Náuka o spoločnosti - Referáty, Ťaháky, Poznámky, Maturita

  Názov práce Typ práce Rozsah Počet zobrazení Počet vytlačení Počet stiahnutí Dátum Hodnotenie Škola
Slovenčina Právny systém a jeho odvetvia Referát 1018 slov 9647 532 511 18.07.2011 7.3
Slovenčina Francis Bacon Referát 417 slov 3444 356 357 18.07.2011 8
Slovenčina Tomáš Akvinský Referát 537 slov 7337 501 460 18.07.2011 5.6
Slovenčina Právne normy, štruktúra a pôsobnosť Referát 857 slov 13887 541 569 18.07.2011 8
Slovenčina Gottfried Wilhelm Leibniz Referát 278 slov 2659 338 384 18.07.2011 1
Slovenčina Atomisti a naturalisti Referát 600 slov 3224 364 342 18.07.2011 0
Slovenčina Sociálna stratifikácia a sociálna mobilita Referát 343 slov 6508 477 487 18.07.2011 3.7
Slovenčina Filozofia humanizmu a renesancie Referát 1936 slov 8065 487 455 18.07.2011 3.6 SOŠ
Slovenčina Platónovo dielo „Štát“ Referát 475 slov 6090 487 488 18.07.2011 0
Slovenčina Rozvoj sociológie – Durkheim, Weber Referát 717 slov 4862 383 385 18.07.2011 5
Slovenčina Stredoveká filozofia (5.-15. st.) Referát 507 slov 6876 452 446 13.07.2011 4.8
Slovenčina Nietzsche Referát 1304 slov 3676 372 392 13.07.2011 10
Slovenčina Základy sociológie Referát 593 slov 7048 392 407 13.07.2011 7.8
Slovenčina Antická filozofia, Pytagorejci Referát 940 slov 5952 390 417 13.07.2011 8.6
Slovenčina Herakleitos Referát 211 slov 3692 381 418 13.07.2011 2
Slovenčina Frustrácia a deprivácia Referát 527 slov 6930 489 525 13.07.2011 2
Slovenčina Tri úrovne ľudského správania Referát 285 slov 5081 396 460 13.07.2011 7.5
Slovenčina Svet ako vôľa a predstava“ Schopenhauer Referát 700 slov 3222 329 344 13.07.2011 2
Slovenčina Kultúra a jej prvky Referát 1250 slov 10796 533 556 13.07.2011 5.5
Slovenčina Platón, Aristoteles – duša a cnosť Referát 595 slov 6552 459 470 13.07.2011 8
Slovenčina Dedenie Referát 316 slov 4128 451 477 13.07.2011 9.5
Slovenčina Úloha štátu, štát a spoločnosť Referát 502 slov 3412 362 397 13.07.2011 8.5
Slovenčina Ludwig Feuerbach Referát 378 slov 2252 327 332 13.07.2011 0 GYM
Slovenčina Statky, potreby, alternatívne náklady Referát 604 slov 6007 395 436 13.07.2011 6.5
Slovenčina Rodinné právo Referát 849 slov 3777 371 370 13.07.2011 6.6
Slovenčina Eleátska škola Referát 714 slov 5805 446 477 13.07.2011 6
Slovenčina Elasticita dopytu Referát 301 slov 6864 472 493 13.07.2011 4
Slovenčina Zákonnosť, PZ, zbor nápravy I,II,III Referát 1419 slov 5013 376 394 13.07.2011 7
Slovenčina Osvietenská filozofia Referát 1823 slov 8261 530 491 13.07.2011 5.5
Slovenčina Hospodárska politika štátu Referát 668 slov 5623 355 385 11.07.2011 5.8
Slovenčina Analyzujte prvé ústavy - typy ústav a ich história Referát 1006 slov 6328 400 398 11.07.2011 7
Slovenčina Filozofia Augusta Comta Referát 644 slov 3339 370 337 11.07.2011 7
Slovenčina Trh, konkurencia, monopoly Referát 648 slov 4808 360 347 11.07.2011 6.3
Slovenčina Vznik práva, jeho počiatky, morálka Referát 692 slov 6124 429 426 11.07.2011 7.2
Slovenčina Helenistická filozofia Referát 597 slov 3816 356 367 11.07.2011 7
Slovenčina Trest smrti Referát 830 slov 4418 358 357 11.07.2011 8.5
Slovenčina Centrálna - národná banka Referát 715 slov 2109 297 307 11.07.2011 10
Slovenčina Aristotelova logika a metafyzika Referát 1039 slov 4428 367 396 11.07.2011 9.5
Slovenčina Vlastný názor na eutanáziu Referát 292 slov 3507 349 343 11.07.2011 5.8
Slovenčina Ekonomická teória Referát 951 slov 2113 288 291 11.07.2011 0
Slovenčina Hlavné filozofické disciplíny Referát 435 slov 2964 333 322 11.07.2011 0
Slovenčina Sloboda prejavu Referát 252 slov 2535 305 335 11.07.2011 8.4
Slovenčina Štátny rozpočet Referát 548 slov 4076 347 351 11.07.2011 7.3
Slovenčina Náboženstvo, religionistika, islam Referát 1471 slov 4010 403 396 11.07.2011 6.3
Slovenčina Tolerancia Referát 417 slov 6351 455 421 11.07.2011 4.9
Slovenčina Ekonomický cyklus Referát 308 slov 4518 386 399 11.07.2011 6
Slovenčina Predmet filozofie Referát 1231 slov 4334 395 406 11.07.2011 1
Slovenčina Eutanázia (usmrtenie nevyliečiteľne chorej osoby) Referát 519 slov 3684 372 361 19.06.2011 7.3
Slovenčina Trest smrti - úvaha Referát 510 slov 8930 566 566 19.06.2011 7.3
Naspäť 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6

