Die Tschechische Republik + preklad

Cudzie jazyky » Nemčina

Autor: Chlapec smile5
Typ práce: Referát
Dátum: 29.08.2008
Jazyk: Nemčina
Rozsah: 650 slov
Počet zobrazení: 12 552
Tlačení: 577
Uložení: 651
Praktické!

Die Tschechische Republik + preklad

Die Tschechische Republik liegt in Mitteleuropa. Über 10 Millionen Menschen bewohnen eine Fläche von 78864 km2 (Quadratkilometer). Die Hauptstadt ist Prag. Die Tschechische Republik hat meist von Gebirgen gebildete natürliche Grenzen. Sie grenzt im Osten an die Slowakei, im Norden an Polen, im Westen und Südwesten an die Bundesrepublik Deutschland und im Süden an Österreich.

Die bedeutendsten Gebirgszüge sind: das Erzgebirge , das Riesengebirge (der höchste Gipfel ist die Schneekoppe – 1602 m), der Böhmerwald und die Beskiden. Aus dem reichen Netz der Wasserläufe sind Elbe , die Moldau und die Morava zu nennen. Die Tschechische Republik ist sehr reich an Mineralwasserquellen , die nicht nur als Trinkwasser, sondern auch als Bade- und Kurorte genutzt werden. Eine Besonderheit stellen die großen Fischteiche dar, die sich vor allem in den Becken von Třeboň und České Budějovice befinden. Das Klima ist gemäßigt , nach Osten kontinental.

Euro – Wechselkurs Tschechische Krone (CZK) - Tschechische Republik

Die Tschechische Republik ist ein Industrieland. Die Wirtschaft hat sich nach 1989 zu einer Marktwirtschaft entwickelt . Den wichtigsten Zweig der Volkswirtschaft stellt die Industrieproduktion dar. Von den Rohstoffen werden Stein- und Braunkohle und Eisenerz gefördert. Die anderen Rohstoffe, vor allem Erdöl und Erdgas , müssen importiert werden. Die bedeutendsten Industriezweige sind der Maschinenbau und Metallindustrie , die chemische, elektrotechnische, polygraphische und andere Industrien. Die Tschechische Republik ist ein parlamentarisch-demokratischer Rechtsstaat. Die Abgeordneten des Parlaments werden für vier Jahre gewählt . Sie haben drei wichtige Aufgaben: die Gesetzgebung , die Wahl des Ministerpräsidenten und des Präsidenten und die Kontrolle über die Regierung . Das Staatsoberhaupt ist der Präsident. Er erfüllt meist repräsentative Aufgaben.

Die Tschechische Republik ist 1993 nach der Auflösung der Tschechoslowakei entstanden . Seit 1948 gehörte die Tschechoslowakei zu den Ostblockländern . Die Politik des Landes bestimmte nur eine Partei. Nach der friedlichen Revolution trat die kommunistische Regierung zurück und es waren in dieser Zeit die ersten freien Wahlen möglich.

Fragen:
1. Wo liegt das Land?
2. Welche Nachbarländer hat die Tschechische Republik?
3. Welche sind die wichtigsten Gebirge und Flüsse?
4. Welche Rohstoffe werden hier gefördert?
5. Wie würden sie die Wirtschaft charakterisieren?
6. Beschreiben Sie kurz die Staatsordnung .
7. Wann und wie ist die Tschechische Republik entstanden?

Česká republika

Česká republika leží ve střední Evropě. Přes 10 milionů lidí obývá plochu 78 864 kilometrů čtverečních. Hlavní město je Praha. Česká republika má převážně přirozené hranice tvořené horami. Hraničí na východě se Slovenskem, na severu s Polskem, na západě a jihozápadě se Spolkovou republikou Německo a na jihu s Rakouskem. Nejdůležitější horská pásma jsou Krušné hory, Krkonoše (nejvyšší vrchol je Sněžka - 1602 m), Šumava a Beskydy.

Z bohaté sítě vodních toků je třeba jmenovat Labe, Vltavu a Moravu.
Česká republika je velmi bohatá na prameny minerálních vod, které jsou využívány nejen jako pitná voda, nýbrž i jako lázně. Zvláštnost představují velké rybníky, které se nacházejí především v pánvích u Třeboně a Českých Budějovic.

Klima je mírné, na východ kontinentální. Česká republika je průmyslová země. Hospodářství se po roce 1989 vyvinulo v tržní hospodářství. Nejdůležitější odvětví národního průmyslu představuje průmyslová výroba. Z přírodních surovin se těží černé a hnědé uhlí a železná ruda. Ostatní nerostné suroviny, především ropa a zemní plyn, se musejí dovážet.

Nejvýznamnějšími průmyslovými odvětvími jsou strojírenství a hutnictví, chemický, elektrotechnický, polygrafický a jiný průmysl. Česká republika je parlamentně demokratický právní stát. Poslanci parlamentu jsou voleni na čtyři roky. Mají tři důležité úkoly - zákonodárství, volbu předsedy vlády a prezidenta a kontrolu vlády. Hlava státu je prezident. Plní především reprezentativní úkoly. Česká republika vznikla v roce 1993 rozpadem Československa. Od roku 1948 patřilo Československo k zemím východního bloku. Politiku země určovala jen jedna strana. Po poklidné revoluci komunistické vedení odstoupilo a v tomto čase byly možné první svobodné volby.

Die Tschechische Republik Otázky:

1. Kde leží země?
2. Které sousední země má Česká republika?
3. Jaké jsou nejdůležitější pohoří a řeky?
4. Které suroviny se zde těží?
5. Jak byste charakterizoval hospodářství?
6. Popište krátce státní zřízení.
7. Kdy a jak vznikla Česká republika?
Oboduj prácu: 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1 (10-najlepšie, priemer: 5.6)


Založiť nové konto Pridať nový referát

Odporúčame

Cudzie jazyky » Nemčina

:: Aktuelle Wechselkurse Euro

:: KATEGÓRIE - Referáty, ťaháky, maturita:

0.023