Náuka o spoločnosti - Referáty, Ťaháky, Poznámky, Maturita

  Názov práce Typ práce Rozsah Počet zobrazení Počet vytlačení Počet stiahnutí Dátum Hodnotenie Škola
Slovenčina Národná rada Slovenskej republiky Poznámky 139 slov 1345 119 127 08.11.2014 0
Slovenčina Trhová ekonomika Referát 838 slov 1963 146 150 06.10.2014 0
Slovenčina Podnik a podnikanie, členenie podnikov Referát 481 slov 1740 140 148 06.10.2014 0
Slovenčina Čo je sociológia? Referát 1489 slov 2800 222 231 02.10.2014 0
Slovenčina Horizontálne delenie štátnej moci v demokratických štátoch Referát 610 slov 2359 193 185 14.06.2014 0
Slovenčina Ako sa menil predmet filozofie v Grécku Referát 1283 slov 1506 212 234 14.06.2014 0
Slovenčina História európskeho právneho systému Referát 307 slov 1119 118 116 14.06.2014 0
Slovenčina Politika ľavica vs pravica (rozdiely) Referát 59 slov 2772 233 235 14.06.2014 1
Slovenčina Ústava, jej úlohy, typy ústav Referát 202 slov 2308 195 192 14.06.2014 8
Slovenčina Východné filozofické myslenie a grécka filozofia Referát 430 slov 2726 247 235 14.06.2014 5
Slovenčina Zmysly, rozum, cit, intuícia, viera Referát 582 slov 1627 167 181 14.06.2014 1
Slovenčina Právna sila predpisov v SR Referát 314 slov 1392 130 142 14.06.2014 0
Slovenčina Parlament, vláda, súdy, prezident Referát 291 slov 3121 229 236 14.06.2014 9.5
Slovenčina Aktívne a pasívne volebné právo v SR Referát 116 slov 5438 341 391 14.06.2014 2
Slovenčina Judaizmus, kresťanstvo, islam Referát 837 slov 3382 194 212 14.06.2014 0
Slovenčina 5 teórií sociálnych zmien v spoločnosti. Referát 196 slov 1353 115 132 14.06.2014 0
Slovenčina Názor na trhovú ekonomiku, zmiešanú ekonomiku a socialistickú ekonomiku Referát 543 slov 1343 151 161 14.06.2014 0
Slovenčina Universalia ante res & Universalia post res Referát 375 slov 1638 174 169 14.06.2014 0
Slovenčina 4 princípy volebného práva v SR Referát 271 slov 4454 281 302 14.06.2014 8
Slovenčina Marxova teória Referát 502 slov 1767 154 203 14.06.2014 0
Slovenčina Augustín - Otec cirkvi Referát 310 slov 1214 130 127 14.06.2014 0
Slovenčina Inflácia a jej úrovne Referát 187 slov 1254 128 120 14.06.2014 0
Slovenčina Teória štátu u Platóna a Aristotela Referát 1512 slov 3475 247 258 14.06.2014 0
Slovenčina teizmus, deizmus, panteizmus, ateizmus, monoteizmus, polyteizmus, animizmus Referát 212 slov 8497 452 452 14.06.2014 5.6
Slovenčina Psychoanalýza, behaviorizmus a humanistická fenomenológia Referát 1051 slov 3942 251 240 14.06.2014 7.3
Slovenčina Záruky ochrany práva v demokratickom štáte Referát 495 slov 1342 110 145 14.06.2014 0
Slovenčina Demokracia nie je potrebná, dokonca, že je zlá Referát 258 slov 1701 156 154 02.06.2014 0
Slovenčina Idealizmus G.W.Hegela a materializmus K.Marxa Referát 348 slov 2872 225 255 02.06.2014 0
Slovenčina Psychické javy Referát 197 slov 2738 222 218 02.06.2014 0
Slovenčina 5 základných politických systémov modernej typológii Referát 641 slov 2356 197 211 02.06.2014 8
Slovenčina Etika Immanuela Kanta – kategorický imperatív Referát 226 slov 2177 209 215 02.06.2014 0
Slovenčina 2 pohľady na rodinu Referát 408 slov 1376 139 143 02.06.2014 0
Slovenčina Priama a nepriama demokracia Referát 227 slov 1358 115 98 02.06.2014 0
Slovenčina Teória stvorenia (Boh) a evolučnú teóriu (Darwin) Referát 89 slov 1204 86 116 02.06.2014 1
Slovenčina Regulácia množstva peňazí v obehu Referát 559 slov 1293 141 126 02.06.2014 0
Slovenčina Vzťah filozofie a náboženstva v období stredoveku Referát 336 slov 1406 171 176 02.06.2014 10
Slovenčina Buddhovo učenie: 4 vznešené pravdy Referát 609 slov 1193 152 119 02.06.2014 0
Slovenčina Ako sa určuje ich cena v zmiešanej ekonomike Referát 623 slov 970 110 123 02.06.2014 0
Slovenčina Všeobecná deklaráciá ľudských práv Referát 607 slov 1187 100 109 02.06.2014 0
Slovenčina Kantova Kritika čistého rozumu Referát 1157 slov 1863 222 242 02.06.2014 0
Slovenčina Politické strany na 3 základné skupiny Referát 117 slov 968 135 102 02.06.2014 0
Slovenčina Sokratova etika Referát 865 slov 2593 190 191 29.05.2014 0
Slovenčina Ako vzniká sociálna štruktúra spoločnosti Referát 472 slov 1775 188 163 29.05.2014 0
Slovenčina Vnútorné členenie Ústavy SR Referát 373 slov 3464 239 241 29.05.2014 1
Slovenčina Názor na úspechy alebo neúspechy v histórii ľudstva Referát 184 slov 914 99 104 29.05.2014 0
Slovenčina Empirizmus z pohľadu Johna Locka, Georgea Berkeleyho a Davida Huma Referát 909 slov 1570 168 183 29.05.2014 10
Slovenčina Zložky politického systému Referát 124 slov 2479 219 230 29.05.2014 0
Slovenčina Názory J.J.Rousseaua Referát 694 slov 1726 168 205 29.05.2014 0
Slovenčina Citáty Platóna a Aristotela porovnanie Referát 579 slov 2291 177 213 29.05.2014 0
Slovenčina Znaky štátu a funkcie štátu Referát 143 slov 1207 131 112 29.05.2014 0
Naspäť 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 Ďalej

