Mensch und Gesellschaft + preklad

Cudzie jazyky » Nemčina

Autor: studak
Typ práce: Referát
Dátum: 18.03.2008
Jazyk: Nemčina
Rozsah: 1 235 slov
Počet zobrazení: 28 016
Tlačení: 1 519
Uložení: 961
Praktické!
Moral (Verhalten der Jugend und der älteren Menschen, Ethische Erziehung in der Familie und in der Schule)
Wir leben in der Gesellschaft und wir sind von Menschen umgeben. Es sind z. B. unsere Verwandten, Freunde, Bekannten aber auch fremde Leute. In jeder Gesellschaft gibt es gewisse Gesetze, nach denen die Menschen leben sollen. Es ist etwas, was von Ort und Zeit abhängig ist. Moral und Benehmen kann man nicht trennen, man kann nicht etwas anderes erzählen und anders handeln. Das Benehmen der älteren Generation und das Benehmen der Jugendlichen ist unterschiedlich. Die ältere Menschen sollten ein Vorbild für die Jugend sein, aber es ist nicht immer so. Auch sie benehmen manchmal falsch.Oft kritisieren die Jugend – sie benehmen ohne Respekt, sie sind nicht dankbar, sie sind laut, vulgär, oft gewaltig. Die junge Leute haben andere Interessen, sie kleiden anders, denken anders, lieben ihre eigene Musik, ihre eigenen Idole, die gar nicht nach dem Geschmack der älteren Generation ist.
Eine groe Rolle hat ethische Erziehung in der Familie. Die Eltern sind ein Vorbild – positives oder negatives. Früher lebten mehrere Generationen unter einem Dach und die Groeltern halfen bei der Erziehung der Kinder. Die Kinder bekamen mehr Liebe. Heute sind viele Kinder von der Strae, Fernsehen und PC erzogen. Die Kinder nehmen von ihnen oft Gewalt. Die Eltern sollten guten Kontakt mit ihren Kindern haben, kommunizieren mit ihnen und ihre Probleme kennen. Die Kinder manchmal imitieren das Benehmen ihrer Eltern. Wenn Vater oder Mutter keine Achtung zu Menschen, Schule haben, ist es so auch bei ihren Kindern.

Die Eltern haben oft wenig Zeit zur Erziehung und dann wollen, dass die Schule alles ersetzte. Das geht aber nicht. In der Schule gibt es spezifische Regeln. Die Schüler sind mit ihnen oft nicht einverstanden, sie beschränken sie. Wenn sie sie aber nicht respektieren, sind sie bestrafen.

Pflichten und Rechte im Alltag (Ethik des Alltags), Treffen, Umgangsformen, Ethik der Besuche: Gründe, Zeit, Gesprächsthemen, die Gastfreundlichkeit
Die Ethik ist die allgemein gebräuchliche Form des Benehmens. Wir sollten sie im Alltag, beim Zusammentreffen, zu Besuch respektieren. Wir benehmen etwas anders beim  privaten Zusammentreffen mit Freunden, Bekannten und anders beim gesellschaftlichen Zusammentreffen oder Arbeitstreffen. Auch die Begrüung ist unterschiedlich. Wen sich die Freunde oder gute Bekannten treffen, grüen sie herzlich gegenseitig, schütteln sie kräftig die Hände, oder sie küssen sich. Unter Älteren sind die Kommunikation und Benehmen höflicher. Z.B. der alte Mann beim Zusammentreffen mit der alten Dame nimmt höflich den Hut ab und grüt sie, manchmal küsst auch ihre Hand. Bei uns jüngere grüssen ältere Menschen, die Männer grüssen die Frauen. Die Ethik des Alltag kann auch unterschiedlich sein – es gibt lokale und internationale Unterschiede. Beim Besuch ist auch die Ethik wichtig. Gründe der Besuche sind unterschiedlich – wir besuchen Verwandten, Freunde, Bekannten oder nehmen die Einladung von Kollegen an. Zu Besuch gehen wir meistens am Wochenende, an Feiertagen, wenn wir etwas feiern (z.B. Geburtstag, Namenstag usw.). Wir gehen zu Besuch meistens am Nachmittag. Wir haben schöne Kleidung und für die Gastgeber Blumen und kleine Geschenke. Die Themen des Gesprächs hängen davon ab wie lange uns kennen, in welcher Beziehung wir sind – ob Familiemitglieder, Freunde oder Kollegen. Aber kein Beleidigen, keine Vorwürfe – das ist nicht passend. Beim Besuch geht es nicht um das, was auf dem Tisch steht und liegt. Gute Laune und angenehme Atmosphäre bedeuten viel mehr.

Gesellschaftsnormen ( Moral und Gesetz, Missverständnis und Konflikt )
In jeder Gesellschaft gibt es Gesetze, die jeder Bewohner des Staates respektieren muss. Wenn die Leute das Gesetz und die Norm verletzen, sind sie bestrafen. Es hängt  von der Stufe des Verstoes. Es kann von finanziellen Strafen bis Gefägnis sein. Die Konflikte können banale oder ernste sein. Manchmal geht es um Missverständnisse. In diesen Fällen ist die Kommunikation und das Aussprechen sehr wichtig. Manche Konflikte vor allem die ernsten kommen bis zum Gericht. Jugendliche können im Erziehungsheim landen, in einigen Fällen können auch Jugendliche ins Gefängnis kommen /der Grund  Alkohol, Drogen, Stehlen, Schlägerei/.

