5 teórií sociálnych zmien v spoločnosti.

Ostatné » Náuka o spoločnosti

Autor: kajka (25)
Typ práce: Referát
Dátum: 14.06.2014
Jazyk: Slovenčina
Rozsah: 196 slov
Počet zobrazení: 3 061
Tlačení: 186
Uložení: 207
Vymenujte a charakterizujte 5 teórií sociálnych zmien v spoločnosti. Vyjadrite svoj kladný názor na jednu z nich.
 
evolucionistická teória: spoločnosť sa vyvíja od jednoduchej homogénnej k zložitejšej heterogénnej (rôznorodé a navzájom závislé útvary). Život v spoločnosti je ustavičný boj, prežijú len najsilnejší. (Spencer)
cyklická teória: cyklický proces sociálnych zmien, vznik-vzostup-vyvrcholenie-úpadok a zánik jednotlivých spoločností (civilizácií, kultúr). (Spengler)
 funkcionalistická teória: cieľom spoločnosti by malo byť nadobudnutie stability a rovnováhy. Sociálna zmena je nežiadúca. (Parsons)
 konfliktualistická teória: prirodzeným stavom spoločnosti sú zmeny, soc.napätia, konflikty a vnútorné protirečenia medzi rôznymi soc.skupinami. triedny boj vedie k revolúciám a k zmenám systému. (Marx)
 teória modernizácie: industrializácia a nové technológie spôsobujú zmeny v spoločnosti.
 teória svetových systémov: „jadro sveta“ (G8), „poloperiféria sveta“ (zvyšok EU, Ausrália, časť Ázie, „periféria sveta“ (tretí svet). (Wallerstein)

Zdroje sociálnej zmeny: prírodné prostredie (katastrofy, zmena klímy), vývoj populácie (negatívny demografický vývoj, imigrácia, emigrácia), vedecko-technický pokrok (priemyselná revolúcia 18 st.-parostroj, industrializácia, urbanizácia, vznik modernej spoločnosti, IT revolúcia 20st. tzv.informačný vek, zmeny hodnôt, noriem a vzorov správavnia), kultúra (ideológie slúžiace na zotročenie-fašizmus, marxizmus alebo rozvoj-liberalizmus, konzervativizmus, difúzia kultúr vs. boj kultúr), súťaženie (konkurencia-boj, dosahovanie protichodných cieľov), konflikt v spoločnosti a spoločností medzi sebou (boj ideológií), sociálne hnutia (feministické, ekologické, mierové, hnutia za práva menšín).
Oboduj prácu: 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1

Maturitné témy z NOSKYOdporúčame

Ostatné » Náuka o spoločnosti

:: KATEGÓRIE - Referáty, ťaháky, maturita:

0.043