teizmus, deizmus, panteizmus, ateizmus, monoteizmus, polyteizmus, animizmus

Ostatné » Náuka o spoločnosti

Autor: kajka (25)
Typ práce: Referát
Dátum: 14.06.2014
Jazyk: Slovenčina
Rozsah: 212 slov
Počet zobrazení: 16 429
Tlačení: 749
Uložení: 817
Zaujmite stanovisko k základným filozofickým prístupom v otázke vzťahu k Bohu: teizmus, deizmus, panteizmus, ateizmus, monoteizmus, polyteizmus, animizmus...
 
Teizmus je presvedčenie, že existuje Boh alebo bohovia, ktorí stvorili svet, sú všemocní a aktívne podľa vlastnej vôle zasahujú do diania vo svete. Je to učenie uznávajúce existenciu osobného boha ako nadprirodzenej bytosti s rozumom a vôľou. Monoteizmus je obdoba teizmu, presvedčenie, že existuje práve jeden Boh, ktorý je všemocný, stvoril svet a aktívne podľa vlastnej vôle zasahuje do diania vo svete. Polyteizmus je presvedčenie, že existujú viacerí bohovia, ktorí sú všemocní, stvorili svet a aktívne podľa vlastnej vôle zasahujú do diania vo svete. Deizmus je učenie, názor, pripúšťajúce existenciu neživého boha, alebo nejakého princípu, ktorý je prapríčinou sveta (vesmír iba stvoril), no po vzniku sveta už do jeho vývinu ďalej nezasahuje: svet sa vyvíja podľa svojich vlastných zákonov. Panteizmus alebo naturalizmus je nábožensko-filozofické učenie, stotožňujúce boha s prírodou a pokladajúce prírodu za stelesnenie božstva. Boh je neosobný a stotožňuje sa s vesmírom, svetom. Ateizmus je presvedčenie, že žiaden Boh neexistuje. Nezastávanie žiadneho konkrétneho postoja ohľadom existencie boha či bohov, odmietanie možnosti poznania boha. Animizmus je základný stupeň náboženského myslenia, v ktorom sa všetkému živému i neživému pripisuje vlastná životná sila (duša). Podľa animizmu je tá istá duša zároveň princípom myslenia, ako aj organického života.
Oboduj prácu: 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1

Maturitné témy z NOSKY

Diskusia: teizmus, deizmus, panteizmus, ateizmus, monoteizmus, polyteizmus, animizmus

Pridať nový komentár


Odporúčame

Ostatné » Náuka o spoločnosti

:: KATEGÓRIE - Referáty, ťaháky, maturita:

0.014