Massenmedien + preklad

Cudzie jazyky » Nemčina

Autor: studak
Typ práce: Referát
Dátum: 18.03.2008
Jazyk: Nemčina
Rozsah: 1 021 slov
Počet zobrazení: 30 404
Tlačení: 1 283
Uložení: 1 047
Praktické!
Typen und Aufgaben der Massenmedien
Die Massenmedien wie Bücher, Zeitungen und Zeitschriften, Radio und Fernsehen haben unser Leben verändert. In den 70er und 80er Jahren sprach man von den neuen Medien. Damit meinte man Satelliten- und Kabelfernsehen, Bildschirmtext, Videotechnik und den Einzug des PC in den privaten Haushalt. Das Schlagwort der 90er Jahre war Multimedia: die Verbindung von Computer, Fernseher, CD-Player, Telefon und Fax zu einem Gerät. Das neueste Medium ist das Internet Die Massenmedien werden als vierte Gewalt neben Parlament, Regierung und Gerichtbarkeit bezeichnet. Die Massenmedien haben in der modernen Gesellschaft eine wichtige Funktion. Sie ermöglichen den Bürgern, die Tätigkeit der Parlamente, Regierungen und Verwaltungen zu verstehen und zu kontrollieren. Deshalb sollten sie möglichst genau und wahrheitsgemäb informieren. Die Massenmedien bieten den Konsumenten Information, Unterhaltung und Bildung. Jedem Medium wird mehr oder weniger versucht, den Leser, Zuschauer oder Zuhörer zu beeinflussen. Der Leser durchschaut diese Manipulation dann, wenn er Berichte „seines“ Mediums mit den Berichten in anderen Massenmedien vergleicht.

Presse
Als Presse bezeichnet man die periodischen Zeitungen und Zeitschriften.Sie sind die älteste Medien. Eher gingen sie nur ein paar Mal pro Monat aus. Die Informationen waren nicht aktuell. Heuzutage gehen die Zeitungen morgen und auch abends. Es gibt bei uns grobe Auswahl von Zeitungen und Zeitschriften. Die Tagepresse bietet den Lesern einen täglichen Überblick über die wichtigsten Ereignisse der nationalen und internationalen Politik, Wirtschaft, Kultur und Sport. Die Zeitschriften erscheinen wöchentlich, zweiwöchentlich oder monatlich. Dann gibt es regionale Zeitungen, die uns genau über allem was in unserem Region passiert ist informieren. In der Zeitungen finden wir die Nachrichten, Werbung, Anzeigen, Witze, Horoskope, Fernsehprogramme , Rezepte usw. Auber der Unterhaltungszeitschriften gibt es noch Spezialzeitschriften und Fachzeitschriften. Es gibt Zeitschriften für Jugend, Frauen, Männer wie z.B .....

Fernsehen und Rundfunk
Das Vorteil des Fernsehens gegenüber dem Radio und den Zeitungen und Zeitschriften besteht aus der Kombination von Ton und Bild. Fernsehen und Rundfunk bieten schnelle und präzise Informationen über das aktuelle Geshehen in Politik und Gesellschaft. Der Mensch kann bequem im Sessel sitzen und zugleich an sportlichen oder kulturellen Unternehmen teilnehmen. Vom Fernseher und Rundfunk kann man viel erfahren. . Von den Eltern wird der Bildschirm als Erziehungsmittel für Kinder genützt Jeder Zuschauer hat seine beliebte Sendungen. Wir haben grobe Auswahl von Sendungen z.B. Reportage, Nachrichten, Talkshow, Dokumentarfilme, Quizsendungen, Kinderfilme, Komödien, Aktionsfilme, Familienserie.Ich sehe gern ....
Das Fernsehen hat aber auch die Schattenseiten. Es stört harmonisches Familienleben. Einige Menschen schalten den Fernseher ein ,sobald sie von der Arbeit nach Hause kommen. Sie schalten ihn aus, erst wenn sie schlafen gehen. Statt ins Kino oder ins Theater zu gehen, Spaziergänge machen, Sport treiben, sitzen sie vor dem Bildschirm. Oft wird auch zu viel Gewalt gezeigt.
Für ältere Menschen ist das Fernsehen vielmals auch der einzige Kommunikationspartner. Am Abend wird in vielen Familien ferngesehen. Das Fesehen kann den Menschen in die soziale Isolation drängen und ihn bequem machen. Viele Handlungsweisen der Menschen sind durch das Fernseheen beeinflusst. Die Konsumenten lassen sich leichter manipulieren. Und auberdem – sobald das Programm beginnt stehen Erdnüsse, Chips, Schokogebäck- auf dem Tisch.

