Náuka o spoločnosti - Referáty, Ťaháky, Poznámky, Maturita

  Názov práce Typ práce Rozsah Počet zobrazení Počet vytlačení Počet stiahnutí Dátum Hodnotenie Škola
Slovenčina SVADBA - pomenovanie výročí Referát 238 slov 230 17 13 03.03.2017 0
Slovenčina Základné ľudské práva a slobody Maturita 431 slov 763 45 44 30.03.2016 10
Slovenčina 3 základné ekonomické otázky Maturita 391 slov 984 61 67 30.03.2016 0
Slovenčina Vývin psychiky Maturita 201 slov 531 35 34 30.03.2016 0
Slovenčina Volebné systémy Maturita 353 slov 588 53 38 30.03.2016 0
Slovenčina Tolerancia, rasizmus, neonacizmus a xenofóbia Maturita 336 slov 1185 59 60 30.03.2016 5
Slovenčina Súdy a inštitúcie podieľajúce sa na aplikácií a realizácií práva Maturita 465 slov 447 37 42 30.03.2016 1
Slovenčina Stres Maturita 261 slov 733 47 51 30.03.2016 0
Slovenčina Horizontálna deľba štátnej moci a zložky štátnej moci Maturita 387 slov 708 55 54 30.03.2016 0
Slovenčina Rodina Maturita 149 slov 551 40 37 30.03.2016 0
Slovenčina Proces tvorby ponuky, dopytu a ceny Maturita 361 slov 640 68 53 30.03.2016 0
Slovenčina Práva spotrebiteľa Maturita 439 slov 482 39 38 30.03.2016 0
Slovenčina Pracovná zmluva Maturita 232 slov 833 66 62 29.03.2016 0
Slovenčina Poisťovne a poistenie Maturita 192 slov 535 49 51 29.03.2016 9
Slovenčina Podnik a bankový systém Maturita 491 slov 497 36 36 29.03.2016 0
Slovenčina Osobnosť Maturita 202 slov 629 52 56 29.03.2016 0
Slovenčina Odvetvia práva Maturita 727 slov 487 43 50 29.03.2016 0
Slovenčina Nezamestnanosť Maturita 230 slov 408 32 29 29.03.2016 0
Slovenčina Neekonomické nátlakové skupiny Maturita 216 slov 630 46 50 29.03.2016 0
Slovenčina Ekonomické nátlakové skupiny Maturita 293 slov 983 62 50 29.03.2016 0
Slovenčina Masovokomunikačné prostriedky a verejná mienka Maturita 439 slov 1080 61 59 29.03.2016 0
Slovenčina Kultúra Maturita 256 slov 530 36 37 29.03.2016 0
Slovenčina Georg Wilhelm Friedrich Hegel Maturita 285 slov 463 32 39 29.03.2016 0
Slovenčina Prezidentská, parlamentná a kabinetná forma vlády Maturita 720 slov 1247 74 85 29.03.2016 0
Slovenčina Deviácia a nonkonformita Maturita 395 slov 1336 60 70 29.03.2016 0
Slovenčina Demokracia Maturita 377 slov 514 34 34 29.03.2016 0
Slovenčina Antická filozofia Maturita 1359 slov 659 43 63 29.03.2016 0
Slovenčina IV. Spoločenské väzby, medziľudské vzťahy Referát 1032 slov 920 67 67 11.01.2016 0 SOŠ
Slovenčina III. Jednotlivec a spoločnosť Referát 1723 slov 1080 66 74 11.01.2016 0 SOŠ
Slovenčina II. Čo je spoločnosť Referát 562 slov 866 57 56 11.01.2016 0 SOŠ
Slovenčina I. Čo je sociológia Referát 817 slov 727 49 60 11.01.2016 5.5 SOŠ
Slovenčina Pojem a druhy učenia Referát 912 slov 1401 93 92 24.05.2015 0
Slovenčina Francúzske stolovanie, kuchyňa a zvyky Referát 1361 slov 2301 210 193 18.02.2015 2.5
Slovenčina Techniky vedenia rozhovoru Referát 603 slov 1370 109 124 17.02.2015 8.3
Slovenčina Komunikačné techniky Referát 637 slov 1856 160 180 17.02.2015 1
Slovenčina Asertivita - asertívne správanie Referát 1938 slov 1205 148 166 17.02.2015 0
Slovenčina Konfucianizmus Referát 1235 slov 2038 177 185 08.12.2014 9.5
Slovenčina Pojem spoločnosť Poznámky 138 slov 1571 139 146 10.11.2014 0
Slovenčina Pojmy sociálny status a sociálna rola Poznámky 306 slov 2280 182 175 10.11.2014 0
Slovenčina Sociológia ako veda Poznámky 77 slov 1347 87 97 10.11.2014 0
Slovenčina Pojmy sociálna skupina a agregát Poznámky 524 slov 1525 134 166 10.11.2014 0
Slovenčina Členenie politických strán Poznámky 210 slov 1156 83 97 08.11.2014 0
Slovenčina 2 základné typy volebných systémov Poznámky 293 slov 1579 150 143 08.11.2014 0
Slovenčina Horizontálne rozdelenie štátnej moci Poznámky 379 slov 1735 130 153 08.11.2014 0
Slovenčina Špecifické znaky štátu Poznámky 295 slov 1762 129 138 08.11.2014 0
Slovenčina Unitárny a zložený štát Poznámky 294 slov 2670 169 184 08.11.2014 0
Slovenčina Monarchia a republika ako formy vlády Poznámky 176 slov 2732 184 182 08.11.2014 7
Slovenčina Pojem demokracia Poznámky 204 slov 1767 128 136 08.11.2014 0
Slovenčina Právomoci prezidenta Slovenskej republiky Poznámky 89 slov 1272 111 93 08.11.2014 0
Slovenčina Vláda Slovenskej republiky Poznámky 174 slov 1382 128 110 08.11.2014 0
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 Ďalej

