Trojitý úrad Krista

Spoločenské vedy » Náboženstvo

Autor: Dievča anika (24)
Typ práce: Referát
Dátum: 09.06.2011
Jazyk: Slovenčina
Rozsah: 242 slov
Počet zobrazení: 1 868
Tlačení: 298
Uložení: 269
Trojitý úrad Krista
 
Meno Kristus:
„Pomazaný“ označuje tri úrady, ktoré boli v Izraeli spojené s pomazaním hlavy posvätným olejom: prorok, kňaz a kráľ.
 
Kristove úrady:
Splnomocnenie a poverenie funkciami, ktorými sa uskutočnil cieľ vykúpenia
- cesta (pastiersky = kráľovský)
- pravda (učiteľský = prorocký)
- život (sprostredkujúci = kňazský)

Vykonávanie trojitého úradu z časového hľadiska:
Hneď pri vtelení bol poverený vykonávaním všetkých troch úradov, ale z časového hľadiska: učiteľský úrad vykonával pred svojou smrťou, počas verejného účinkovania; kňazský úrad pri svojej smrti na kríži a kráľovský úrad  vykonáva po svojom povýšení a oslávení.
 
Soteriologický význam učiteľského úradu:
Náboženská nevedomosť = zatemnenie mysle je následkom hriechu. Kristus musel teda vo svojom vykupiteľskom diele odňať temnotu prameniacu z hriechu a priniesť svetlo pravého poznania.
 
Soteriologický význam pastierskeho úradu:
Má ukazovať ľuďom, ktorí boli zvedení do omylu hriechu pravú cestu k ich nadprirodzenému cieľu. Učiteľský úrad sa obracia na rozum a pastiersky úrad zasa na vôľu človeka zasiahnutého hriechom, aby poslúchal Božie príkazy, ktoré ho nasmerovávajú k večnému cieľu.

Pastiersky úrad (moci):
Zahrňuje moc
- zákonodarnú (najmä Horská reč)
- sudcovskú (jeho Boh ustanovil za sudcu živých i mŕtvych)
- výkonnú (každému odplatí podľa jeho skutkov)

Katolícke učenie o kňazskom úrade:
Svojim kňazským úradom odstránil Kristus priepasť medzi Bohom a ľuďmi, ktorá sa vytvorila hriechom – objektívne znovu zmieril padnuté ľudstvo s Bohom.
 
Charakteristika Kristovho kňazstva:
Kristovo kňazstvo má večné trvanie. Je kňazom už od momentu svojho počatia a naveky. Preto jeho kňazská hodnosť neprechádza na iného. Kristus je jediný veľkňaz, lebo je jedinečným prostredníkom medzi Bohom a ľuďmi. Má ako veľkňaz nekonečnú dôstojnosť.
Oboduj prácu: 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1 (10-najlepšie, priemer: 0)

Kľúčové slová

Vyhľadaj ďalšie vhodné študentské práce pre tieto kľúčové slová:

#splnomocnenie #kňazstvo

:: PrihlásenieZaložiť nové konto Pridať nový referát

Odporúčame

Spoločenské vedy » Náboženstvo

:: KATEGÓRIE - Referáty, ťaháky, maturita:

0.037