Modálne slovesá v nemčine

Cudzie jazyky » Nemčina

Autor: miruska (15)
Typ práce: Ostatné
Dátum: 14.04.2020
Jazyk: Nemčina
Rozsah: 224 slov
Počet zobrazení: 129
Tlačení: 4
Uložení: 6
Praktické!

Modálne slovesá v nemčine

Modálne slovesá

- sú nepravidelné slovesá, to znamená, že menia kmeňovú samohlásku.

- K modálnym slovesám patria tie

to : können, mögen, sollen, wollen, dürfen, müssen, wissen.

Aký je rozdiel medzi können a wissen?

- Können je moja schopnosť, zručnosť niečo robiť, napr. čítať, písať, hovoriť cudzími jazykmi, plávať a pod.

- Wissen je moja vedomosť, informácia, ktorú mám alebo získam.

Können = môcť, vedieť - ovládať niečo

Singulár Plurál

1. ich kann wir können

2. du kannst ihr könnt

3. er, sie, es kann sie können, Sie können

Mögen = mať rád

Singulár Plurál

1. ich mag wir mögen

2. du magst ihr mögt

3. er, sie, es mag sie mögen, Sie mögen

Sollen = mať povinnosť

Singulár Plurál

1. ich soll wir sollen

2. du sollst ihr sollt

3. er, sie, es soll sie sollen, Sie sollen

Wollen = chcieť

Singulár Plurál

1. ich will wir wollen

2. du willst ihr wollt

3. er will sie wollen, Sie wollen

Dürfen = smieť

Singulár Plurál

1. ich darf wir dürfen

2. du darfst ihr dürft

3. er, sie, es darf sie dürfen, Sie dürfen

Müssen = musieť

Singulár Plurál

1. ich muss wir müssen

2. du musst ihr müsst

3. er, sie, es muss sie müssen, Sie müssen

Wissen = vedieť (vedomosť, informácia)

Singulár Plurál

1. ich weiß wir wissen

2. du weißt ihr wisst

3. er, sie, es weiß sie wissen, Sie wissen

Oboduj prácu: 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1


Odporúčame

Cudzie jazyky » Nemčina

:: Aktuelle Wechselkurse Euro

:: KATEGÓRIE - Referáty, ťaháky, maturita:

0.017