ČLOVEK  A  SPOLOČNOSŤ

Morálka (správanie sa mladých a starších ľudí, etická výchova v rodine a v škole
Žijeme v spoločnosti a sme obklopení ľuďmi. Sú to napr. naši príbuzní, priatelia, známi ale tiež neznámi ľudia. V každej spoločnosti existujú určité zákony, podľa ktorých by mali ľudia žiť. Je to niečo, čo závisí od miesta a času.
Morálka a správanie sa nedajú oddeliť, človek nemôže niečo iné rozprávať a inak konať. Správanie sa staršej generácie a správanie sa mládeže je rozdielne. Starší ľudia by mali byť príkladom pre mladých, ale nie je to tak vždy. Aj oni sa niekedy správajú chybne. Často krituzujú mladých, že sa správajú bez rešpektu, nie sú vďační, sú hluční, vulgárni, často prudkí. Mladí ľudia majú iné záujmy, inak sa obliekajú, inak myslia, majú radi vlastnú hudbu, vlastné  idoly,  ktoré nie sú po chuti staršej generácii.
Veľkú rolu má etická výchova v rodine. Rodičia sú príkladom – pozitívnym alebo negatívnym. Kedysi žili viaceré generácie pod jednou strechou a starí rodičia pomáhali pri výchove detí. Deti dostávali viacej lásky. Dnes sú mnohé deti vychovávané ulicou, televíziou a počítačom. Deti odtiaľ často preberajú násilie. Rodičia by mali mať dobrý kontakt so svojimi deťmi, mali by s nimi komunikovať a mali by poznať ich problémy. Deti niekedy napodobňujú správanie svojich rodičov. Keď otec alebo matka nemajú žiadnu úctu k ľuďom, k škole, nemajú ich ani ich deti.

Rodičia majú často málo času na výchovu a potom chcú, aby škola všetko nahrádzala. To ale nejde. V škole sú špecifické pravidlá. Žiaci s nimi často nesúhlasia, cítia sa nimi obmedzovaní. Keď ich nerešpektujú, sú potrestaní.

Povinnosti a práva v každodennom živote (etika všedného dňa), stretnutia, spoločenské spôsoby, etika návštev: dôvody, čas, témy rozhovorov, pohostenie
Etika je vo všeobecnosti používaná forma správania sa. Mali by sme ju rešpektovať v každodennom živote, pri spoločných stretnutiach, na návšteve. Inak sa správame pri súkromných stretnutiach s priateľmi, známymi a inak pri spoločenských alebo pracovných stretnutiach. Aj pozdravy sú rôzne. Keď sa stretnú priatelia alebo dobrí známi, vzájomne sa srdečne pozdravia, podajú si ruky, alebo sa pobozkajú. Medzi staršími je komunikácia a správanie zdvorilejšie. Napr. starší muž si dá pri stretnutí so staršou dámou dole klobúk a pozdraví ju, niekedy jej tiež pobozká ruku. U nás mladší zdravia starších, muži zdravia ženy. Etika vo všeobecnosti môže byť rôzna – sú miestne a medzinárodné rozdiely. Etika je dôležitá aj pri návštevách. Dôvody návštev sú tiež rôzne – navštevujeme príbuzných, priateľov, známych alebo prijímame pozvania od kolegov. Na návštevu chodíme väčšinou cez víkend, počas sviatkov, keď niečo oslavujeme (napr. narodeniny, meniny atď.). Na návštevu chodíme väčšinou poobede. Sme pekne oblečení, pre hostiteľov máme kvety a malé darčeky. Témy rozhovorov závisia od toho ako dlho sa poznáme, v akom vzťahu sme – či sú to rodinní príslušníci, priatelia alebo kolegovia. Len žiadne urážky a výčitky – to sa nepatrí. Pri návšteve nejde o to, čo je na stole. Oveľa viac znamená dobrá nálada a príjemná atmosféra.

Spoločenské normy (morálk a zákon, nedorozumenie a konflikt)
V každej spoločnosti sú zákony, ktoré obyvatelia jednotlivých štátov musia rešpektovať. Keď ľudia porušia zákon a normu, sú potrestaný. Závisí to od stupňa priestupku. Môže to byť od finanačnej pokuty až po väzenie. Konflikty môžu byť banálne alebo prvé. Niekedy ide o nedorozumenie. V týchto prípadoch je veľmi dôležitá komunikácia a vyjadrenie sa. Mnohé konflikty, predovšetkým tie vážne sa dostávajú až pred súd. Mladiství sa môžu dostať do výchovno-nápravného zariadenia, v niektorých prípadoch mladiství idú aj do väzenia. (z dôvodu alkoholizmu, drôg, krádeží, bitiek).
Oboduj prácu: 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1


Odporúčame

Cudzie jazyky » Nemčina

:: Aktuelle Wechselkurse Euro

:: KATEGÓRIE – Referáty, ťaháky, maturita:

0.023