Meniny – Zásady zaraďovania rodných (krstných) mien do kalendára

Ostatné » Náuka o spoločnosti

Autor: babuska (24)
Typ práce: Referát
Dátum: 22.01.2020
Jazyk: Slovenčina
Rozsah: 295 slov
Počet zobrazení: 230
Tlačení: 15
Uložení: 12

Zásady zaraďovania rodných (krstných) mien do kalendára

1. V kalendári sa uvádzajú len slovenské úradné spisovné podoby rodných (krstných) mien (ďalej len „meno“), ktoré sú uvedené v zozname úradných spisovných mien pre zápis oficiálnych podôb mien do matrík.

2. Východiskom na zostavenie aktuálneho zoznamu mien v kalendári bude kalendár z roku 19981, zoznam úradných podôb mien v publikácii M. Majtána a M. Považaja Vyberte si meno pre svoje dieťa (1998), resp. v budúcnosti aktualizovaný zoznam úradných podôb mien, ktorý schváli minister kultúry, a súčasný stav v kalendároch2. Kalendár, ktorý sa zostaví na základe tradície, sa bude ďalej dopĺňať.

3. Meniny – Mená sa do kalendára budú dopĺňať, preraďovať alebo vo výnimočných prípadoch z kalendára vyraďovať na základe podnetov od obyvateľov a aktuálnej frekvencie mien v registri obyvateľov SR Ministerstva vnútra SR. Dopĺňať sa budú len mená, ktoré vychádzajú z európskej a kresťanskej civilizácie. Vyraďovať sa nesmú kresťanské mená.

4. Nové mená sa budú priraďovať k dátumom podľa rozličných kritérií:

a) Dátum stanovenia menín sa môže prevziať zo starších kalendárov, ak sa v nich dnes znovu moderné a frekventované meno v minulosti nachádzalo, ale v dôsledku straty popularity v istom období bolo vyradené.

b) Nové mená sa budú priraďovať až za tradičné mená, ktoré si vždy zachovajú prvé miesto v poradí aj napriek tomu, že môžu mať v istom období menšiu frekvenciu.

c) Dátum menín nového mena možno stanoviť aj podľa iných európskych kalendárov.

d) Nové mená sa v kalendári môžu priraďovať k už existujúcim menám na základe variantnosti, rovnakého pôvodu, podobného významu alebo formálnej podobnosti.

e) Nové mená sa nepriraďujú k nepohyblivým sviatkom.

f) Nové ženské podoby mužských mien sa priraďujú k svojim mužským náprotivkom a opačne.

g) K jednému dátumu možno priradiť jedno až dve nové mená; pri jednom dátume môžu byť maximálne štyri mená.

Oboduj prácu: 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1

Diskusia: Meniny – Zásady zaraďovania rodných (krstných) mien do kalendára

Pridať nový komentár


Odporúčame

Ostatné » Náuka o spoločnosti

:: KATEGÓRIE – Referáty, ťaháky, maturita:

0.012