Dekalóg - boží zákon

Spoločenské vedy » Náboženstvo

Autor: Dievča nany7 (23)
Typ práce: Referát
Dátum: 16.12.2011
Jazyk: Slovenčina
Rozsah: 434 slov
Počet zobrazení: 3 463
Tlačení: 429
Uložení: 477
Dekalóg - boží zákon
Slovo "Dekalóg" znamená doslovne "desať slov". Týchto "desať slov" Boh zjavil svojmu ľudu na svätom vrchu Sinaj. Napísal ich "svojím prstom" na rozdiel od ostatných príkazov, ktoré napísal Mojžiš. Tieto slová sú nám odovzdané v knihe Exodus a Deuteronómium. Už v Starom zákone sa sväté knihy odvolávajú na "desať slov", ale ich plný zmysel bude zjavený v Novom zákone v Ježišovi Kristovi.

Dekalóg (Desatoro) je treba chápať v súvislosti exodu - východu Izraelitov z Egypta. Tak ako odchodom z Egypta dostal vyvolený národ slobodu, tak zachovávaním Dekalógu je tomuto národu ponúkaná možnosť získať vnútornú slobodu. Práve pre túto skutočnosť je Dekalóg aktuálny aj pre dnešnú dobu.

Desať slov vyslovil Boh, keď sa rozprával s Mojžišom "z tváre do tváre" - keď zjavil seba samého, sú teda Božím zjavením a Božím zákonom. Sú súčasťou zmluvy, ktorú Boh uzavrel s vyvoleným národom. Prvé z "desiatich slov" pripomína prvotnú lásku Boha k svojmu ľudu: "Ja som Pán, tvoj Boh, ktorý ťa vyviedol z egyptskej krajiny, z domu otroctva." Ex 20,2) Prikázania v prísnom zmysle slova nasledujú až na druhom mieste; hovoria, že morálny život je odpoveďou na prvotnú iniciatívu Boha - na iniciatívu jeho lásky.
 
Dekalóg v tradícii Cirkvi
Tradícia Cirkvi priznala Dekalógu prvoradú dôležitosť a význam. Od čias sv. Augustína má "desať prikázaní" prevládajúce miesto v katechéze budúcich krstencov i v katechéze veriacich. Katechizmy často vysvetľovali kresťanskú morálku podľa poradia "desiatich prikázaní". V priebehu dejín sa rozdelenie a číslovanie prikázaní menilo. Súčasné rozdelenie prikázaní zaviedol sv. Augustín. Desať prikázaní vyjadruje požiadavky lásky k Bohu a k blížnemu. Prvé tri sa vzťahujú viac na lásku k Bohu a ostatných sedem na lásku k blížnemu.
 
Dekalóg a prirodzený zákon
Desať prikázaní patrí k Božiemu zjaveniu. Zároveň nás Dekalóg učí pravej ľudskosti človeka. Pripomína nám podstatné povinnosti a tým aj práva, ktoré má každá ľudská osoba. Desatoro je vynikajúcim vyjadrením "prirodzeného zákona". Je pre nás záväzným, či ho už berieme z hľadiska prirodzeného zákona alebo z hľadiska Božieho zákona.
 
Dekalóg a Ježiš Kristus
Postoj Ježiša Krista k Dekalógu je vyjadrený jeho vlastnými slovami: "Nemyslite si, že som prišiel zrušiť Zákon alebo Prorokov; neprišiel som ich zrušiť, ale naplniť... Kto by teda zrušil jediné z týchto prikázaní, čo aj najmenšie, a tak by učil ľudí, bude v nebeskom kráľovstve najmenší. Ale kto ich zachová a tak bude aj učiť, ten bude v nebeskom kráľovstve veľký." Mt 5, 17-19
  Ježiš Kristus poukazuje na skutočnosť, že zachovať Zákon neznamená bezduché vonkajšie zachovávanie. Kresťan sa má usilovať zachovávať to, čo vyžaduje duch a obsah príkazu.
 
° Podnet na osobné štúdium: Mt 5-7 - celé kapitoly
Oboduj prácu: 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1 (10-najlepšie, priemer: 3)

Kľúčové slová

Vyhľadaj ďalšie vhodné študentské práce pre tieto kľúčové slová:

#učenie sv. augustína #Ako chápe sv.Augustin človeka ?

:: PrihlásenieZaložiť nové konto Pridať nový referát

Odporúčame

Spoločenské vedy » Náboženstvo

:: KATEGÓRIE - Referáty, ťaháky, maturita:

0.012