Jugend und Gesellschaft + preklad

Cudzie jazyky » Nemčina

Autor: studak
Typ práce: Referát
Dátum: 19.03.2008
Jazyk: Nemčina
Rozsah: 1 175 slov
Počet zobrazení: 29 709
Tlačení: 1 233
Uložení: 938
Praktické!
Jugend heute
Was ist ein Jugendlicher? Juristisch sind Jugendliche die 14-18 jährigen, dazu zählen noch die 18-21 jährigen, die man aber als Heranwachsende bezeichnet. Wenn im Alltag  Erwachsene von „der Jugend“ sprechen, meinen sie 15-20 jährige, spricht man von „jungen Leuten“, meint man meistens die Leute unter 30.

Die heutige Jugend ist anders als die Jugend von gestern, denn auch die Zeit ist eine andere. Die jungen Leute haben andere Interessen. Sie kleiden sich anders. Jugendliche wollen durch ihren eigenen Modestil etwas von sich selbst ausdrücken. Zu ihren beliebten Modetrends gehören z.B. Skater-Snowboard-Stil (lässige Hosen, Markenschuhe, Sportkappen, weibe weite Leibchen), Metalmode (dunkle Jeans, dunkle Hemden, Lederjacken ,helle Jogginschuhe). Für einige ist wichtig Markenkleidung zu tragen. Das beliebste  Kleidensstück sind natürlich Jeans verschiedener Farben und Schnite. In dieser Zeit haben auch Jungen farbige, geformte Haare. Modern sind Piersing und Tätowieren. Sie lieben ihre eigene Musik und ihre eigenen Idole, die meistens nicht nach dem Geschmack der älteren Generation ist. Die Eltern haben es mit ihnen schwer, aber die Jugendlichen sind nicht immer dankbar. Sie möchten ihre eigenen Wegen gehen, denn sie machen nur das, was sie möchten. Sie wollen alles wissen und probieren .Sie treffen sich gern in Kneipen, gehen in die Diskothek. Die Jugend ist auch für die Jugendlichen schwer und kompliziert. Sie haben Probleme mit Betragen und sie machen viele Fehler.Die Jugend ist auch die Zeit für Liebe und Freundschaft. Die Jugendlichen brauchen die Leute, die sie hören und sie heißen „Freunde“. Freund ist der Mensch, der gewöhnlich bei uns auch in den Problemen steht, um guten Rat zu geben, oder helfen.Sie suchen  einen Partner, der ihrem Ideal entspricht. Manche Jugendliche haben mit ihren Eltern einige Probleme. Die Eltern verstehen sie nicht. Ihre Freunde gefallen ihnen nicht, sie sind nicht rechtzeitig zu Hause. Sehr oft kommt an die Reihe Streit.

Stellung der Jugend in der Gesellschaft

Eine wichtige Rolle im Leben der Jugend spielt die Schule. Sie besuchen zuerst die Grundschulen, später Mittelschulen. Die begabten Schüler studieren noch an den Hochschulen. Wir leben in einer Zeit, in der viele von uns  dem Studium viele Jahre widmen müssen. Für die begabten Studenten, die zugleich gut eine Fremdsprache beherrschen, gibt es Möglichkeit im Ausland zu studieren. An der Mittelschule gibt es meistens Möglichkeit ein Jahr im Ausland zu studieren, an der Hochschule ganzes Studium zu absolvieren. Viele Schüler haben in der Schule Probleme mit den Noten, mit den Lehrern usw. In der Jugend weiss man noch nicht, was man will, was später aus einem wird. Sie müssen studieren und die Erwachsenen hören, aber sie müssen nicht arbeiten und sie bekommen Geld von Eltern.

Viele junge Leute nach dem Abschluss der Schule haben keine Arbeit .In unserer Republik ist jetzt hohe Arbeitslosigkeit, deshalb guten Arbeitsplatz finden ist nicht immer leicht. Beim Suchen der Arbeit helfen die Arbeitsämter und Personalagenturen. Manche junge Leute suchen die Arbeit  über das Internet, oft im Ausland. In den Ferien suchen sie oft im Ausland ein Job.
Gefährlich für die Jugendlichen sind Drogen, Alkohol und Kriminalität, die Bestanteil ihres Lebens sind. Die Ursachen gibt es am meistens Langweile, Streß oder auch Arbeitslosigkeit. Drogen sind eins der größten Probleme der jungen Leute von heutzutage.

Zu der Jugend gehören bestimmt Freundschaft und Liebe. Manche junge Leute heiraten sich zu schnell, zu früh. Dann haben sie Probleme mit der Wohnung. In dieser Zeit ist schwer eine Wohnung zu finden. Man braucht viel Geld dazu.  Sehr oft bleiben sie bei den Eltern wohnen. Wenn sie ein Kind bekommen ,vor den jungen Frauen steht Frage – Karriere oder Kind. Viele Männer arbeiten nicht in ihrer Stadt, sie kommen nach Hause nur am Wochenende. Und das ist nicht einfach für Frau und Familie. Die Leute sollen nach meiner Meinung heiraten, wenn sie eine Wohnung und auch Geld für ein Kind haben.

