Životopis v nemčine vzor + preklad (Lebenslauf)

Cudzie jazyky » Nemčina

Autor: babuska (24)
Typ práce: Maturita
Dátum: 03.03.2015
Jazyk: Nemčina
Rozsah: 299 slov
Počet zobrazení: 33 209
Tlačení: 871
Uložení: 993
Praktické!

Der ausführliche Lebenslauf

Petra Müller will in der Touristikbranche arbeiten. Sie ist 17 Jahre alt und bewirbt sich um einen Ausbildungsplatz als Reisekauffrau.

Petra Müller
Rosenweg 7a
70183 Stuttgart  FOTO

Lebenslauf

 
Am 15. August 1981 wurde ich als Tochter von Heinrich und Carola Müller in Stuttgart geboren. Mein Vater ist Industriekaufmann, meine Mutter arbeitet als Fremdsprachensekretärin. Ich habe noch eine zwei Jahre jüngere Schwester.
 
Im September 1987 kam ich in die Grundschule. Seit 1991 besuchte ich das Friedrich-Schiller-Gymnasium in Stuttgart. Im Mai 1999 werde ich voraussichtlich das Abitur machen.
 
Englisch und Geografie sind meine Lieblingsfächer. Außerdem habe ich gute Kenntnisse in Französisch. Im letzten Schuljahr habe ich an einem Computerkurs teilgenommen und diesen erfolgreich abgeschlossen.
 
In den Sommerferien habe ich ein vierwöchiges Praktikum bei der Firma Globus-Reisen in Frankfurt gemacht.
 
Meine Hobbys sind Reisen und Kunstgeschichte. Ich bin Mitglied im Tennisverein.
 
 
Stuttgart, den 6.Februar 1999  Petra Müller
 

Podrobný životopis

 
Petra Müllerová by chcela pracovať v turistickej branži. Má 17 rokov a uchádza sa o vzdelávacie miesto ako obchodná cestujúca.
 
Petra Müller
Rosenweg 7a
70183 Stuttgart  FOTO
 
Životopis
 
Dňa 15. augusta 1981 som sa narodila ako dcéra Heinricha a Caroly Müllerových v  Stuttgarte. Môj otec je obchodník v priemysle, moja mama pracuje ako sekretárka s cudzími jazykmi. Mám ešte jednu o dva roky mladšiu sestru.
 
V septembri 1987 som prišla na základnú školu. Od roku 1991  navštevujem Gymnázium Friedricha Schillera v Štuttgarte. V máji 1999 budem pravdepodobne maturovať.
 
Angličtina a geografia sú mojimi obľúbenými predmetmi. Okrem toho mám dobré vedomosti z francúzštiny. V poslednom školskom roku som sa zúčastnila počítačového kurzu a tento som úspešne dokončila.
 
Počas letných prázdnin som robila štvortýždňovú prax u firmy Globus-Reisen vo Frankfurte.
 
Mojimi koníčkami sú cestovanie a dejiny umenia. Som členom tenisového zväzu.
 
Stuttgart, 6.februara 1999 Petra Müller
Oboduj prácu: 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1


Odporúčame

Cudzie jazyky » Nemčina

:: Aktuelle Wechselkurse Euro

:: KATEGÓRIE – Referáty, ťaháky, maturita:

0.016