aj cirkevné manželstvá nie sú Bohom uznané za manželstvo a preto sú manželia po smrti v duchovnom svete ako jednotlivci

     

Dedičný hriech

aj deti pokrstených manželov sa rodia s dedičným hriechom

deti požehnaných manželov sú bez dedičného hriechu

     

Biblia

doslova pravdivé dielo napísané ľuďmi vedením Ducha Svätého

zväzok kníh napísaných ľuďmi, ktorí v nich vyjadrili svoje vnímanie toho, čo sa stalo alebo ako zachytili nejakú duchovnú inšpiráciu, nie je doslovne pravdivá, ale je v nej obsiahnutá pravda

     

Ak máte návrh na ďalšie doby, napíšte ich do komentov/diskusie a postupne to môžem spracovať.

Zdroj: Katechizmus, Augsburské vyznanie, Boží princíp
Oboduj prácu: 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1

Vyhľadaj ďalšie vhodné študentské práce pre tieto kľúčové slová:

#kresťanstvo #food/ #krestanstvo poznamky


Odporúčame

Spoločenské vedy » Náboženstvo

:: KATEGÓRIE – Referáty, ťaháky, maturita:

0.014