Internet
Das Internet ist ein weltweites Netzwerk von Computer, die über Telefon- und Datenleitungen miteinander verbunden sind. Vom Schreibtisch aus kann man die ganze Welt bereisen, an Diskussionen teilnehmen oder einfach nur plaudern, elektronische Briefe senden und empfangen, Zeitung lesen, oder nie neuste Programme auf den PC laden.

MASMÉDIÁ

Typy a úlohy masmédií
Masovokomunikačné prostriedky (masmédiá) ako knihy, noviny a časopisy, rádio a televízia zmenili náš život. V 70-tych a 80-tych rokoch sa začalo hovoriť o nových médiách. Mysleli sa tým satelitná a káblová televízia, videotext, videotechnika a zavedenie počítača do domácností. Heslom 90-tych rokov sa stali multimédiá: spojenie počítača televízie, CD prehrávača,telefónu a faxu do jedného prístroja. Najnovšie médium je internet.

Masmédiá majú v modernej spoločnosti dôležitú funkciu. Sú označované ako štvrtá moc vedľa parlamentu, vlády a súdov. Umožňujú občanom rozumieť a kontrolovať činnosť parlamentov, vlád a správ. Preto by mali presne a pravdivo informovať. Masmédiá poskytujú konzumentom informácie, zábavu a poučenie. Každý masovokomunikačný prostriedok sa pokúša viac či menej ovplyvňovať čitateľov, poslucháčov a divákov. Čitateľ prehliadne túto manipuláciu ak porovná správy publikované „jeho“ médiom so správami v iných médiách.

Tlač
Ako tlač označujeme periodické noviny a časopisy. Tlač je najstarší masovokomunikačný prostriedok. Kedysi vzchádzali len niekoľko krát do mesiaca. Informácie neboli už potom aktuálne. Dnes vychádzajú noviny ráno a aj večer. U nás je veľký výber novín a časopisov. Denná tlač poskytuje čitateľom prehľad najdôležitejších udalostí v národnej a medzinárodnej politike ,hospodárstve, kultúre, športe. Časopisy vychádzajú raz za týždeň, dva týždne alebo raz za mesiac Existujú aj regionálne noviny, ktoré nás informujú o všetkom čo sa stalo v našom regióne. V novinách nachádzame správy, reklamu, inzeráty, vtipy, horoskopy, televízne programy, recepty atď. Okrem zábavných časopisov existujú špeciálne a odborné časopisy. Existujú časopisy pre mládež, ženy, mužov.

Televízia a rozhlas
Výhodou televízie oproti rádiu a novinám a časopisom je spojenie zvuku a obrazu. Televízia aj rozhlas poskytujú rýchle a presné informácie o aktuálnom dianí v politike a spoločnosti. Človek môže pohodlne sedieť v kresle a zároveň sa zúčastniť športových alebo kultúrnych podujatí. Z televízie a rozhlasu sa človek môže veľa dozvedieť. Rodičia využívajú obrazovku ako výchovný prostriedok pre deti. Každý divák má svoje obľúbené programy. Máme veľký výber napr: reportáže, správy, diskusné relácie, dokumentárne filmy, kvízové relácie, filmy pre deti, komédie, akčné filmy, seriály ... Rád sa pozerám na ...
Televízia má ale aj svoje záporné stránky. Narušuje harmóniu rodinného života. Niektorí ľudia zapínajú televízor, len čo prídu domov. Vypínajú ho až keď idú spať. Miesto toho aby išli do kina alebo divadla, na prechádzku alebo športovali sedia pred obrazovkou. Často sa v nej ukazuje veľa násilia. Pre starších ľudí sa televízia často stáva jediným partnerom na komunikáciu. Večer v mnohých rodinách sa pravidelne pozerá televízia. Televízia tlačí človeka do sociálnej izolácie a robí ho pohodlným. Ovplyvňuje aj správanie človeka. Diváci sa nechávajú televíziou ľahko manipulovať. A okrem toho – len čo začne program, na stole sa objavia oriešky, zemiakové lupienky, čokoládové pečivo.

Internet
Internet je celosvetová počítačová sieť, ktorá je spojená s telefónnymi sieťami a dátami. Od písacieho stola môžeme precestovať celý svet, zúčastniť sa diskusií alebo jednoducho klebetiť, posielať a prijímať elektronickú poštu, čítať noviny alebo prezrieť si programy.
Oboduj prácu: 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1


Odporúčame

Cudzie jazyky » Nemčina

:: Aktuelle Wechselkurse Euro

:: KATEGÓRIE - Referáty, ťaháky, maturita:

0.040