Zóny pre každého študenta

Berlin + preklad

Berlin ist die Hauptstadt der Bundesrepublik Deutschland mit dem Sitz des Bundespräsidenten und zugleich ein Bundesstaat. Es liegt im Norddeutschen Tiefland an den Flüssen Spree und Havel. Berlin ist die größte Stadt Deutschlands. Sie zählt etwa 3,5 (drei Komma fünf) Millionen Einwohner.
Berlin entstand im 13. Jh. (Jahrhundert) aus zwei kleinen Ortschaften – Berlin und Kölln. Später wurde sie zur Hauptstadt von Preußen , dann 1871 zur Reichshauptstadt des vereinigten Deutschlands (Deutschen Reichs). Nach dem zweiten Weltkrieg wurde Berlin in vier Besatzungszonen der Siegermächte geteilt. Aus den britischen, amerikanischen und französischen Zonen entstand Westberlin, aus der sowjetischen Ostberlin. Seit 1949 galt Ostberlin als Hauptstadt der DDR (der Deutschen Demokratischen Republik), während Bonn zur Hauptstadt der BRD wurde. 1961 wurde zwischen beiden Teilen eine Mauer gebaut. Sie war die Staatsgrenze. Westberlin war eine besondere politische Einheit. Erst am 9. November 1989 wurde die Berliner Mauer geöffnet und in den nächsten Monaten bis auf wenige Reste vollständig abgerissen .

Berlin ist nach wie vor eine attraktive und lebendige Stadt mit architektonisch interessanten Sehenswürdigkeiten . Sehr schön ist z. B. das Schloss Charlottenburg mit seinen Kunstschätzen und den Erinnerungen an die Zeit der preußischen Könige. Auch viele moderne Bauten sind sehr interessant, wie das Kongress-Zentrum ICC (International Congress Centrum) oder das Shopping-Eldorado „KaDeWe“, seiner Zeit Europas größtes Kaufhaus.
Das Brandenburger Tor, das 200 Jahre alte Wahrzeichen der Stadt, ist heute das Symbol der neuen deutschen Einheit .

Gleich hinter dem Tor beginnt die Straße “Unter den Linden “, der historische Prachtboulevard […bule'va:r] Berlins mit vielen Denkmälern und bedeutenden Bauwerken aus dem 18. und 19. Jahrhundert, wovon z. B. die Humboldt-Universität, die Neue Wache und die Staatsoper zu nennen sind .
Direkt neben dem gewaltigen Kuppelbau des Berliner Doms erwartet die Besucher Berlins die Museumsinsel, ein von der Spree umflossenes Ensemble von weltberühmten Museen: das Alte Museum, die Alte Nationalgalerie, das Bode-Museum und das Pergamonmuseum mit sehenswerten Schätzen und Kostbarkeiten .

Es gibt hier wirklich viele Museen, in denen man Kunstwerken von Weltruf begegnet: die Neue Nationalgalerie, die Gemäldegalerie Dahlem, das Ägyptische Museum und die Antikensammlung. Vielfältigen Kunstgenuss zwischen Klassik, Moderne und Avantgarde erlebt man in der weltberühmten Philharmonie und den vielen Theatern unterschiedlichster Couleur [ku'lø:r] im ganzen Stadtgebiet. Frische Berliner Luft kann man in den ausgedehnten Parkanlagen und im Zoologischen Garten tanken .

An der Spree liegt auch das Nikolaiviertel, der älteste Kern von Berlin. Rings um die mittelalterliche Kirche gibt es Gassen , Plätze und Höfe mit rekonstruierten alten Bürgerhäusern und romantischen Lokalen. Kontraste dazu bilden der nahe großstädtische Alexanderplatz mit seiner modernen Bebauung und dem 360 Meter hohen Fernsehturm sowie der großzügig gestaltete Platz der Akademie (Gendarmenmarkt) mit dem Französischen und dem Deutschen Dom.

Eine wichtige Geschäftsstraße vor allem des ehemaligen westlichen Teils Berlins ist der Kurfürstendamm, ein etwa 3,5 km langer Berliner Boulevard.
Wenn man sich von all den Sehenswürdigkeiten und von der verkehrsreichen Stadt mal erholen möchte, bietet die herrliche Umgebung Berlins dazu die beste Gelegenheit. Wälder und Seen umgeben die Stadt, und die Flüsse der Havel und Spree laden zu Schiffstouren ein.

