Pondelok, 22. mája 2017, meninyJúlia, Juliana, zajtra Želmíra
Dnes prezretých 55732 študentských prácOnline: 4005 mladých ľudí

Náuka o spoločnosti - Referáty, Ťaháky, Poznámky, Maturita

  Názov práce Typ práce Rozsah Počet zobrazení Počet vytlačení Počet stiahnutí Dátum Hodnotenie Škola
Slovenčina Národná rada Slovenskej republiky Poznámky 139 slov 1230 112 122 08.11.2014 0
Slovenčina Trhová ekonomika Referát 838 slov 1809 138 145 06.10.2014 0
Slovenčina Podnik a podnikanie, členenie podnikov Referát 481 slov 1634 134 145 06.10.2014 0
Slovenčina Čo je sociológia? Referát 1489 slov 2455 215 224 02.10.2014 0
Slovenčina Horizontálne delenie štátnej moci v demokratických štátoch Referát 610 slov 2180 188 180 14.06.2014 0
Slovenčina Ako sa menil predmet filozofie v Grécku Referát 1283 slov 1378 205 228 14.06.2014 0
Slovenčina História európskeho právneho systému Referát 307 slov 1064 117 114 14.06.2014 0
Slovenčina Politika ľavica vs pravica (rozdiely) Referát 59 slov 2551 225 231 14.06.2014 1
Slovenčina Ústava, jej úlohy, typy ústav Referát 202 slov 2113 191 186 14.06.2014 8
Slovenčina Východné filozofické myslenie a grécka filozofia Referát 430 slov 2608 240 229 14.06.2014 5
Slovenčina Zmysly, rozum, cit, intuícia, viera Referát 582 slov 1502 163 176 14.06.2014 1
Slovenčina Právna sila predpisov v SR Referát 314 slov 1297 128 140 14.06.2014 0
Slovenčina Parlament, vláda, súdy, prezident Referát 291 slov 2855 218 227 14.06.2014 10
Slovenčina Aktívne a pasívne volebné právo v SR Referát 116 slov 4869 321 372 14.06.2014 2
Slovenčina Judaizmus, kresťanstvo, islam Referát 837 slov 3127 188 207 14.06.2014 0
Slovenčina 5 teórií sociálnych zmien v spoločnosti. Referát 196 slov 1249 109 127 14.06.2014 0
Slovenčina Názor na trhovú ekonomiku, zmiešanú ekonomiku a socialistickú ekonomiku Referát 543 slov 1251 148 158 14.06.2014 0
Slovenčina Universalia ante res & Universalia post res Referát 375 slov 1512 172 167 14.06.2014 0
Slovenčina 4 princípy volebného práva v SR Referát 271 slov 3892 258 274 14.06.2014 8
Slovenčina Marxova teória Referát 502 slov 1610 151 200 14.06.2014 0
Slovenčina Augustín - Otec cirkvi Referát 310 slov 1094 126 125 14.06.2014 0
Slovenčina Inflácia a jej úrovne Referát 187 slov 1108 122 117 14.06.2014 0
Slovenčina Teória štátu u Platóna a Aristotela Referát 1512 slov 3186 239 252 14.06.2014 0
Slovenčina teizmus, deizmus, panteizmus, ateizmus, monoteizmus, polyteizmus, animizmus Referát 212 slov 7717 431 431 14.06.2014 6.2
Slovenčina Psychoanalýza, behaviorizmus a humanistická fenomenológia Referát 1051 slov 3725 246 233 14.06.2014 7.3
Slovenčina Záruky ochrany práva v demokratickom štáte Referát 495 slov 1244 107 140 14.06.2014 0
Slovenčina Demokracia nie je potrebná, dokonca, že je zlá Referát 258 slov 1540 151 151 02.06.2014 0
Slovenčina Idealizmus G.W.Hegela a materializmus K.Marxa Referát 348 slov 2677 221 250 02.06.2014 0
Slovenčina Psychické javy Referát 197 slov 2477 211 209 02.06.2014 0
Slovenčina 5 základných politických systémov modernej typológii Referát 641 slov 2170 191 205 02.06.2014 8
Slovenčina Etika Immanuela Kanta – kategorický imperatív Referát 226 slov 2031 205 209 02.06.2014 0
Slovenčina 2 pohľady na rodinu Referát 408 slov 1262 138 141 02.06.2014 0
Slovenčina Priama a nepriama demokracia Referát 227 slov 1230 114 96 02.06.2014 0
Slovenčina Teória stvorenia (Boh) a evolučnú teóriu (Darwin) Referát 89 slov 1096 84 112 02.06.2014 1
Slovenčina Regulácia množstva peňazí v obehu Referát 559 slov 1238 138 123 02.06.2014 0
Slovenčina Vzťah filozofie a náboženstva v období stredoveku Referát 336 slov 1328 166 171 02.06.2014 10
Slovenčina Buddhovo učenie: 4 vznešené pravdy Referát 609 slov 1118 147 117 02.06.2014 0
Slovenčina Ako sa určuje ich cena v zmiešanej ekonomike Referát 623 slov 920 107 121 02.06.2014 0
Slovenčina Všeobecná deklaráciá ľudských práv Referát 607 slov 1133 97 107 02.06.2014 0
Slovenčina Kantova Kritika čistého rozumu Referát 1157 slov 1712 217 236 02.06.2014 0
Slovenčina Politické strany na 3 základné skupiny Referát 117 slov 912 131 99 02.06.2014 0
Slovenčina Sokratova etika Referát 865 slov 2403 185 185 29.05.2014 0
Slovenčina Ako vzniká sociálna štruktúra spoločnosti Referát 472 slov 1664 184 160 29.05.2014 0
Slovenčina Vnútorné členenie Ústavy SR Referát 373 slov 3260 232 236 29.05.2014 1
Slovenčina Názor na úspechy alebo neúspechy v histórii ľudstva Referát 184 slov 843 97 101 29.05.2014 0
Slovenčina Empirizmus z pohľadu Johna Locka, Georgea Berkeleyho a Davida Huma Referát 909 slov 1480 164 177 29.05.2014 10
Slovenčina Zložky politického systému Referát 124 slov 2330 210 220 29.05.2014 0
Slovenčina Názory J.J.Rousseaua Referát 694 slov 1649 166 201 29.05.2014 0
Slovenčina Citáty Platóna a Aristotela porovnanie Referát 579 slov 2176 172 207 29.05.2014 0
Slovenčina Znaky štátu a funkcie štátu Referát 143 slov 1110 128 109 29.05.2014 0
Naspäť 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 Ďalej