Náuka o spoločnosti - kľúčové slová pre vyhľadávanie

#postavenie politických stran, koalicia, opozicia #pôvod slova tolerancia #znaky volebného práva #uvaha komunikacia medzi ludmi #alkoholizmus vyklad #Multikultúrna spoločnosť referat #uvaha zdravie alebo bohatstvo #eutanázia uvaha #v zdravom tele zdravy duch uvaha #sociológia #sebareflexia uvaha #duševné zdravie úvaha #kto je to zadržaný #konformita, nonkonformita a deviácia #ohrozenia ktorym celi uzemie antarktidy #žiadosť o prijatie do policajného zboru #sloh vyklad alkoholizmus #aky je rozdiel medzi republikou a monarchiou #behavioralna psychologia #Masovokomunikačné prostriedky #socialne vztahy #diktat pre policajtov #uvaha alkoholizmus #výhody a nevýhody komunizmu #jednotlivec a skupina #struktura ludskej spolocnosti a socialne vztahy v nej #trestne pravo #kultúra, multikultúrnosť #výklad - ako zvládať stres #ekonomika #úvaha,je fajčenie a pitie prejavom dospelosti ? #sloh na temu vo forme vykladu ako spravne zvladnut stres #Odievanie a móda v minulosti a dnes #Uvaha o (ne)schopnosti cloveka uvedomit si vlastne stastie #kultura #ekonomicka uloha statu #autoregulácia učenia #úvaha o alkohole #úvaha o migrantoch #štátný rozpočet #zaujimave temy na referat #náboženstvo a jeho atribúty #stres #zakladne pravidla rozhovoru #politologia #znaky diktatury #esej migranti #uvaha na temu socializacia #demokracia uvaha #alternatívne náklady

Náuka o spoločnosti - najčítanejšie práce za včera

  Najčítanejšie práce v kategórii Náuka o spoločnosti Kategória Rozsah
Slovenčina Prezidentská, parlamentná a kabinetná forma vlády Náuka o spoločnosti 720 slov
Slovenčina Formy štátneho zriadenia Náuka o spoločnosti 1045 slov
Slovenčina Komunikácia a bariéry v komunikácii Náuka o spoločnosti 657 slov
Slovenčina Druhy učenia – podmienky, od čoho závisí Náuka o spoločnosti 602 slov
Slovenčina Multikulturalizmus – prínosy a zlyhania Náuka o spoločnosti 2157 slov
Slovenčina Horizontálna a vertikálna deľba moci Náuka o spoločnosti 414 slov
Slovenčina teizmus, deizmus, panteizmus, ateizmus, monoteizmus, polyteizmus, animizmus Náuka o spoločnosti 212 slov
Slovenčina Subkultúra mládeže Náuka o spoločnosti 9054 slov
Slovenčina Elasticita dopytu Náuka o spoločnosti 301 slov
Slovenčina Monarchia a republika ako formy vlády Náuka o spoločnosti 176 slov
Slovenčina Kultúra a jej prvky Náuka o spoločnosti 1250 slov
Slovenčina Multikulturalizmus - prínosy a zlyhania (Občianska náuka) Náuka o spoločnosti 2097 slov
Slovenčina 4 princípy volebného práva v SR Náuka o spoločnosti 271 slov
Slovenčina Platón, Aristoteles – duša a cnosť Náuka o spoločnosti 595 slov
Slovenčina Judaizmus Náuka o spoločnosti 3791 slov
0.031