Prag + preklad

Cudzie jazyky » Nemčina

Autor: Chlapec smile5
Typ práce: Referát
Dátum: 03.09.2008
Jazyk: Nemčina
Rozsah: 1 231 slov
Počet zobrazení: 14 293
Tlačení: 731
Uložení: 785
Praktické!

Prag ist die Hauptstadt unserer Republik mit etwa 1,2 (eins Komma zwei) Millionen Einwohnern . Hier befindet sich der Sitz des Präsidenten, der Regierung und des Parlaments. Ihren Sitz haben hier natürlich auch andere staatliche Institutionen. Prag ist das Herz des Staates in jedem Sinne. Die größten Banken und Geldinstitute aller Art , die wichtigsten Firmen und Unternehmen haben hier ihre Vertretung . Prag wurde in letzten acht Jahren zur echten Großstadt mit allen positiven und negativen Merkmalen die dazu gehören. Es bietet eine breite Palette an Kulturmöglichkeiten. Im Vergleich mit anderen Städten der Republik gibt es hier eine relativ niedrige Arbeitslosigkeit . Aber die Anonymität der Stadt stellt einen Nährboden für die Kriminalität dar.
Es kommen alljährlich Millionen Touristen nach Prag, was für die Stadtkasse von großer Bedeutung ist. Sie haben in Prag eine der besten Gelegenheiten auf der Welt, beinahe alle Baustile und architektonische Richtungen in einer Stadt kennen zu lernen. Man kann hier von den romanischen und gotischen Bauten bis zu den modernsten Hochhäusern alles sehen. Vertreten sind natürlich Barock, Renaissance, Klassizismus aber auch Jugendstil (Sezession) oder zum Beispiel Kubismus. In aller Welt ist Prag als das „Goldene“ oder wegen seiner Kirchturmspitzen und Kuppeln das „Hunderttürmige“ Prag bekannt.

Jeder, der Prag besucht, muss ohne Zweifel das historische Zentrum gesehen haben. Dazu eignet sich vor allem der Königsweg , der vom Pulverturm durch die Celetná-Gasse auf den Altstädter Ring und weiter über die Karlsbrücke zur Prager Burg führte. Aber die Zeiten, als die Könige hier zur Burg zu Fuß gingen, sind längst vorbei. Wenn wir auf den Altstädter Ring kommen, sehen wir drei wichtige Kennzeichen des Platzes. Das sind das Altstädter Rathaus mit der astronomischen Aposteluhr , die Teynkirche und das große Magister-Jan-Hus-Denkmal. Hier in der Straße „U radnice“ neben der Altstädter Nikolauskirche befindet sich das Geburtshaus des weltberühmten deutschschreibenden Prager Schriftstellers Franz Kafka.

Durch die Karlova-Gasse kommen wir auf den Kreuzherrenplatz . Die Statue hier stellt Karl IV. (Karl den Vierten) dar, den Gründer der Prager Universität, dessen Namen auch die älteste Moldaubrücke trägt. Die Karlsbrücke aus dem 14. Jh. (vierzehnten Jahrhundert) gehört zu den größten touristischen Attraktionen. Gäste aus aller Welt bewundern die dreißig Barockstatuen und Statuengruppen, wovon die schönsten von den berühmten Bildhauern Braun, Brokoff und anderen stammen.

An dem anderen, also linken Moldauufer ist die Kleinseite mit ihren schmalen, krummen, poetischen Gassen, schönen Häusern, prächtigen Palästen und Gärten. Wahrzeichen der Kleinseite ist der barocke St. Nikolaus-Dom auf dem Kleinseitner Ring , das Meisterwerk Dienzenhofers und seines Schwiegersohnes Lurago.

Wenn wir die Neruda-Straße hinaufgehen, gelangen wir zum Hradschin-Platz . Von hier aus ist eine wunderschöne Aussicht auf das historische Prag. Dort sind das Schwarzenberger Palais , das jetzige Militärmuseum, und das Erzbischöfliche Palais mit seiner Rokokofassade sehenswert.
Dann können wir schon das Areal der Prager Burg betreten. Der monumentale Bau umfasst drei Höfe und über 700 (siebenhundert) Räume. Am bekanntesten sind zwei Säle: der spätgotische Wladislawsaal und der Spanische Saal. Die Dominante der Burg bildet der gotische Sankt Veitsdom. Dieses Bauwerk einiger Jahrhunderte wurde erst 1929 (neunzehnhundertneunundzwanzig) beendet. Für den Bau des Domes haben sich vor allem zwei bedeutende Baumeister verdient gemacht : Matthias von Arras und Peter Parler. In der Kronkammer werden die Krönungsinsignien aufbewahrt.

Jeder Tourist, der Prag besucht, muss hier natürlich die „Gasse der Alchimisten“ – das Goldene Gässchen sehen.
Es gibt natürlich noch andere sehenswerte Baudenkmäler und touristisch interessante Ecken in Prag, wie zum Beispiel die Bethlehemkapelle , in der Jan Hus seine Predigen gehalten hat, der Alte jüdische Friedhof und die Altneusynagoge , das im Renaissancestil erbaute Königliche Lustschloß Belvedere mit der Singenden Fontäne , das Sternberg- und Czerninpalais oder das Loreto-Areal .

