Sviatosť pomazania chorých

Spoločenské vedy » Náboženstvo

Autor: Dievča nany7 (24)
Typ práce: Referát
Dátum: 16.12.2011
Jazyk: Slovenčina
Rozsah: 281 slov
Počet zobrazení: 3 165
Tlačení: 409
Uložení: 369
Sviatosť pomazania chorých
Táto sviatosť má svoj pôvod v živote Ježiša Krista, ktorý mal veľmi blízky vzťah k chorým a uzdravoval ich. Sv. Jakub píše vo svojom liste: „Je niekto z vás chorý? Nech sa modlí. Nech si zavolá starších Cirkvi a nech sa nad ním modlia a mažú ho olejom v Pánovom mene. Modlitba spravodlivého uzdraví chorého a Pán mu uľaví a ak sa dopustil hriechov, odpustia sa mu.“ (Jak 5, 14-16)
 
Reformátori popierali túto sviatosť. Luther hovoril, že pomazanie nebolo ustanovené Ježišom Kristom a že mu nebolo dané ani žiadne prisľúbenie milosti. Pomazanie prirovnal len k jednej z foriem pomoci, cez ktorú môže veriaci kresťan získať odpustenie a pokoj, napr. ako používaním svätenej vody.
 
Matériou sviatosti je biskupom požehnaný OLIVOVÝ OLEJ.
Formou sú slová: „Týmto svätým pomazaním a pre svoje láskavé milosrdenstvo nech ti Pán pomáha milosťou Ducha Svätého. A oslobodeného od hriechov nech ťa spasí a milostivo posilní.“
 
Vysluhovateľom je biskup alebo kňaz.
Prijímateľom sviatosti môže byť človek, u ktorého sa zdá, že sa pre chorobu alebo vek ocitne v nebezpečenstve smrti. Môže byť udeľovaná aj pred operáciou, prípadne v starobe aj bez choroby. Môže byť vyslúžená viacerým ľuďom spoločne v kostole alebo na inom vhodnom mieste. Táto sviatosť sa môže opakovať.
 
Účinky sviatosti:
1) Osobitný dar Ducha Svätého – je to dar, ktorý obnovuje dôveru a vieru v Boha a posilňuje proti pokušeniam zlého ducha; tento dar privádza chorého k uzdraveniu duše a tela, ak je to Božia vôľa.
2) Spojenie s Kristovým utrpením
3) Ekleziálna milosť – chorý, ktorý sa spája s Kristovým utrpením, prispieva k posväteniu Cirkvi a dobru všetkých ľudí.
4) Príprava na posledný prechod – tých, ktorí sa nachádzajú na konci života, posilňuje pri poslednom boji pred vstupom do Otcovho domu. Človeku, ktorý opúšťa život, sa udeľuje aj Eucharistia – VIATIKUM – pokrm na cestu.
Oboduj prácu: 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1 (10-najlepšie, priemer: 7.5)


Založiť nové konto Pridať nový referát

Odporúčame

Spoločenské vedy » Náboženstvo

:: KATEGÓRIE - Referáty, ťaháky, maturita:

0.013