Kommunikationsformen + preklad

Cudzie jazyky » Nemčina

Autor: Chlapec studak
Typ práce: Referát
Dátum: 18.03.2008
Jazyk: Nemčina
Rozsah: 977 slov
Počet zobrazení: 18 075
Tlačení: 899
Uložení: 749
Praktické!

Kommunikationsformen und ihre Bedeutung
Wir erschlieben unsere nächste Umgebung mit Hilfe unserer Sinneorgane. Wir nehmen Signale und Informationen auf, die wir weiter bearbeiten können. Die Kommunikation ist der Weg, wie wir mit unserer Umwelt in Kontakt  treten. Menschliche Kommunikation basiert deswegen vorwiegend auf Sprache. Die Verständigung durch die Wortsprache (mündlich oder schriftlich) wird als verbale Kommunikation bezeichnet. Die mündliche Kommunikation wird immer durch die Körpersprache ergänzt.Eine Ausnahme ist ein klassisches Telefongespräch.

Auch durch unsere Gesten und unsere Mimik, Blickkontakte, unsere Kleidung und Aussehen senden wir wichtige Botschaften an unsere Welt. Diese Tatsachen können unsere Gedanken, Gefühle, Willenäuberungen sichtbar machen. Die Verständigung durch Körpersprache, Bildsprache oder Symbole, die wortlos vor sich geht, wird als nonverbale Kommunikation bezeichnet. Wichtig ist bei der Kommunikation nicht nur mit den Ohren, sondern auch mit den Augen hören. Im Rahmen einer geschlossenen Gruppe werden auch rituelle Gestensysteme verwendet.  Diese findet man bei Kinderspielen, bei der Armee, beim Sport oder in der Kirche. Die Gehörlosen benutzen zur Verständigung untereinander die Gebärdensprache. Dabei sind der Gesichtsausdruck, Handgebärden und Bewegungen des Oberkörpers von grober Bedeutung.

Kommunikation in unterschiedlichen Situationen
Kommunikation kann man in unterschiedlichen Situationen ausnützen: z.B. in der Öffentlichkeit, in privater Kommunikation, unter Jugend, unter älteren, auf der Strabe, in der Schule, in der Familie, im Alltag oder  in besonderren Situationen.Von Jugendlichen wird gern eigene Sprache verwendet. Es wird oft englische Slang – Wörter verwendet. Wenn auf der Strabe treffen sich alte Bekannte, sie grüben herzlich gegenseitig und schütteln sich kräftig die Hände. Unter Älteren ist die Kommunikation höflicher. Der alte Mann z.B.  beim Treffen mit der alten Dame nimmt höflich sein Hut ab und grübt. Einige Männer küssen Hand
der Frau und sie nickt mit dem Kopf. Die Freunde beim Treffen meistens winken oder begrüben mit einem Kub. In der Familie ist die Kommunikation meistens unformell. Manche Eltern in dieser Zeit hat aber wenig Zeit für die Kommunikation mit ihren Kindern.

Moderne Kommunikationsformen
Die neuen Informations – und Kommunikationstechnologien erweitern das Gestaltungsfeld für die Kommunikation und Mobilität. Mit Hilfe der neuen Medien werden wir überall erreichbar, können an beliebigen Orten arbeiten, gewinnen Unabhängigkeit und neue Freiheit. Zu den modernen Kommunikationsformen gehören Telefon, Handy, PC (Computer) – elektronische Post und Internet. Die Telekommunikation (Telefon, Handy, e-mail) haben unsere Möglichkeiten, mit anderen Kontakt aufzunehmen erhöht. Immer mehr Leute, vor allem die Jugend benutzen Handy. Sie schicken SMS, oder sie plaudern nur. Bei vielen entsteht die Abhängigkeit vom Handy. Sie können sein Leben ohne Handy nicht mehr vorstellen. Heute ziehen viele Unternehmen e-mail  der konventionellen Post vor. Vorteil der digitalen Post ist es, dass ein Schreiben gleich an mehrere Personen  verschickt werden kann.  Für Studenten eröffnet sich durch die e-mail eine Möglichkeit, Briefkontakte zu pflegen. Viele lieben e –mails, checken täglich, obwohl sie früher viele Briefe geschrieben  haben. PC ist ein gutes Mittel zu schnellen Übertragung einer groben Auswahl von Daten. Mit Computersystemen kann man eine Vielzahl von Informationdatenbanken nutzen Über Internet erhält man die neuesten Informationen zu dem jeweiligen Bereich. Aber mehr Kommunikationsmöglichkeiten bedeuten noch nicht mehr Kommunikation oder eine bessere Qualität der Beziehungen. Wir können die medialen Chanzen nützen, aber kein technisches Mittel kann die persönliche Begegnung ersetzen.  