Fragen:
1. Wie viele Einwohner hat Prag?
2. Wie wird Prag oft genannt und warum?
3. Welche Bauten am Altstädter Ring und in seiner Umgebung ziehen die Aufmerksamkeit der meisten Touristen an?
4. Was können Sie über die Karlsbrücke sagen?
5. Was ist das Wahrzeichen der Kleinseite?
6. Welche Baudenkmäler werden auf dem Hradschin am häufigsten besucht?
7. Welche Sehenswürdigkeiten Prags finden Sie am schönsten?

Praha

Praha je hlavní město naší republiky s téměř 1,2 miliony obyvatel. Zde se nachází sídlo prezidenta, vlády a parlamentu. Své sídlo zde mají přirozeně také jiné státní instituce. Praha je srdcem státu v každém slova smyslu. Největší banky a peněžní instituty všeho druhu, nejdůležitější firmy a podniky zde mají své zastoupení. Praha se stala v posledních osmi letech pravým velkoměstem se všemi pozitivními a negativními příznaky, které k tomu patří. Nabízí širokou paletu kulturních možností. Ve srovnání s jinými městy republiky je zde relativně nízká nezaměstnanost. Ale anonymita města představuje živnou půdu pro kriminalitu.

Každoročně přijíždí mnoho turistů do Prahy, což má pro městskou pokladnu velký význam. Mají v Praze jednu z nejlepších příležitostí na světě poznat skoro všechny stavební slohy a architektonické směry v jednom městě. Člověk zde může vidět všechno od románských a gotických staveb po moderní paneláky. Zastoupeno je přirozeně baroko, renesance, klasicismus, ale také secese nebo např. kubismus. Na celém světě je Praha známá jako „zlatá“ nebo kvůli jejím špičkám kostelních věží a kopulí jako „stověžatá“.
Každý, kdo navštíví Prahu, musí bezpochyby vidět historické centrum. K tomu se hodí především Královská cesta, která vedla od Prašné brány skrz Celetnou ulici na Staroměstské náměstí a dál přes Karlův most k Pražskému hradu. Ale časy, kdy zde králové chodili pěšky k hradu, jsou již dlouho pryč.
Když přijdeme na Staroměstské náměstí, uvidíme tři důležité znaky náměstí. To jsou Staroměstská radnice s orlojem, Týnský chrám a velký pomník mistra Jana Husa. Zde v ulici „U radnice“, vedle staroměstského Chrámu sv. Mikuláše, se nachází také rodný dům světoznámého německy píšícího spisovatele Franze Kafky.

Karlovou uličkou přijdeme na Křižovnické náměstí. Socha zde představuje Karla IV., zakladatele pražské univerzity, jehož jméno také nese nejstarší most přes Vltavu. Karlův most ze 14. st. patří k největším turistickým atrakcím. Hosté z celého světa obdivují třicet barokních soch a sousoší, z nichž nejkrásnější pocházejí od slavných sochařů Brauna, Brokoffa a jiných.
Na druhém, tedy levém břehu Vltavy je Malá Strana s jejími úzkými křivolakými poetickými uličkami, pěknými domy, skvostnými paláci a zahradami. Znakem Malé Strany je barokní Chrám sv. Mikuláše na Malostranském náměstí, mistrovské dílo Dienzenhofera a jeho synovce Luraga. Když jdeme nahoru Nerudovou uličkou, dostaneme se na Hradčanské náměstí. Odtud je překrásný výhled na historickou Prahu. Tam je pozoruhodný Schwarzenberský palác, současné vojenské muzeum a Arcibiskupský palác s jeho rokokovou fasádou.

Potom můžeme vstoupit do areálu Pražského hradu. Monumentální stavba zahrnuje tři nádvoří a přes 700 sálů. Nejznámější jsou dva sály - pozdně gotický Vladislavský sál a Španělský sál. Dominantu Hradu tvoří gotický Chrám sv. Víta. Tato stavba několika století byla teprve v roce 1929 dokončena. O stavbu chrámu se zasloužili především dva významní stavitelé - Matyáš z Arrasu a Petr Parléř. V klenotnici jsou uchovávány královské korunovační klenoty. Každý turista, který navštíví Prahu, musí vidět samozřejmě „uličku alchymistů“ - Zlatou uličku.

V Praze jsou přirozeně ještě další hodnotné památky a turisticky zajímavá zákoutí, jako např. Betlémská kaple, ve které kázal svá kázání Jan Hus, Starý židovský hřbitov a Staronová synagoga, v renesančním stylu přestavěný královský letohrádek Belvedere s jeho zpívající fontánou, Šternberský a Černínský palác nebo areál Lorety.

Otázky:
1. Kolik obyvatel má Praha?
2. Jak je Praha nazývána a proč?
3. Které stavby na Staroměstském náměstí a v jeho okolí přitahují největší pozornost turistů?
4. Co můžete říct o Karlově mostě?
5. Jaký je znak Malé Strany?
6. Které památky jsou na Hradčanech nejčastěji navštěvované?
7. Které pamětihodnosti Prahy shledáváte nejkrásnějšími?
Oboduj prácu: 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1 (10-najlepšie, priemer: 7.8)


Založiť nové konto Pridať nový referát

Odporúčame

Cudzie jazyky » Nemčina

:: Aktuelle Wechselkurse Euro

:: KATEGÓRIE - Referáty, ťaháky, maturita:

0.013