Nedeľa, 26. februára 2017, meninyViktor, zajtra Alexander
Dnes prezretých 22698 študentských prácOnline: 3275 mladých ľudí

Náuka o spoločnosti - Referáty, Ťaháky, Poznámky, Maturita

  Názov práce Typ práce Rozsah Počet zobrazení Počet vytlačení Počet stiahnutí Dátum Hodnotenie Škola
Slovenčina Trhová ekonomika Referát 838 slov 1672 131 137 06.10.2014 0
Slovenčina Podnik a podnikanie, členenie podnikov Referát 481 slov 1509 126 137 06.10.2014 0
Slovenčina Čo je sociológia? Referát 1489 slov 2113 202 213 02.10.2014 0
Slovenčina Horizontálne delenie štátnej moci v demokratických štátoch Referát 610 slov 1985 178 172 14.06.2014 0
Slovenčina Ako sa menil predmet filozofie v Grécku Referát 1283 slov 1264 202 219 14.06.2014 0
Slovenčina História európskeho právneho systému Referát 307 slov 1015 108 103 14.06.2014 0
Slovenčina Politika ľavica vs pravica (rozdiely) Referát 59 slov 2271 213 224 14.06.2014 1
Slovenčina Ústava, jej úlohy, typy ústav Referát 202 slov 1888 182 178 14.06.2014 8
Slovenčina Východné filozofické myslenie a grécka filozofia Referát 430 slov 2389 228 217 14.06.2014 0
Slovenčina Zmysly, rozum, cit, intuícia, viera Referát 582 slov 1368 159 170 14.06.2014 1
Slovenčina Právna sila predpisov v SR Referát 314 slov 1214 121 132 14.06.2014 0
Slovenčina Parlament, vláda, súdy, prezident Referát 291 slov 2510 198 208 14.06.2014 10
Slovenčina Aktívne a pasívne volebné právo v SR Referát 116 slov 4251 296 336 14.06.2014 2
Slovenčina Judaizmus, kresťanstvo, islam Referát 837 slov 2852 178 195 14.06.2014 0
Slovenčina 5 teórií sociálnych zmien v spoločnosti. Referát 196 slov 1134 105 119 14.06.2014 0
Slovenčina Názor na trhovú ekonomiku, zmiešanú ekonomiku a socialistickú ekonomiku Referát 543 slov 1155 140 150 14.06.2014 0
Slovenčina Universalia ante res & Universalia post res Referát 375 slov 1392 165 160 14.06.2014 0
Slovenčina 4 princípy volebného práva v SR Referát 271 slov 3150 211 225 14.06.2014 8
Slovenčina Marxova teória Referát 502 slov 1417 148 192 14.06.2014 0
Slovenčina Augustín - Otec cirkvi Referát 310 slov 974 119 121 14.06.2014 0
Slovenčina Inflácia a jej úrovne Referát 187 slov 967 116 116 14.06.2014 0
Slovenčina Teória štátu u Platóna a Aristotela Referát 1512 slov 2726 229 244 14.06.2014 0
Slovenčina teizmus, deizmus, panteizmus, ateizmus, monoteizmus, polyteizmus, animizmus Referát 212 slov 6735 390 389 14.06.2014 5.4
Slovenčina Psychoanalýza, behaviorizmus a humanistická fenomenológia Referát 1051 slov 3450 238 225 14.06.2014 7.3
Slovenčina Záruky ochrany práva v demokratickom štáte Referát 495 slov 1106 103 130 14.06.2014 0
Slovenčina Demokracia nie je potrebná, dokonca, že je zlá Referát 258 slov 1381 146 145 02.06.2014 0
Slovenčina Idealizmus G.W.Hegela a materializmus K.Marxa Referát 348 slov 2435 210 240 02.06.2014 0
Slovenčina Psychické javy Referát 197 slov 2218 192 195 02.06.2014 0
Slovenčina 5 základných politických systémov modernej typológii Referát 641 slov 1978 179 193 02.06.2014 0
Slovenčina Etika Immanuela Kanta – kategorický imperatív Referát 226 slov 1884 197 205 02.06.2014 0
Slovenčina 2 pohľady na rodinu Referát 408 slov 1149 132 137 02.06.2014 0
Slovenčina Priama a nepriama demokracia Referát 227 slov 1057 107 90 02.06.2014 0
Slovenčina Teória stvorenia (Boh) a evolučnú teóriu (Darwin) Referát 89 slov 1006 80 107 02.06.2014 1
Slovenčina Regulácia množstva peňazí v obehu Referát 559 slov 1152 131 120 02.06.2014 0
Slovenčina Vzťah filozofie a náboženstva v období stredoveku Referát 336 slov 1222 154 163 02.06.2014 10
Slovenčina Buddhovo učenie: 4 vznešené pravdy Referát 609 slov 1034 138 114 02.06.2014 0
Slovenčina Ako sa určuje ich cena v zmiešanej ekonomike Referát 623 slov 857 102 115 02.06.2014 0
Slovenčina Všeobecná deklaráciá ľudských práv Referát 607 slov 1038 93 105 02.06.2014 0
Slovenčina Kantova Kritika čistého rozumu Referát 1157 slov 1564 208 231 02.06.2014 0
Slovenčina Politické strany na 3 základné skupiny Referát 117 slov 848 118 93 02.06.2014 0
Slovenčina Sokratova etika Referát 865 slov 2147 173 175 29.05.2014 0
Slovenčina Ako vzniká sociálna štruktúra spoločnosti Referát 472 slov 1545 169 154 29.05.2014 0
Slovenčina Vnútorné členenie Ústavy SR Referát 373 slov 2969 214 227 29.05.2014 1
Slovenčina Názor na úspechy alebo neúspechy v histórii ľudstva Referát 184 slov 798 95 97 29.05.2014 0
Slovenčina Empirizmus z pohľadu Johna Locka, Georgea Berkeleyho a Davida Huma Referát 909 slov 1368 158 162 29.05.2014 10
Slovenčina Zložky politického systému Referát 124 slov 2071 197 207 29.05.2014 0
Slovenčina Názory J.J.Rousseaua Referát 694 slov 1514 162 191 29.05.2014 0
Slovenčina Citáty Platóna a Aristotela porovnanie Referát 579 slov 2009 166 195 29.05.2014 0
Slovenčina Znaky štátu a funkcie štátu Referát 143 slov 1027 120 107 29.05.2014 0
Slovenčina Potreba novelizácie rôznych právnych odvetví Referát 755 slov 1061 159 176 29.05.2014 0
Naspäť 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 Ďalej

