Najsvätejšia Trojica (A) – Sv. písmo, obsah

Spoločenské vedy » Náboženstvo

Autor: Dievča anika (24)
Typ práce: Referát
Dátum: 09.06.2011
Jazyk: Slovenčina
Rozsah: 265 slov
Počet zobrazení: 2 222
Tlačení: 274
Uložení: 281
Najsvätejšia Trojica (A) – Sv. písmo, obsah, terminológia, bludy
 
Dogma:
V Bohu sú tri osoby: Otec, Syn a Duch Svätý.
Každá z týchto troch osôb vlastní numericky tú istú Božiu podstatu, čiže jednota v Trojici a Trojica v jednote.
 
Sväté písmo:
V SZ bola Trojica iba naznačená. V evanjeliách: teofánia pri Ježišovom krste; zvestovanie Panne Márii; Ježišov misijný príkaz v Mt. Svätý Peter v 1 Pt liste používa trinitárnu formulu požehnania. Svätý Pavol v 1 Kor 12,4:  ...Duch je ten istý, Pán je ten istý, Boh je ten istý...
 
Obsah:
Jednota
–  jednota Božej podstaty; tri osoby nie sú len spojené alebo združené v oblasti morálnej ani druhovej, ale ich jednota je číselná.
–  jednota Božích vlastností; ak je jedna podstata, potom sú jedny aj jej vlastnosti: aký je Otec, taký je aj Syn a taký je aj Duch Svätý.
–  jednota činnosti všetkých troch osôb navonok vyplýva z jednej podstaty, teda osoby sú nerozdielne v tom, čo konajú
 
Trojica
–  týka sa osôb. Rodielnosť medzi troma Božskými osobami vyplýva z rozličnosti ich pôvodu a ich vzájomných vzťahov. Otec, Syn a Duch Svätý sú skutočne tri osoby, nie len obyčajné názvy alebo spôsoby, ktorými by sa jediná Božská osoba zjavovala. Poradie Otec, Syn a Duch Svätý je stanovené na základe večných pochádzaní a pôvodu.
 
Terminológia:
Hypostáza je úplná a jedinečná individuálna podstata, ktorá dokáže existovať oddelene od iného.
Osoba podľa filozofie je to rozumná hypostáza.
 
Bludy:
Monarchianizmus: uznáva iba jedinú Božskú osobu.
Subordinacianizmus: predpokladá tri rozdielne osoby v Bohu, ale odníma druhej a tretej osobe rovnosť s Otcom a tým aj pravé božstvo. Patrí sem arianizmus, macedonianizmus.
Triteizmus: stotožňuje prirodzenosť a osobu, čím prichádza k náuke o troch rozdielnycj bohoch (3 osoby = 3 prirodzenosti).
Oboduj prácu: 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1 (10-najlepšie, priemer: 8)

Vyhľadaj ďalšie vhodné študentské práce pre tieto kľúčové slová:

#Arianizmus #Písmo

:: PrihlásenieZaložiť nové konto Pridať nový referát

Odporúčame

Spoločenské vedy » Náboženstvo

:: KATEGÓRIE - Referáty, ťaháky, maturita:

0.010