Pápeži 20. storočia

Spoločenské vedy » Náboženstvo

Autor: nany7 (25)
Typ práce: Referát
Dátum: 17.12.2011
Jazyk: Slovenčina
Rozsah: 509 slov
Počet zobrazení: 9 414
Tlačení: 676
Uložení: 704
Pápeži 20. storočia
 
Pius X. – 1903-1914
-  Jozef Sarto, pochádzal z chudobnej roľníckej rodiny
-  Bol pápežom teológie a chudobných
-  Pápežské heslo – VŠETKO OBNOVIŤ V KRISTOVI
-  Za prameň obnovy si zobral Sviatosť Oltárnu; odporúčal skoré a časté sv. prijímanie, ostro vystupoval proti modernizmu zreformoval bohoslužbu, liturgiu, cirkevnú hudbu a spev, breviár a zreformoval aj semináre zmenou učebných osnov.
-  V r. 1965 bol vyhlásený za svätého.
 
Benedikt XV. – 1914 – 1922
-  Keďže bol pápežom počas 1. svetovej vojny, ona diktovala smer jeho pontifikátu – usiloval sa zmieriť bojujúce strany. Keď sa mu  nepodarilo dosiahnuť mier, usiloval sa zmierniť biedu zapríčinenú vojnou. Presadzoval u vedúcich mocností dobré zaobchádzanie so zajatcami a ich prepustenie
-  Dokončil a uverejnil Kódex cirkevného práva, ktorý začal ešte Pius X., prispel k vybudovaniu pohanských misií; pozdvihol úroveň teologických štúdií
 
Pius XI. – 1922 -1939
-  Povojnová doba vyžadovala vnútornú obnovu Cirkvi, ale potrebovala aj pápeža – diplomata. Pius XI. spĺňal obidve požiadavky.
-  Predsavzal si vniesť Krista a jeho učenie do života národov
-  Uskutočnil veľa kanonizácií, založil veľa nových arcibiskupstiev, zvýšenú pozornosť  venoval misiám, v Ríme založil kolégiá a teologické fakulty, založil pápežskú akadémiu vied, inštaloval rozhlasovú stanicu a bol prvým pápežom, ktorý používal rádio pre pastoračné účely
 
Pius XII. – 1939 – 1958
-  Bol dlhoročným nunciom v Nemecku; po svojom zvolení za pápeža poslal svoj prvý pozdrav a požehnanie Nemecku, ktoré chcel odvrátiť od jeho úmyslov na vojnu
-  Jeho heslo: DIELO SPRAVODLIVSTI JE POKOJ
-  1950 – vyhlásil „svätý rok“
-  1956 – vyhlásil dogmu o Nanebovzatí Panny Márie
 
Ján XXIII. – 1958-1963
-  pochádzal z chudobnej rodiny; počas 1. svetovej vojny bol vojenským kňazom
-  jeho heslo: POSLUŠNOSŤ A POKOJ
-  napísal encykliku Pacem in terris
-  otvoril 2. vatikánsky koncil
-  bol pápežom „aggiornamenta“
 
Pavol VI. 1963-1978
-  dokončil koncil, na ktorý pozval aj prísediacich iných náboženstiev
-  zaslúžil sa o ekumenizmus, o zjednotenie a zbližovanie oddelených cirkví
-  začal uskutočňovať misijné a apoštolské cesty
-  bol pápežom dialógu
 
Ján Pavol I. – 1978
-  Bol pápežom len jeden mesiac
-  Hovorilo sa mu – pápež úsmevu
 
Ján Pavol II. – 1978 –
-  Karol Wojtyla, narodil sa 18. mája 1920 vo Wadoviciach v Poľsku
-  Ako 9-ročnému mu zomrela matka; zostáva sám s otcom a jedným bratom, ktorý zomiera ako lekár pri epidémii na šarlach
-  Aby nemusel na nútené práce do Nemecka, začal pracovať v kameňolome a neskôr v chemických závodoch. Počas vojny tajne študoval teológiu a pridal sa k tajnej organizácii UNIA, kde pomáhal zaobstarávať falošné legitimácie pre Židov
-  bol veľkým športovcom, písal básne, hrával divadlá
-  r. 1946 – vysvätený na kňaza
-  r. 1958 – pomocný biskup krakovský
-  r. 1963 – arcibiskup v Krakove
-  r. 1967 – menovaný za kardinála
-  16. októbra 1978 – zvolený za pápeža
-  Hlavné línie pontifikátu – chce zostať verný smerniciam 2. vatikánskeho koncilu a dostať ich do praxe Cirkvi; chce uskutočňovať pastoračnú službu a utvrdzovať celý svet vo viere; chce prispievať k upevneniu mieru a medzinárodnej spravodlivosti. Program pontifikátu je zhrnutý v encyklike REDEMPTOR HOMINIS – Vykupiteľ človeka; pápežské heslo – TOTUS TUUS – Celý tvoj
-  13. mája 1981 – pokus o atentát
Oboduj prácu: 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1

Kľúčové slová

Vyhľadaj ďalšie vhodné študentské práce pre tieto kľúčové slová:

#encykliky #chudoba, Ján Pavol II #Pius X #ekumenizmus #život Karola Wojtylu #maturitne temy pravna nauka #ATENTáT NA PáPEžE


Odporúčame

Spoločenské vedy » Náboženstvo

:: KATEGÓRIE – Referáty, ťaháky, maturita:

0.190