Pojem a spôsob vykúpenia

Spoločenské vedy » Náboženstvo

Autor: Dievča anika (24)
Typ práce: Referát
Dátum: 09.06.2011
Jazyk: Slovenčina
Rozsah: 409 slov
Počet zobrazení: 1 757
Tlačení: 243
Uložení: 266
Pojem a spôsob vykúpenia
 
Rozhodnutie o vykúpení:
Boh sa od večnosti rozhodol vykúpiť, ako od večnosti predvídal, že ľudstvo padne. Uskutočnenie rozhodnutia:
Toto rozhodnutie Boh uskutočnil v plnosti času, keď bolo ľudstvo pripravené na príchod Vykupiteľa tým, že si do hĺbky uvedomovalo zlobu hriechu.
 
Charakteristika pojmu vykúpenie:
Vykúpiť = znovu získať nejakú stratenú vec zaplatením príslušnej ceny. JK ako Prostredník svojim zadosťučinením a zásluhami znovu získal ľuďom stratenú milosť.
 
Cieľ vtelenia:
Boží Syn sa stal človekom, aby vykúpil ľudí (de fide). Ďalším cieľom je dokonalá oslava Boha, ktorá je najvyšším a posledným cieľom všetkých Božích diel.
 
Katolícke učenie:
Pre padnuté ľudstvo bolo vykúpenie nevyhnutne nutné (de fide). Vnútorný dôvod absolútnej potreby vykúpenia – ako čin tvora je hriech síce konečný skutok, ale vzhľadom na to, že uráža nekonečného Boha je nekonečný a vyžaduje si zmierenie nekonečnej hodnoty. Teda vnútorným dôvodom potreby vykúpenia je nekonečnosť viny, ako i to, že stav milosti po vykúpení je absolútne nadprirodzený a tak sa nedá dosiahnuť prirodzenými prostriedkami.
 
Vlastnosti vykúpenia zo strany Boha:
Boh nebol nútený žiadnou vnútornou ani vonkajšou pohnútkou, aby vykúpil ľudí, ale urobil to z rozhodnutia slobodnej vôle z lásky a milosrdenstva k padnutému ľudstvu. Aj spôsob, akým Boh vykúpil človeka, sa zakladal na slobodnom rozhodnutí jeho vôle. Boh nemusel vykúpiť ľudí vtelením svojho Syna, mohol to urobiť aj iným spôsobom. Opačné tvrdenie by bolo zužovaním Božej všemohúcnosti a múdrosti.
 
Negatívna a pozitívna stránka vykúpenia:
- Negatívna – vykúpenie je oslobodenie z nadvlády hriechu a všetkého zla, ktoré je následkom hriechu
- Pozitívna – obnovenie hriechom porušeného stavu nadprirodzeného spojenia s Bohom
 
Hlavný čin pre našu spásu:
Pre našu spásu slúžilo všetko, čo JK na zemi konal a trpel, ale hlavným integrujúcim činom jeho vykupiteľského diela bola smrť na kríži, ktorou bolo úplne splatené výkupné stanovené Bohom za urážku hriechom.
 
Spôsob vykúpenia:
JK zadosťučinil Bohu namiesto celého ľudského pokolenia za jeho hriechy, čím mu zaslúžil milosť a spásu. Je to teda zástupné zadosťučinenie – teda, že niekto vezme na seba vinu iného a zadosťučiní za ňu. Takýto zástupca je síce nevinný, ale berie na seba následky viny.
 
Spôsob odčinenia:
JK odčinil našu urážku Boha
· dal Bohu zadosťučinenie za naše hriechy
· zaslúžil nám nadprirodzené Božie dary
 
Bludy:
Pelagianizmus – schopnosť ľudskej vôle slobodne sa rozhodnúť je dostačujúca pre to, aby dosiahol stav milosti.
Racionalizmus – zmes rôznych teórií o možnosti samovykúpenia.
 
Vnútorná hodnota zadosťučinenia:
Vnútorný dôvod plnohodnotnosti Kristovho zadosťučinenia spočíva v hypostatickej únii. Kristove skutky (teda aj obetovanie života za ľudské pokolenie) majú nekonečnú vnútornú hodnotu, lebo ich pôvodcom je božská osoba Slova.
Oboduj prácu: 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1 (10-najlepšie, priemer: 0)

:: PrihlásenieZaložiť nové konto Pridať nový referát

Odporúčame

Spoločenské vedy » Náboženstvo

:: KATEGÓRIE - Referáty, ťaháky, maturita:

0.012