Náuka o spoločnosti - kľúčové slová pre vyhľadávanie

#postavenie politických stran, koalicia, opozicia #pôvod slova tolerancia #znaky volebného práva #uvaha komunikacia medzi ludmi #alkoholizmus vyklad #uvaha zdravie alebo bohatstvo #eutanázia uvaha #Multikultúrna spoločnosť referat #sociológia #duševné zdravie úvaha #ohrozenia ktorym celi uzemie antarktidy #sloh vyklad alkoholizmus #v zdravom tele zdravy duch uvaha #sebareflexia uvaha #behavioralna psychologia #kto je to zadržaný #Masovokomunikačné prostriedky #uvaha alkoholizmus #aky je rozdiel medzi republikou a monarchiou #výhody a nevýhody komunizmu #konformita, nonkonformita a deviácia #struktura ludskej spolocnosti a socialne vztahy v nej #trestne pravo #kultúra, multikultúrnosť #výklad - ako zvládať stres #socialne vztahy #ekonomika #sloh na temu vo forme vykladu ako spravne zvladnut stres #úvaha,je fajčenie a pitie prejavom dospelosti ? #ekonomicka uloha statu #jednotlivec a skupina #štátný rozpočet #Uvaha o (ne)schopnosti cloveka uvedomit si vlastne stastie #kultura #žiadosť o prijatie do policajného zboru #Odievanie a móda v minulosti a dnes #úvaha o alkohole #úvaha o migrantoch #autoregulácia učenia #politologia #stres #alternatívne náklady #eutanazia #zakladne pravidla rozhovoru #esej migranti #Kto bol prvým starogréckym systematikom filozofie? #demokracia uvaha #Úvaha Rasizmus #stredoveka filozofia #znaky diktatury

Náuka o spoločnosti - najčítanejšie práce za včera

  Najčítanejšie práce v kategórii Náuka o spoločnosti Kategória Rozsah
Slovenčina teizmus, deizmus, panteizmus, ateizmus, monoteizmus, polyteizmus, animizmus Náuka o spoločnosti 212 slov
Slovenčina Horizontálna a vertikálna deľba moci Náuka o spoločnosti 414 slov
Slovenčina 4 princípy volebného práva v SR Náuka o spoločnosti 271 slov
Slovenčina Štát - Hobbes, Locke, Rousseau, Macchiavelli Náuka o spoločnosti 592 slov
Slovenčina Aktívne a pasívne volebné právo v SR Náuka o spoločnosti 116 slov
Slovenčina Formy štátneho zriadenia Náuka o spoločnosti 1045 slov
Slovenčina Kultúra a jej prvky Náuka o spoločnosti 1250 slov
Slovenčina Štátne občianstvo Náuka o spoločnosti 221 slov
Slovenčina Smery poklasickej filozofie Náuka o spoločnosti 1274 slov
Slovenčina Deviácia a nonkonformita Náuka o spoločnosti 395 slov
Slovenčina Vnútorné členenie Ústavy SR Náuka o spoločnosti 373 slov
Slovenčina Sociálna stratifikácia a sociálna mobilita Náuka o spoločnosti 343 slov
Slovenčina Politické strany rozdelenie Náuka o spoločnosti 329 slov
Slovenčina Teória štátu u Platóna a Aristotela Náuka o spoločnosti 1512 slov
Slovenčina Multikulturalizmus – prínosy a zlyhania Náuka o spoločnosti 2157 slov
0.022