Určovanie rodu podstatných mien

Cudzie jazyky » Nemčina

Autor: Chlapec primak (25)
Typ práce: Poznámky
Dátum: 18.10.2012
Jazyk: Nemčina
Rozsah: 1 279 slov
Počet zobrazení: 11 288
Tlačení: 491
Uložení: 476
Praktické!

Určovanie rodu podstatných mien.
 
Pre stanovenie rodu v nemčine neexistujú jednoznačné pravidlá a preto si ho musíme zapamätať vždy spolu s podstatným menom.
 
Mužský rod
1.  mená mužských osôb a zamestnaní, pričom gramatický rod a zväčša zhoduje s prirodzeným rodom:
napr: der Vater, der Bruder, der Briefträger, der Kaufmann usw.
2.  mená zvierat: napr: der Stier, der Hahn, der Hengst usw
3.  názvy dní, mesiacov a ročných období: der Montag, der Januar, der Winter, der Monat
Výnimky: das Jahr, die Woche, die Nacht
4.  názvy svet. strán, počasia a vetrov: der Westen, der Osten, der Süden, der Norden,
der Regen, der Nebel, der Schnee, der Sturm(víchrica), der Wind usw.
Výnimky: das Gewitter + všetky zlož. podst.mená tvorené so slovíčkom -wetter 
   Napr.: das Tauwetter(odmäk), das Regenwetter(daždivé počasie)
5.  názvy hôr a vrchov, príp. pohorí: der Himalaja, der Harz, der Kilimandscharo usw.
Výnimky: die Hohe Tatra, die Zugspitze usw.
Niektoré názvy pohorí sa používajú iba v množnom čísle: die Alpen, die Pyrenäen, die Kordilleren usw.
6.  názvy riek mimo nemeckej jazykovej oblasti: der Nil, der Mississippi usw.
Výnimky: a) die Seine, die Themse,
  b) mená nem. riek sú prevažne ženského rodu: die Donau, die Elbe, die Spree
  ale! der Main, der Rhein, der Neckar, der Inn
7.  názvy alkohol. nápojov: der Wein, der Kognak, der Whisky, der Wodka, der Likör,
der Sekt usw.
Výnimka: das Bier
8.  názvy automobilov a expresných vlakov: der Skoda, der Volkswagen, der Mercedes,
  der Hungaria, der Vindobona usw.
9.  názvy krajín, ostrovov a polostrovov: der Balkan, der Ferne Osten usw.
10.   názvy zemín, minerálov a drahokamov: der Quarz(kremeň), der Granit(Žula), der Kalk(vápno), der Schiefer(bridlica), der Amethyst usw.
Ale! die Kreide
11.  pomenovanie nástrojov, ktorými sa vykonáva istá činnosť (zväčša s koncovkou –er):
der Bohrer( nebožiec,vrták) – bohren
der Schalter (spínač,vypínač) – schalten
12.  ak ide o podst. mená odvodené od slovies bez koncovky:
der Bau (stavba) – bauen
der Drang ( náhlenie) – drängen
der Schlaf(spánok) – schlafen
der Schall(zvuk) – schallen
13.  podstatné mená s koncovkou –er, ktoré označujú:
a) zamestnanie – der Flieger, der Metzger, der Lehrer
  b)nositeľov istého spôsobu správania  - der Lügner, der Raucher, der Betrüger
  c) obyvateľské mená: der Japaner, der Slowake, der Engländer, der Amerikaner
14.  podstatné mená končiaco na –el, ktoré označujú pomenovania nástrojov,
  prostriedkov a predmetov:
  der Schlüssel, der Deckel, der Sessel, der Würfel, der Löffel, der Nagel
ale! das Messer, die Gabel

15.  podst. mená označujúce osoby malé alebo mladé príp. osoby, ktoré si nemožno vážiť,
a majú zväčša príponu –ling, - ing:
der Säugling (dojča), der Lehrling (učeň)*, der Feigling(zbabelec), der Prüfling, der Sonderling (čudák) usw.
 
*namiesto pomenovania Lehrling sa dnes používa výraz der/die Auszubildende, skrátene Azubi.
16.  podst. mená s koncovkou –e, označujúce osoby a zvieratá:
podst. mená slabého skloňovania: der Zeuge (svedok), der Junge, der Löwe, der Tscheche usw.
Ženský rod týchto p.m. tvoríme koncovkou –in.
-podst. mená, ktoré vznikli zo slovesných tvarov, najmä príčastia prítomného:
der Vorsitzende(predseda), der Reisende(cestujúci), der Angestellte( zamestnanec)
  Ženský rod týchto p.m. tvoríme zmenou člena z der na die.
17.  podstatné mená končiace na –ich, -ig, -s:
der Fittich(krídlo), der Teppich, der Essig(ocot), der Honig(med), der Enterich(káčer),
der Knicks (poklona), der Schnaps usw.
Výnimka: das Reisig (raždie)
18. podst. mená s cudzími príponami –and,- ant, -är,- ast,- eur/-ör,-ent,- ier,- ikus, 
ismus,- ist,- loge,- or,- oph, -us :
der Doktorand, der Konsonant, der Revolutionär, der Phantast, der Ingenieur, der Likör,
der Student, der Hotelier, der Zynismus, der Anarchist, der Psychologe, der Autor,der Polizist, der Zyklus usw.
 
Výnimky: das Militär (vojsko), das Spalier (koridor, špalier) usw.
 
