Stvorenie sveta

Spoločenské vedy » Náboženstvo

Autor: Dievča anika (25)
Typ práce: Referát
Dátum: 09.06.2011
Jazyk: Slovenčina
Rozsah: 426 slov
Počet zobrazení: 3 260
Tlačení: 319
Uložení: 387
Stvorenie sveta – Božie spolupôsobenie s činnosťou tvorov, Božia Prozreteľnosť
 
Prvé a základné Božie dielo je stvorenie:
Bohom zjavené biblické a kresťanské posolstvo o stvorení je vyjadrené v obrazoch, rečou, ktorou sa vyjadroval staroveký orientálny človek. Stála platnosť biblického posolstva je zaistená Božou inšpiráciou svätopiscov.
 
Stvoriť:
V teologickom zmysle znamená urobiť niečo celkom z ničoho, teda, že tá vec neexistuje ako taká a ani nejestvuje nijaký materiál, z ktorej by bola urobená. Takáto činnosť je vlastná jedine Bohu. Stvorenie, ktorým začal svet existovať možno nazvať prechodom od nebytia k bytiu; tento prechod nebol postupný a pozvoľný, ale nastal v okamihu.
 
Dogma:
Boh stvoril svet z ničoho (4. Lateránsky koncil, 1215).
Zo správ Sv. písma predovšetkým vyplýva: medzi Bohom a človekom je podstatný rozdiel; svet nevznikol z večnej prahmoty; medzi Bohom a chaosom niet zápasu – hmota je podriadená Božiemu slovu; Boh všetko stvoril pokynom nezávislým od iného princípu.
 
Dogma:
Tri Božské osoby sú jediným, spoločným princípom stvorenia (všetky diela navonok sú dielami Najsvätejšej Trojice).
Boh stvoril svet v čase, vlastne spolu s časom, takže svet má začiatok. Boh stvoril svet slobodne, bez vonkajšieho donútenia a bez vnútorného nátlaku. Boh stvoril dobrý svet.
 
Cieľom Boha Stvoriteľa:
Je prejaviť v tvoroch svoju dokonalosť tým, že tvorom udeľuje rozličné dobrá. Cieľom tvorov je prejavovať Božiu dokonalosť a tak oslavovať Boha svojím jestvovaním. Prvotným cieľom stvorenia samého je sláva Božia, druhotným cieľom je blaženosť rozumných tvorov.
 
Božia starostlivosť o svet:
Zachovávanie sveta; spolupôsobenie Boha s činnosťou tvorov; riadenie sveta (vlastná prozreteľnosť). Boh všetko stvorené udržuje a zachováva v bytí.
 
Božie spolupôsobenie s činnosťou tvorov:
Keďže každá bytosť je závislá na Bohu, nestačí, že on ju udržuje, ale musí jej aj umožniť, aby svoje sily použila. Žiadna bytosť nemôže byť činná bez zvláštneho Božieho pôsobenia. Toto spolupôsobenie sa nazýva prirodzené (všeobecné), na rozdiel od nadprirodzeného spolupôsobenia (milosti). Učenie o Božom spolupôsobení tvorov nie je definovaným článkom viery, ale teológovia učia: „Boh bezprostredne spolupôsobí s činnosťou tvorov“. Vzťah medzi Božou činnosťou a činnosťou stvorenej bytosti nie je analogický (ako keď dvaja nesú jedno bremeno), ale Boh je prvotná príčina, človek je druhotná, zvláštna.
 
Božia prozreteľnosť:
Sa skladá z Božieho plánu sveta a z riadenia sveta. Vo večnom nezmeniteľnom pláne svet myslí Boh na cieľ, v riadení sveta sa uskutočňuje tento plán. Večný Boží plán a jeho vykonanie v čase nazývame Božou prozreteľnosťou. V užšom zmysle je to činnosť, ktorou Boh riadi svet k stanovenému cieľu, ku svojej sláve a spáse človeka.
Vlastnosťami Božej prozreteľnosti sú:

- neomylná istota (nedeje sa nič, čo by nebolo predvídané alebo chcené, „náhoda“ nemá u Boha miesto, nejde tu však o fatalizmus – osudovosť, čo by popieralo slobodu rozumných tvorov)
- nezmeniteľnosť (nevylučuje sa prosebná modlitba, lebo aj ona zapadá do plánu, nesnaží sa ho zmeniť, ale je plnením Božej vôle)
Oboduj prácu: 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1 (10-najlepšie, priemer: 5.5)

Vyhľadaj ďalšie vhodné študentské práce pre tieto kľúčové slová:

#stvorenie sveta #rozdiel medzi prirodzenym a zjavenym nabozenstvom #nabozenstva sveta #hasky


Založiť nové konto Pridať nový referát

Odporúčame

Spoločenské vedy » Náboženstvo

:: KATEGÓRIE - Referáty, ťaháky, maturita:

0.014