MLÁDEŽ A SPOLOČNOSŤ

Dnešná mládež
Čo je vlastne mladistvý? Z právneho hľadiska sú mladiství 14-18 roční, my k nim počítame ešte 18-21 ročných,ktorých označujeme ako dospievajúcich. Keď v každodennom živote hovoria dospelí o mládeži, myslia tým 15-20 ročných , ak sa vo všeobecnosti hovorí o mladých ľuďoch, väčšinou sa myslia tým ľudia pod 30 rokov.

Dnešná mládež je iná ako predchádzajúca generácia, lebo aj doba je iná. Mladí ľudia majú iné záujmy. Obliekajú sa inak. Mladí chcú svojím vlastným štýlom obliekania vyjadriť niečo zo seba.  K jej obľúbeným módnym trendom patria napr. skatový-sowbordový štýl (ležérne nohavice, značkové topánky, športové čiapky, široké biele tričká), metalová móda (tmavé džínsy, tmavé košele, koženné bundy, svetlé bežecké topánky). Najobľúbenejším kusom  oblečenia sú prirodzene džínsy rôznych farieb a strihov. V tejto dobe nosia aj chlapci zafarbené, tvarované vlasy. Moderné sú piersing a tetovanie. Majú radi vlastnú hudbu, vlastné idoly, ktoré zvyčajne nezodpovedajú vkusu staršej generácie. Rodičia to s nimi majú ťažké ale mládež im za to nie je vždy vďačná. Chce ísť svojou vlastnou cestou, robia len to, čo chcú oni sami. Chcú všetko vedieť, všetko vyskúšať. Radi sa stretávajú v reštauráciách, chodia na diskotéky. Mladosť je aj pre samotnú mládež ťažká a komplikovaná. Majú problémy so správaním a robia veľa chýb. Mladosť je obdobím priateľstva a lások. Mladí ľudia potrebujú ľudí, ktorí ich počúvajú a volajú sa priatelia. Priateľ je človek, ktorý stojí pri nás, keď máme problémy, poradí alebo pomôže. Mladí si hľadajú partnera, ktorý zodpovedá ich ideálu. Mnohí mladiství majú problémy so svojimi rodičmi. Rodičia im nerozumejú, nepáčia sa im ich priatelia, nepáči sa im, keď nechodia domov načas. Vtedy dochádza často k hádkam.

Postavenie mládeže v spoločnosti
Dôležitú úlohu v živote mládeže zohráva škola. Mladí navštevujú najskôr základné neskôr stredné školy. Nadaní žiaci študujú ešte na vysokých školách. Žijeme v dobe, v ktorej mnohí z nás musia venovať veľa času štúdiu. Pre nadaných študentov, ktorí ovládajú zároveň nejakú cudziu reč majú možnosť študovať v zahraničí. Na strednej škole je to väčšinou jeden rok, na vysokej škole celé štúdium. Mnoho žiakov má v škole problémy so známkami, s učiteľmi atď. V mladosti človek ešte nevie čo chce a čím bude neskôr. Mladí musia študovať, počúvať dospelých, ale nemusia pracovať, peniaze dostávajú od rodičov.

Mnoho mladých ľudí po ukončení školy nemajú prácu. V našej republike je vysoká nezamestnanosť, preto si nájsť dobré miesto nie je jednoduché. Pri hľadaní práce im pomáhajú úrady práce, personálne agentúry. Mnoho mladých si hľadá prácu cez internet, často v zahraničí. Cez prázdniny si v zahraničí hľadajú brigádu.

Nebezpečné pre mládež sú drogy, alkohol, kriminalita, ktoré sú súčasťou ich života. Príčinami sú väčšinou nuda, stres ale aj nezamestnanosť. Drogy sú jedným z najväčších problémov dnešnej mládeže.
K mladosti patria určite priateľstvo a láska. Mnohí mladí ľudia sa berú príliš rýchlo, príliš skoro. Potom majú problémy s bytom. V tejto dobe zohnať byt je ťažké. Človek na to potrebuje veľa peňazí. Často preto zostávajú bývať u rodičov. Keď ešte k tomu príde dieťa, pred mladými ženami vyvstane otázka – kariéra alebo dieťa. Mnoho mužov nepracuje vo svojom meste, domov prichádzajú len na víkend. A to nie je jednoduché pre manželku a rodinu. Podľa môjho názoru by sa mladí ľudia mali brať až keď majú byt a peniaze pre dieťa.
Oboduj prácu: 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1


Odporúčame

Cudzie jazyky » Nemčina

:: Aktuelle Wechselkurse Euro

:: KATEGÓRIE – Referáty, ťaháky, maturita:

0.030