Ženský rod
1.  mená osôb a zamestnaní: die Frau, die Lehrerin, die Ärztin, die Tochter usw.
2.  mená zvierat, prevažne menších druhov: die Maus, die Taube, die Spinne, die Henne
3.  názvy stromov, kvetov a plodín zakončených najčastejšie na –e: die Eiche(dub),
die Weide (vŕba), die Tanne(jedľa), die Fichte(smrek), die Nelke(klinček), die Tulpe(tulipán), die Rose(ruža), die Kartoffel(zemiak), die Banane(banán) usw.
Výnimky: der Ahorn (javor), der Lorbeer (vavrín), das Vergissmeinnicht (nezábudka), der Apfel, der Pfirsich (broskyňa)
4.  názvy krajín, ostrovov, súostroví a polostrovov zakončených na –ei,- ie,- e,- a :
die Pfalz, die Krim, die Gobi, die Lombardei,die Sahara, die Ostsee, die Nordsee
 
Sem patria aj názvy väčších riek na –a,- au,-e okrem jednoslabičných:
die Elbe(Labe), die Donau (dunaj), die Moldau (Vltava)
5.  názvy štátov, ktoré používame vždy s členom: die Schweiz, die Slowakei, die Türkei,
die Ukraine, die BRD, die Niederlande usw.
6.  názvy lietadiel a lodí: die Mig 25, die „Europa“usw.
7.  čísla električiek, školské známky, substantivizované základné číslovky:
die Eins, die Fünf, die Million, die Tausend
8.  názvy cigariet: die Sparta, die Marlboro usw.
9.  podst. mená na –e: (abstraktné,odvodené od slovies a príd. mien;často s prehláskou)
bitten- die Bitte  kalt- die Kälte
lieben- die Liebe  hoch- die Höhe
10.  podst. mená na –in: die Schülerin, die Ärztin, die Wienerin, die Löwin
11.  podst. mená na –ung: rechnen-die Rechnung, üben-die Übung
12.  podst. mená na –schaft:(označuje súhrn osôb, vlastností alebo stav)
der Verwandte – die Verwandtschaft (príbuzenstvo)
der Bürger – die Bürgerschaft (občianstvo)
der Mann – die Mannschaft (mužstvo)
eigen – die Eigenschaft (vlastnosť)
bereit – die Bereitschaft (pripravenosť, ochota)
der Freund – die Freundschaft (priateľstvo)
13. podst. mená na –ei: (označujú zamestnanie, pracovisko) 
der Tischler – die Tischlerei der Bäcker – die Bäckerei
der Metzger – die Metzgerei der Schlosser – die Schlosserei
14.  podst. mená na –heit, -keit: die Schönheit, die Freiheit, die Klugheit, die Möglichkeit
15.  podst. mená na –t: die Fahrt, die Macht, die Furcht
Výnimky: der Verlust (strata), das Gift (jed), der Frost (mráz), der verdienst (zárobok),
  der Durst (smäd)
16.  podst. mená na –nis: die Finsternis(tma), die Erlaubnis(povolenie),die Kenntnis(znalosť)
Výnimky: das Begräbnis(pohreb), das Zeugnis(svedectvo, vysvedčenie),
das Erlebnis(zážitok)
17.  cudzie prípony –anz,-enz,-e,-ie,-ik,-ion,-tät,-ur: die Bilanz, die Kopie, die Existenz, die Politik, die Ballade, die Nation, die Materie, die Fakultät, die Natur
Výnimky: das Abitur, das Futur

Stredný rod

1.  geografické názvy: mená miest, svetadielov, väčšiny štátov, krajín, morí, ostrovov atď.
člen sa uvádza iba keď je pred podst. menom prívlastok
das alte Bratislava, das goldene Prag, die schöne Stadt Nitra
  Výnimky: der Haag, der Irak, der Iran, der Sudan, der Vatikan, die Slowakei,
  die Schweiz, die Türkei, die Pfalz, die Niederlande, die Vereinigten Staaten
2.  názvy kovov, chem. prvkov a iných látok: das Blei, dasErz, das Gold, das Kupfer,
  das Holz,das Glas, das Wasser, das Gas
  Výnimky: die Bronze, der Schwefel, der Stahl, der Phosphor
3.  názvy fyzikálnych veličín, pomenovania mláďat, názvy jazykov, farby,
  názvy hotelov, kaviarní, kín, názvy pracích a čistiacich prostriedkov:
  das Watt, das Amper, das Ohm  das Deutsch(e), das Englisch
  das Kind, das Kalb(teľa)  das Grün(zeleň), das Blau
  das Palace, das Metropol das Persil, das Fewa, das Pril
4.  hromadné podst. mená, ktoré majú predponu Ge- a príponu –e:
das Gebäude(budova), das Gebirge(pohorie), das Gemüse(zelenina), das Getreide(obilie)
Výnimky: die Gemeinde, die Geschichte
5.  spodstatnené infinitívy a názvy písmen: das Leben, das Schreiben, das A und O
6.  podst. mená na –chen, -lein(zdrobneniny): das Mädchen, das Märchen, das Tischlein,
das Wäldchen, das Fräulein
7.  abstraktné podst. mená na –nis: das Erlebnis, das Verzeichnis(zoznam), das Zeugnis,
das Geheimnis(tajomstvo), das Gedächtnis(pamäť)
8.  podst. mená na –sal, -tel,- tum: das Schicksal(osud), das Viertel, das Altertum,
das Eigentum
Výnimky: der Irrtum(omyl), der Reichtum(bohatstvo)
9.  cudzie prípony –a,-ar,-at,-ett,-it,-in,-il,-(i)vum,-ma,-ment,-o:
das Formular, dasPlenum, dasZitat, das Gymnasium, das kabinett, das Drama, das Ventil, das Thema, das benzin, das Dokument, das Motiv, das Kino
Oboduj prácu: 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1


Založiť nové konto Pridať nový referát

Odporúčame

Cudzie jazyky » Nemčina

:: Aktuelle Wechselkurse Euro

:: KATEGÓRIE - Referáty, ťaháky, maturita:

0.015