Najsvätejšia Trojica (B) – účinkovanie navonok

Spoločenské vedy » Náboženstvo

Autor: anika (25)
Typ práce: Referát
Dátum: 09.06.2011
Jazyk: Slovenčina
Rozsah: 233 slov
Počet zobrazení: 2 374
Tlačení: 268
Uložení: 301
Najsvätejšia Trojica (B) – účinkovanie navonok, pochádzanie, vzťahy, perichoréza, posielanie
 
Účinkovanie navonok:
Tri božské osoby majú navonok jednu činnosť. Je to nutný dôsledok jednoty prirodzenosti, lebo prirodzenosť je základom a pôvodom činnosti. Ak sa nejaká činnosť privlastňuje niektorej osobe (napr. Otec – stvorenie), nemyslí sa to výlučne, akoby táto činnosť inej osobe neprislúchala. Takéto privlastňovanie činnosti sa deje na základe podobnosti niektorých činností a výlučných vlastností jednotlivých osôb.
 
Pochádzanie:

- Božia podstata ako taká, ani Otec, nepochádzajú od nikoho
- Syn pochádza od Otca plodením
- Duch Svätý pochádza od Otca i Syna ako dych ich spoločnej lásky (východní kresťania učia, že Duch pochádza iba od Otca)

Vzťahy:
V Bohu sú 4 skutočné vzťahy. Nie je to dogma, ale je to nutný dôsledok pochádzania.
- otcovstvo (aktívne plodenie, plodí)
- synovstvo (pasívne plodenie, je plodený)
- vydychovanie (jeho princípom sú Otec a Syn)
- pasívne dýchanie (pochádzanie Ducha Svätého)
 
Trinitárna perichoréza:
Tri božské osoby sa navzájom prenikajú a v sebe navzájom prebývajú (dogma).
Otec tým, že plodí Syna odovzdáva mu svoju podstatu a celý ide do Syna, taktiež Otec a Syn ako jeden dýchateľ odovzdávajú Duchu Svätému svoju podstatu a tým idú do Ducha Svätého. Otec od večnosti plodí Syna tým, že medzi nimi ustavične prúdi Duch Svätý. Každý z nich má božstvo iným spôsobom: Otec do seba, Syn plodením (nie stvorením) a Duch Svätý dýchaním, ale spolu majú to isté božstvo.
 
Posielanie:
Otec nemôže byť poslaný; Otec posiela Syna; Otec a Syn posielajú Ducha Svätého (podľa svedectva Písma).
Oboduj prácu: 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1


Odporúčame

Spoločenské vedy » Náboženstvo

:: KATEGÓRIE - Referáty, ťaháky, maturita:

0.012