Náuka o spoločnosti - kľúčové slová pre vyhľadávanie

#postavenie politických stran, koalicia, opozicia #pôvod slova tolerancia #znaky volebného práva #uvaha komunikacia medzi ludmi #alkoholizmus vyklad #uvaha zdravie alebo bohatstvo #Multikultúrna spoločnosť referat #eutanázia uvaha #sociológia #v zdravom tele zdravy duch uvaha #duševné zdravie úvaha #kto je to zadržaný #konformita, nonkonformita a deviácia #sebareflexia uvaha #ohrozenia ktorym celi uzemie antarktidy #sloh vyklad alkoholizmus #behavioralna psychologia #žiadosť o prijatie do policajného zboru #Masovokomunikačné prostriedky #aky je rozdiel medzi republikou a monarchiou #uvaha alkoholizmus #socialne vztahy #výhody a nevýhody komunizmu #struktura ludskej spolocnosti a socialne vztahy v nej #diktat pre policajtov #trestne pravo #jednotlivec a skupina #kultúra, multikultúrnosť #výklad - ako zvládať stres #ekonomika #sloh na temu vo forme vykladu ako spravne zvladnut stres #úvaha,je fajčenie a pitie prejavom dospelosti ? #Odievanie a móda v minulosti a dnes #Uvaha o (ne)schopnosti cloveka uvedomit si vlastne stastie #ekonomicka uloha statu #kultura #autoregulácia učenia #štátný rozpočet #úvaha o alkohole #úvaha o migrantoch #náboženstvo a jeho atribúty #zakladne pravidla rozhovoru #stres #demokracia uvaha #politologia #Kto bol prvým starogréckym systematikom filozofie? #úvaha o peniazoch #uvaha na temu socializacia #eutanazia #esej migranti

Náuka o spoločnosti - najčítanejšie práce za včera

  Najčítanejšie práce v kategórii Náuka o spoločnosti Kategória Rozsah
Slovenčina Druhy učenia – podmienky, od čoho závisí Náuka o spoločnosti 602 slov
Slovenčina Vznik práva, jeho počiatky, morálka Náuka o spoločnosti 692 slov
Slovenčina teizmus, deizmus, panteizmus, ateizmus, monoteizmus, polyteizmus, animizmus Náuka o spoločnosti 212 slov
Slovenčina Priama a nepriama demokracia Náuka o spoločnosti 227 slov
Slovenčina Sebapoznávanie a jej metódy Náuka o spoločnosti 641 slov
Slovenčina Multikulturalizmus - prínosy a zlyhania (Občianska náuka) Náuka o spoločnosti 2097 slov
Slovenčina Psychické javy Náuka o spoločnosti 197 slov
Slovenčina Socializácia jednotlivca Náuka o spoločnosti 951 slov
Slovenčina Multikulturalizmus – prínosy a zlyhania Náuka o spoločnosti 2157 slov
Slovenčina Formy štátneho zriadenia Náuka o spoločnosti 1045 slov
Slovenčina Subkultúra mládeže Náuka o spoločnosti 9054 slov
Slovenčina Čo je sociológia? Náuka o spoločnosti 1489 slov
Slovenčina Komunikácia a bariéry v komunikácii Náuka o spoločnosti 657 slov
Slovenčina Citáty Platóna a Aristotela porovnanie Náuka o spoločnosti 579 slov
Slovenčina Kultúra a jej prvky Náuka o spoločnosti 1250 slov
0.117