Georg Wilhelm Friedrich Hegel

Ostatné » Náuka o spoločnosti

Autor: milena (25)
Typ práce: Maturita
Dátum: 29.03.2016
Jazyk: Slovenčina
Rozsah: 285 slov
Počet zobrazení: 2 163
Tlačení: 164
Uložení: 216

Georg Wilhelm Friedrich Hegel

- diela: Fenomenológia ducha, Veda o logike, Encyklopédia filozofických vied
- objektívnou podstatou je duch
- absolútny duch nie je strnulý, ale je v pohybe (prechádza vývojom)
- vývoj (pohyb) nie je dôsledkom vonkajšieho pôsobenia (lebo mimo ducha nič neexistuje) pohyb vyplýva z vnútorného protirečenia obsahu ducha
- uplatňuje dialektiku a veľmi podrobne ju aj rozpracoval
- téza - antitéza = prekonaním týchto protikladov vzniká syntéza.
- syntéza spôsobuje prechod na vyššiu rovinu a opätovné obnovenie protikladov. Každý protiklad je potom na vyššom vývojovom stupni.  (špirála)
- trojstupňový vývoj ducha - celosvetový proces je sebarozvíjaním ducha podľa zákonov dialektiky.
- duch vo vývoji prechádza 3 stupňami (nadobúda 3 fenomény = javy)

1. štádium - duch je sám sebou. Má podobu abstraktnej idey. Je to čistá myšlienka bez bližšieho určenia

2. štádium - dochádza k sebaodcudzeniu ducha. Duch sa zviditeľňuje do formy prírody.
Príroda = inobytie ducha. Naznačuje, že táto podoba nie je pre ducha charakteristická.
Duch sa stále vyvíja, postupne si začne uvedomovať sám seba. Prostredníctvom človeka - ľudského ducha. Človek si uvedomuje duchovnú podstatu existencie.

3. Duch sa vracia k sebe samému. S konečnou platnosťou sa tu prekonávajú všetky protiklady medzi vedomím a vonkajším svetom. Prostredníctvom umenia a náboženstva duch prechádza do najvyššej formy sebapoznania = filozofia.
- filozofia ducha - absolútny duch existuje v troch stupňoch

1)  subjektívny duch - duch jednotlivého človeka
2)  objektívny duch - vyššia podoba ducha (platia nadindividuálne vlastnosti - rodina, dejiny..)
  - nadindividuálny duch (dav ľudí predstavujúcich 1 ducha)
3)  absolútny duch - zatiaľ čo v reálnom svete sú objektívny a subjektívny duchovia v neustálom
  rozpore, v rámci absolútneho ducha sú v súlade. Je v súlade sám so sebou.
- formy absolútneho ducha: umenie, náboženstvo, filozofia
- filozofia dejín
- predstavuje ducha a jeho vývoj
- v dejinách nekoná jednotlivec ale duch
- v skutkoch jednotlivca sa realizuje historická nutnosť. Jednotlivci sú „nástroje“
- vývoj smeruje - je zákonitý. Vývoj dejín je nevyhnutný, lebo je vývojom ducha
Oboduj prácu: 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1

Vyhľadaj ďalšie vhodné študentské práce pre tieto kľúčové slová:

#téza, antitéza, syntéza #hegel #krasko topole #Hegel umenie #encikloedia


Odporúčame

Ostatné » Náuka o spoločnosti

:: KATEGÓRIE – Referáty, ťaháky, maturita:

0.013