Náuka o spoločnosti - kľúčové slová pre vyhľadávanie

#postavenie politických stran, koalicia, opozicia #znaky volebného práva #pôvod slova tolerancia #alkoholizmus vyklad #uvaha komunikacia medzi ludmi #duševné zdravie úvaha #ohrozenia ktorym celi uzemie antarktidy #sloh vyklad alkoholizmus #behavioralna psychologia #sociológia #v zdravom tele zdravy duch uvaha #Multikultúrna spoločnosť referat #uvaha zdravie alebo bohatstvo #eutanázia uvaha #struktura ludskej spolocnosti a socialne vztahy v nej #uvaha alkoholizmus #výhody a nevýhody komunizmu #kultúra, multikultúrnosť #ekonomika #výklad - ako zvládať stres #aky je rozdiel medzi republikou a monarchiou #trestne pravo #sloh na temu vo forme vykladu ako spravne zvladnut stres #Masovokomunikačné prostriedky #ekonomicka uloha statu #sebareflexia uvaha #kultura #štátný rozpočet #kto je to zadržaný #Uvaha o (ne)schopnosti cloveka uvedomit si vlastne stastie #Odievanie a móda v minulosti a dnes #Kto bol prvým starogréckym systematikom filozofie? #jednotlivec a skupina #eutanazia #alternatívne náklady #úvaha o migrantoch #politologia #konformita, nonkonformita a deviácia #stredoveka filozofia #úvaha,je fajčenie a pitie prejavom dospelosti ? #autoregulácia učenia #zakladne pravidla rozhovoru #socialne vztahy #úvaha o alkohole #stres #socialne siete #uvaha na temu socializacia #Vplyv vzorov no život mladého človeka výklad #znaky diktatury #výklad globálne oteplovanie

Náuka o spoločnosti - najčítanejšie práce za včera

  Najčítanejšie práce v kategórii Náuka o spoločnosti Kategória Rozsah
Slovenčina Riešenie židovskej otázky na Slovensku v rokoch 1939-1945 Náuka o spoločnosti 5003 slov
Slovenčina Spôsoby mučenia a vrážd Náuka o spoločnosti 5710 slov
Slovenčina Kultúra a jej prvky Náuka o spoločnosti 1250 slov
Slovenčina Socializácia jednotlivca Náuka o spoločnosti 951 slov
Slovenčina Komunikácia a bariéry v komunikácii Náuka o spoločnosti 657 slov
Slovenčina Multikulturalizmus - prínosy a zlyhania (Občianska náuka) Náuka o spoločnosti 2097 slov
Slovenčina Subkultúra mládeže Náuka o spoločnosti 9054 slov
Slovenčina Multikulturalizmus – prínosy a zlyhania Náuka o spoločnosti 2157 slov
Slovenčina Formy štátneho zriadenia Náuka o spoločnosti 1045 slov
Slovenčina Štátne občianstvo Náuka o spoločnosti 221 slov
Slovenčina Horizontálna a vertikálna deľba moci Náuka o spoločnosti 414 slov
Slovenčina Aspergerov syndróm a Autizmus Náuka o spoločnosti 4088 slov
Slovenčina Mentálna anorexia a bulímia Náuka o spoločnosti 8523 slov
Slovenčina Mládež a alkohol Náuka o spoločnosti 777 slov
Slovenčina 4 princípy volebného práva v SR Náuka o spoločnosti 271 slov
0.076