Beschreibung meiner Person

Cudzie jazyky » Nemčina

Autor: monty
Typ práce: Referát
Dátum: 28.12.2007
Jazyk: Nemčina
Rozsah: 209 slov
Počet zobrazení: 22 246
Tlačení: 522
Uložení: 539
Praktické!
Mein Name ist Peter Kvietok und ich bin 16 Jahre alt.
Volám sa Peter Kvietok a mám 16 rokov.

Ich wohne in Bratislava und hier besuche ich auch Gymnasium für Mathematik.
Bývam v Bratislave a tu aj navštevujem Matematické Gymnázium.

Wenn sollte ich mich beschreiben, dann als normale, meinen Alter entsprechenden Typ.
Ak by som sa mal opísať, tak ako normálný, môjmu veku odpovedajúci typ.

Ich bin mittelgroß, mit einem freundlichen Gesicht.
Som stredne veľký, s priateľskou tvárou.

Meine Haare und Augen sind braun.
Moje vlasy a oči sú hnedé.

Am liebsten trage ich sportliche Kleidung, Jeanhose, T-Schirt und Sportschuhe.
Najradšej nosím športové oblečenie, texasky, tričko a športovú obuv.

Ich mag moderne Music und selbst spiele ich Keyboard.
Rád mám modernú hudbu a sám hrám na klávesový nástroj.


In meiner Freizeit treibe ich gern Sport, vor allem Radfahren, Fußball, Tennis und im Winter Schifahren.
Vo svojom voľnom čase rád športujem, predovšetkým bicyklovanie, futbal, tenis a v zime lyžovanie.

Zu meinem Hobby gehören WEB-Design, Computerprogrammierung und Mathematik.
K mojim koníčkom patrí tvorba WEB-stránok, programovanie a matematika.

Auf mich selbst schätze ich vor allem meine innere Fähigkeiten: Ausdauern, Freundlichkeit, Aufmerksamkeit, Hilfsbereitschaft und andere.
Na sebe si cením predovšetkým moje vnútorné vlastnosti: vytrvalosť, priateľskosť, pozornosť, ochotu pomáhať a iné.
Oboduj prácu: 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1


Odporúčame

Cudzie jazyky » Nemčina

:: Aktuelle Wechselkurse Euro

:: KATEGÓRIE - Referáty, ťaháky, maturita:

0.011