Wo spricht man Deutsch? + preklad

Cudzie jazyky » Nemčina

Autor: Chlapec smile5
Typ práce: Referát
Dátum: 29.08.2008
Jazyk: Nemčina
Rozsah: 595 slov
Počet zobrazení: 6 549
Tlačení: 577
Uložení: 615
Praktické!

Unter dem Begriff deutschsprachige Länder versteht man diejenigen Länder, in denen Deutsch die Amtssprache ist. Es sind also folgende Staaten: Die Bundesrepublik Deutschland, die Republik Österreich, die Schweizerische Eidgenossenschaft, das Fürstentum Liechtenstein und das Großherzogtum Luxemburg. Man muss jedoch sagen, dass die Schweiz eine Besonderheit hat. Hier gibt es nämlich vier Amtssprachen: Neben Deutsch sind das Französisch, Italienisch und Rätoromanisch .

Ungefähr hundert Millionen Menschen haben Deutsch als Muttersprache; natürlich gehören dazu auch Angehörige der nationalen Minderheiten in verschiedenen Ländern, u.a. in der Sowjetunion, in Polen, Rumänien, in der Tschechischen Republik und in der Slowakei, sowie in Belgien, Dänemark, Frankreich, Italien usw. Die deutsche Sprache gehört zur westgermanischen Sprachgruppe , zusammen mit Englisch, Niederländisch, Afrikaans (in Südafrika) und Friesisch.

Deutsch ist eine Sprach- und Volksbezeichnung , die als einzige in Europa nicht auf einen Landes- oder Stammesnamen zurückgeht . Etymologisch geht das Adjektiv deutsch auf das germanische Substantiv „thiot“ (Volk ) zurück und bedeutet „zum Volk gehörig “. Es bezeichnete in erster Linie die Sprache und wurde dann (erstmals im „Annolied “, wahrscheinlich zwischen 1080 und 1085) auf die Träger der Sprache, dem Volk, übertragen . Ein Substantiv für das politische Staatswesen wurde erst später gebildet .
Das Schriftdeutsche ist in allen deutschsprachigen Ländern Hochdeutsch. Das gesprochene Deutsch weist in den einzelnen Ländern viele sprachliche Besonderheiten auf, denn es handelt sich größtenteils um verschiedene Dialekte.

Beispielsweise in Berlin sagt man „j“ anstelle „g“, so dass aus „gut“ dann „jut“ wird. Die meisten Unterschiede gibt es aber zwischen den südlichen und nördlichen Gebieten . Im österreichischen Deutsch findet man sehr viele Ausdrücke , die dem Tschechischen sehr ähnlich sind:
in Deutschland in Österreich
Eierkuchen Palatschinken
Schnapsgläschen Stamperl
Pflaumen Zwetschken
Johannisbeeren Ribisel
Meerrettich Kren

Fragen:
1. Was versteht man unter dem Begriff „deutschsprachige Länder“?
2. Wie viele Menschen sprechen Deutsch?
3. Wo wird noch Deutsch gesprochen?
4. Wie ist das Wort Deutsch entstanden?
5. Welche österreichische Ausdrücke kennen Sie?

Kde se mluví německy?
Pod pojmem německy mluvící země se rozumí ty země, ve kterých je němčina úředním jazykem. Jsou to tedy následující státy: Spolková republika Německo, republika Rakousko, Švýcarsko, knížectví Lichtenštejnsko a velkovévodství Lucembursko. Musí se však říct, že Švýcarsko má jednu zvláštnost. Jsou zde totiž čtyři úřední jazyky: vedle němčiny jsou to francouzština, italština a rétorománština.

Přibližně sto milionů lidí má němčinu jako mateřský jazyk, přirozeně k tomu patří i příslušníci národnostních menšin v různých zemích, mimo jiného v Rusku, Polsku, Rumunsku, v České republice a na Slovensku, stejně jako v Polsku, Dánsku, Francii, Itálii atd.

Německý jazyk patří do západogermánské jazykové skupiny, společně s angličtinou, nizozemštinou, afrikánštinou (v jižní Africe) a fríštinou.
Německý je označení jazyka a národa, které jako jediné v Evropě neodkazuje na jméno země či kmene. Etymologicky odkazuje přídavné jméno německý na germánské podstatné jméno „thiot“ - národ a znamená „patřící k národu“. Označovalo v první řadě jazyk a bylo potom (poprvé v „Annolied“ - středověké legendě napsané na počest svatého Anno II., kolínského arcibiskupa - přibližně mezi léty 1080 a 1085.) přeneseno na nositele řeči, na národ. Substantivum pro politickou státnost bylo vytvořeno teprve až později.
Spisovnou němčinou je ve všech německy mluvících zemích „Hochdeutsch“. Mluvená němčina se vyznačuje v jednotlivých zemích mnohými jazykovými zvláštnostmi, v Berlíně se říká „j“ namísto „g“, takže se z „gut“ stane „jut“. Většina rozdílů je ale mezi jižními a severními oblastmi. V rakouské němčině se nacházejí mnohé výrazy, které jsou podobné češtině: Palatschinken - palačinky, Stamperl - panák, „štamprdle“, Zwetschken - švestky, Ribisel - rybíz, Kren - křen.

Otázky:
1. Co se rozumí pod pojmem „německy mluvící země“?
2. Kolik lidí mluví německy?
3. Kde se ještě mluví německy?
4. Jak vzniklo slovo „německý“?
5. Které rakouské výrazy znáte?
Oboduj prácu: 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1 (10-najlepšie, priemer: 3)


Založiť nové konto Pridať nový referát

Odporúčame

Cudzie jazyky » Nemčina

:: Aktuelle Wechselkurse Euro

:: KATEGÓRIE - Referáty, ťaháky, maturita:

0.043