Náuka o spoločnosti - kľúčové slová pre vyhľadávanie

#postavenie politických stran, koalicia, opozicia #pôvod slova tolerancia #znaky volebného práva #uvaha komunikacia medzi ludmi #alkoholizmus vyklad #Multikultúrna spoločnosť referat #uvaha zdravie alebo bohatstvo #eutanázia uvaha #v zdravom tele zdravy duch uvaha #sociológia #sebareflexia uvaha #duševné zdravie úvaha #kto je to zadržaný #konformita, nonkonformita a deviácia #ohrozenia ktorym celi uzemie antarktidy #žiadosť o prijatie do policajného zboru #sloh vyklad alkoholizmus #aky je rozdiel medzi republikou a monarchiou #behavioralna psychologia #Masovokomunikačné prostriedky #socialne vztahy #diktat pre policajtov #uvaha alkoholizmus #výhody a nevýhody komunizmu #jednotlivec a skupina #struktura ludskej spolocnosti a socialne vztahy v nej #trestne pravo #kultúra, multikultúrnosť #výklad - ako zvládať stres #ekonomika #úvaha,je fajčenie a pitie prejavom dospelosti ? #sloh na temu vo forme vykladu ako spravne zvladnut stres #Odievanie a móda v minulosti a dnes #Uvaha o (ne)schopnosti cloveka uvedomit si vlastne stastie #kultura #ekonomicka uloha statu #autoregulácia učenia #úvaha o alkohole #úvaha o migrantoch #štátný rozpočet #zaujimave temy na referat #náboženstvo a jeho atribúty #stres #zakladne pravidla rozhovoru #politologia #znaky diktatury #esej migranti #uvaha na temu socializacia #demokracia uvaha #alternatívne náklady

Náuka o spoločnosti - najčítanejšie práce za včera

  Najčítanejšie práce v kategórii Náuka o spoločnosti Kategória Rozsah
Slovenčina Prezidentská, parlamentná a kabinetná forma vlády Náuka o spoločnosti 720 slov
Slovenčina Formy štátneho zriadenia Náuka o spoločnosti 1045 slov
Slovenčina Komunikácia a bariéry v komunikácii Náuka o spoločnosti 657 slov
Slovenčina Druhy učenia – podmienky, od čoho závisí Náuka o spoločnosti 602 slov
Slovenčina Multikulturalizmus – prínosy a zlyhania Náuka o spoločnosti 2157 slov
Slovenčina Horizontálna a vertikálna deľba moci Náuka o spoločnosti 414 slov
Slovenčina teizmus, deizmus, panteizmus, ateizmus, monoteizmus, polyteizmus, animizmus Náuka o spoločnosti 212 slov
Slovenčina Subkultúra mládeže Náuka o spoločnosti 9054 slov
Slovenčina Elasticita dopytu Náuka o spoločnosti 301 slov
Slovenčina Monarchia a republika ako formy vlády Náuka o spoločnosti 176 slov
Slovenčina Kultúra a jej prvky Náuka o spoločnosti 1250 slov
Slovenčina Multikulturalizmus - prínosy a zlyhania (Občianska náuka) Náuka o spoločnosti 2097 slov
Slovenčina 4 princípy volebného práva v SR Náuka o spoločnosti 271 slov
Slovenčina Platón, Aristoteles – duša a cnosť Náuka o spoločnosti 595 slov
Slovenčina Judaizmus Náuka o spoločnosti 3791 slov
0.024