Mária – Božia Matka

Spoločenské vedy » Náboženstvo

Autor: anika (25)
Typ práce: Referát
Dátum: 09.06.2011
Jazyk: Slovenčina
Rozsah: 431 slov
Počet zobrazení: 3 663
Tlačení: 429
Uložení: 398
Mária – Božia Matka
 
Základ názvu Božia Matka:
Je v hypostatickej únii osoby JK. Charakteristika základného mariologického princípu – Idea Božieho materstva najlepšie vyhovuje požiadavkám základného princípu, lebo najlepšie zaručuje význam Panny Márie v dejinách spásy a stojí najbližšie konkrétnej, triezvo chápanej skutočnosti.
 
Základ mariánskej úcty:
Mária je Božia Matka. Toto materstvo treba chápať nie v zmysle čisto biologického nástroja, ale v širokom existenciálno-osobnom zmysle. Zahrňuje láskyplné a poslušné prijatie Božieho poverenia, ochotu vstúpiť do plánu spásy a mať účasť na Ježišovom životnom diele.
 
Panna Mária a vykúpenie:
Boh ju postavil po boku Krista ako matku vykupiteľa a ona prispela k spáse ľudstva najkrajším plodom vykúpenia.
 
Možnosť vykúpenia bez Panny Márie:
Boh mohol svet vykúpiť aj bez Márie, ale keď sa rozhodol vykúpiť ho ako Bohočlovek, rozhodol sa narodiť z Matky tak, ako sa rodia všetci ľudia, aby nám bol vo všetkom podobný, okrem hriechu.
 
Písmo:
Pavol – Gal 4,4 – pôvod zo ženy potvrdzuje napriek všetkým špekuláciám pravú ľudskú prirodzenosť Krista.
Evanjeliá – s hlbším uvažovaním o tajomstvách Krista prichádzajú aj častejšie spomienky na Máriu: evanjeliá Matúšovo a Lukášovo. Lk 1,35 – „Preto to sväté, čo sa z teba narodí, sa bude volať Božím Synom.“
 
Poznanie Syna Otcom a Pannou Máriou:
Otec poznáva Syna úplne a bezprostredne, Mária od chvíle zvestovania vie pravdu o Kristovi, ale nevidí ju „bezprostredne a fyzicky“, ale iba pohľadom viery.
 
Definovanie titulu Bohorodička:
Efezský koncil ho použil ako kritérium pravovernej kristológie – proti nestoriánom zabraňoval rozkladu Kristovej osoby, proti gnostikom vyznával pravé Kristovo človečenstvo a proti judaizmu zasa pravé Kristovo božstvo.
 
Obsah dogmy:
1.  Mária je skutočne matkou = ako každá matka prispela k narodeniu svojho syna
2.  Mária je skutočne Božou Matkou = počala a porodila Druhú božskú osobu podľa ľudskej prirodzenosti
 
Apoštolské vyznanie viery:
Vyznáva o Božom Synovi: „narodil sa z Márie Panny.“ Mária ako Matka Božieho Syna je teda Matkou Božou.
 
Teologický dôvod – pre Božie materstvo:
Panna Mária počala a porodila historickú osobu Ježiša Krista – Bohočloveka. Nedala mu Božskú osobu, ale ľudskú prirodzenosť. Tá však hneď bola hypostaticky privlastnená osobe Slova a tak Panna Mária porodila Božieho Syna podľa ľudskej prirodzenosti.
 
Doketizmus:
Kristus mal iba božskú prirodzenosť a nie reálne telo, teda Panna Mária sa nemohla stať jeho matkou, lebo ľudská matka môže porodiť iba človeka.
Nestóriova námietka – Mária nie je Božou Matkou, lebo z nej bola vzatá iba ľudská prirodzenosť Krista → neobstojí, lebo matka vždy porodí osobu.
 
Základ dôstojnosti Panny Márie:
Je v jej Božom materstve. Z neho plynú všetky výsady, ktoré jej Boh udelil. Tým, že je Matkou Boha, má Panna Mária najvyššiu dôstojnosť medzi všetkým stvorenými osobami, lebo dôstojnosť tvora je tým vyššia, čím je bližšie Bohu.
Oboduj prácu: 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1

Vyhľadaj ďalšie vhodné študentské práce pre tieto kľúčové slová:

#životopis Márie ježišovej matky #mária #KTO JE JEZISOVA MATKA #panna maria #matka #vyznanie matke


Odporúčame

Spoločenské vedy » Náboženstvo

:: KATEGÓRIE – Referáty, ťaháky, maturita:

0.012