FORMY KOMUNIKÁCIE

Formy komunikácie a ich význam

Naše najbližšie okolie vnímame pomocou našich zmyslových orgánov. Z neho prijímame signály a informácie, ktoré môžeme ďalej spracovať. Komunikácia je cesta (spôsob) ako byť v kontakte s naším okolím. Ľudská komunikácia kladie dôraz prevažne na reč. Dorozumenie sa prostredníctvom slov (ústne alebo písomne) sa označuje ako verbálna komunikácia. Slovná komunikácia je doplnená rečou tela. Výnimkou je klasický telefonický rozhovor.
Aj prostredníctvom našich gest, mimiky, očného kontaktu, oblečenia a výzoru vysielame dôležité správy nášmu okoliu. Tieto prejavy odhaľujú naše myšlienky, pocity, prejavy vôle. Dorozumenie sa prostredníctvom reči tela, obrazov alebo symbolov, ktoré prebieha bez slov, sa označuje ako neverbálna komunikácia. Pri komunikácii je dôležité počúvať nielen ušami ale aj očami. V rámci určitej skupiny sa pri komunikácii používajú systémy gest. Nachádzame ich pri detských hrách, v armáde, v oblasti športu alebo v kostole. Nepočujúci používajú na dorozumenie sa medzi sebou posunkovú reč. Veľký význam majú pri tom výraz tváre, posunky rúk a pohyby hornej časti tela.

Komunikácia v rôznych situáciách
Komunikáciu využívame v rôznych situáciách napr.: na verejnosti, v súkromných rozhovoroch, medzi mládežou, medzi staršími ľuďmi, v rodine, v každodennom živote alebo v zvláštnych situáciách. Mládež používa svoj vlastný jazyk. Často používa anglický slang. Ak sa na ulici stretnú starí známi, navzájom sa srdečne pozdravia a potrasú si rukami. Medzi staršími prebieha komunikácia zdvorilejšie. Starý muž napr.: pri stretnutí so starou dámou sníma zdvorilo svoj klobúk a pozdraví. Niektorí muži  pri stretnutí pobozkajú žene ruku a dáma kývne na pozdrav hlavou. Priatelia pri stretnutí si väčšinou kývnu alebo sa pozdravia bozkom. V rodine je komunikácia väčšinou neformálna. Mnohí rodičia v dnešnej dobe venujú komunikácii so svojimi deťmi málo času.

Moderné formy komunikácie

Nové informačné a komunikačné technológie rozširujú pole pôsobnosti pre komunikáciu a mobilitu. Pomocou nových médií sme všade dosiahnuteľní, môžeme pracovať na ľubovoľnom mieste, získavame nezávislosť a slobodu. K moderným formám komunikácie patrí komunikácia prostredníctvom telefónu, mobile, počítača – elektronickej pošty a internetu. Telekomunikácia (telefón, mobil, e-mail)  zvýšila našu možnosť nadviazať s inými ľuďmi kontakt. Čoraz viac ľudí, hlavne mládež používa mobil. Posielajú SMS alebo len klebetia po telefóne. U mnohých vzniká závislosť od mobilu.  Nevedia si už život bez mobilu viac predstaviť. Dnes mnoho podnikateľov uprednostňuje e-mail pred klasickou poštou. Výhodou elektronickej pošty je, že list môže byť naraz poslaný viacerým osobám. Pre študentov sa prostredníctvom e-mailu otvára možnosť viesť korešpondenciu. Mnohí radi denne mejlujú, četujú hoci kedysi písali mnoho listov. Počítač je dobrý prostriedok na rýchly prenos veľkého množstva dát. S počítačovými systémami môžeme využívať množstvo informačných databáz. Prostredníctvom internetu sa môžeme dostať k informáciám z ľubovoľnej oblasti. Ale viac komunikačných možností neznamená viac komunikácie alebo lepšiu kvalitu vzťahov. Môžeme síce využívať mediálne možnosti, ale žiaden technický prostriedok nemôže nahradiť osobné stretnutie.
Oboduj prácu: 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1


Založiť nové konto Pridať nový referát

Odporúčame

Cudzie jazyky » Nemčina

:: Aktuelle Wechselkurse Euro

:: KATEGÓRIE - Referáty, ťaháky, maturita:

0.010