Fragen:
1. Wo liegt Berlin?
2. Wie ist die Geschichte Berlins als Hauptstadt Deutschlands?
3. Welche Berliner Sehenswürdigkeiten kennen Sie?
4. Wie heißen die zwei bekanntesten Berliner Boulevards?
5. Was ist das bekannteste Wahrzeichen Berlins?
6. Welche Museen gibt es in Berlin?
7. Waren Sie schon mal in Berlin?

Berlín
Berlín je hlavní město Spolkové republiky Německo se sídlem spolkového prezidenta a zároveň spolková země. Leží v Severoněmecké nížině na řekách Spree a Havel. Berlín je největší město Německa. Čítá asi 3,5 milionu obyvatel.

Berlín vznikl ve 13. století ze dvou malých osad - Berlína a Kollnu. Později se stal hlavním městem Pruska, potom v roce 1871 říšským hlavním městem sjednoceného Německa (Německé říše). Po druhé světové válce byl Berlín rozdělen do čtyř okupačních zón vítězných mocností. Z britské, americké a francouzské zóny vznikl západní Berlín, ze sovětské východní Berlín. Od roku 1949 platil východní Berlín za hlavní město Německé demokratické republiky, zatímco Bonn za hlavní město Spolkové republiky Německo. V roce 1961 byla mezi oběma částmi postavena zeď. Byla státní hranicí. Západní Berlín byl zvláštní politickou jednotkou. Teprve 9. listopadu 1989 byla berlínská zeď otevřena a v příštích měsících až na malé zbytky zcela zbourána.
Berlín je stejně jako dříve atraktivní a živoucí město s architektonicky zajímavými pamětihodnostmi. Velice pěkný je např. zámek Charlottenburg s jeho uměleckými poklady a připomínkami času pruských králů. Také mnoho moderních staveb je velmi zajímavých, jako Kongresové centrum ICC nebo nákupní ráj „KaDeWe“, svého času největší evropský obchodní dům.
Brandenburská brána, 200 let starý znak města, je dnes symbolem nové německé jednoty.

Hned za branou začíná ulice Pod lipami, berlínský historický nádherný bulvár s mnoha pomníky a významnými stavbami z 18. a 19. století, ze kterých je třeba zmínit např. Humboldtovu universitu, Novou Strážnici a Státní operu.
Právě vedle ohromné kopulovité stavby berlínského chrámu se návštěvník Berlína dočká „ostrova muzeí“, Sprévou obtékajícího souboru světoznámých muzeí: Alte Museum, Alte Nationalgalerie, Bode-Museum a Pergamonmuseum s obdivuhodnými poklady a klenoty.

Je zde opravdu mnoho muzeí, ve kterých se člověk setkává s uměleckými díly světového věhlasu - Nová národní galerie, Obrazárna Dahlem, Egyptské muzeum a antické sbírky. Mnohostranné umělecké zážitky mezi klasikou, modernou a avantgardou zažije člověk ve světoznámé filharmonii a mnoha divadlech různého ražení v celé městské oblasti.
Berlínský vzduch může člověk načerpat v rozlehlých parcích a zoologických zahradách.

Na Sprévě leží také „Nikolaiviertel“, nejstarší jádro Berlína. Okolo středověkého kostela jsou uličky, náměstí a dvory s rekonstruovanými měšťanskými domy a romantickými lokály. Kontrasty k tomu tvoří blízký velkoměstský Alexanderplatz s jeho moderní výstavbou a 360 metrů vysokou televizní věží, stejně jako velkoryse utvořené Náměstí akademie (Gendarmenmarkt) s francouzským a německým chrámem.
Důležitou obchodní ulicí především bývalé východní části Berlína je Kurfurstendamm, téměř 3,5 km dlouhý berlínský bulvár.
Když si člověk chce odpočinout od všech pamětihodností a dopravou protkaného města, nabízí k tomu překrásné okolí Berlína tu nejlepší příležitost. Lesy a jezera obklopují město a řeky Spréva a Havel zvou k vodní turistice.

Otázky:
1. Kde leží Berlín?
2. Jaké jsou dějiny Berlína jako hlavního města Německa,
3. Které berlínské pamětihodnosti znáte?
4. Jak se jmenují dva nejznámější berlínské bulváry?
5. Jaký je nejznámější znak Berlína?
6. Která muzea jsou v Berlíně?
7. Byl jste už někdy v Berlíně?
Zones.sk – Najväčší študentský portál
https://www.zones.sk/studentske-prace/nemcina/1561-berlin-preklad/