Deutschland + preklad

Cudzie jazyky » Nemčina

Autor: studak
Typ práce: Referát
Dátum: 04.08.2020
Jazyk: Nemčina
Rozsah: 956 slov
Počet zobrazení: 15 763
Tlačení: 706
Uložení: 717

Die Bundesrepublik Deutschland nimmt eine Fläche von 356 910 kvadratkilometer ein. Sie erstreckt sich von der Nord- und Ostsee bis zu den Alpen. Zum Territorium gehören auch zahlreiche Inseln. Die gröte von ihnen ist Rügen. Die BRD grenzt im Norden an Dänemark, im Nordwesten  an die Niederlande, Belgien und Luxemburg, im Westen an Frankreich, im Süden an Österreich, an die Schweiz,im Südosten an die Tschechien, im Osten an Polen. Eine natürliche Grenze bildet die Nord- und Ostsee.  Die Oberfläche Deutschlands gliedert sich in diese Gebiete:das Norddeutsche Tiefland, das Deutsche Mittelgebirge, das Alpenvorland und die Alpen. Der höchste Gipfel der deutschen Alpen ist die Zugspitze / 2963 m /. Das Land entwässern der Rhein, die Elbe, die Weser, die Oder und die Donau. Der wichtigste Fluss ist der Rhein. Er mündet in die Nordsee.

Postleitzahlensuche (PLZ)

Die BRD zählt über 80 Millionen Einwohner. Die Bevölkerung ist fast rein deutsch. Es gibt auch einige kleinere nationale Minderheiten – Sorben, Friesen, dänische Minderheit. In Deutschland leben auch viele Ausländer. Die Amtsprache ist Deutsch. Sehr beliebt sind verschiedene Dialekte.
Deutschland ist Mitglied der UNO, der NATO und vieler internationaler Organisationen. Am 3. Oktober 1990 wurden beide deutschen Staaten vereinigt. Die BRD ist in 16 Bundesländer gegliedert. Davon sind 3 Stadtstaaten: Berlin, Hamburg, Bremen. Die Hauptstadt ist Berlin. Die gröten Städten sind: Berlin, Hamburg, München, Köln am Rhein und Essen.
Die BRD ist das hochentwickelte Industrieland Europas. Sie ist nicht besonders reich an Bodenschätzen. Die wichtigsten sind die Stein- und Braunkohle, sowie Kalisalz. Die wichtigsten Industriezweige sind: Maschinenbau, elektronische und chemische Industrie, Bauwesen, Textil- und Nahrungsmittelindustrie. Das wichtigste Industriezentrum der BRD ist das Ruhrgebiet mit seiner Schwerindustrie. Die BRD ist der drittgröte Automobilproduzent der Welt. Bekannt sind die Firmen Audi, Volkswagen, BMW, Mercedens- Benz. In Bremen, Hamburg, Kiel, Rostock gibt es riesige Schiffswerften.

Auch die Landwirtschaft ist sehr entwickelt. Die wichtigsten Anbaugebiete sind das Norddeutsche Tiefland, das Alpenvorland und die Täler der Flüsse Rhein, Mosel, Main und Donau. Man baut Getreide, Kartoffeln, Hopfen, Wein an. Die Tierzucht konzentriert sich auf Rinder und Schweine.

Landschaft, Stadt, die ich besuchen möchte
Was kann die BRD den Touristen  zu bieten? Sehr viel, ihre Landschaften sind vielfältig. Hier gibt es Hochgebirge – die Alpen, die reizvollen Mittelgebirge und das weite, offene Norddeutsche Tiefland. In den Alpen liegen malerische Seen. Fremdenverkehrsorte wie Garmisch – Partenkirchen oder Berchtesgaden sind jedem ein Begriff. Zu den schönen  Urlaubsgebieten gehören auch die Fusstäler von Rhein, Main, der Mosel, dem Neckar und der Donau. Vor allem das Rheintal mit vielen Burgruinen und Weinbergen.
Viele Touristen besuchen in der BRD auch die Städte vor allem die Hauptstadt Berlin aber auch die alte Städte z. B. Tier mit vielen römischen Baudenkmälern, Worms und Mainz mit romanischen Domen. Sehr beliebt sind z.B. der imposante Kölner Dom, das Frankfurter Rathaus, das romantische Schloss Neuschwanstein und viele  andere.
Zu einem guten Urlaub in der BRD tragen aber nicht nur ihre Naturschönheiten, historische Sehenswürdigkeiten und gute Dienstleistungen , die ganze gepflegte Atmosphäre der Städte und Dörfer mit ihren Parkanlagen und ihrem reichen Blumenschmuck.

NEMECKO
SRN zaberá plochu 356 910 km2. Rozprestiera sa od Severného a Baltického mora k Alpám. K územiu patria aj početné ostrovy. Najväčší z nich je Rujana. SRN hraničí na severe s Dánskom, na severozápade s Holandskom, Belgickom a Luxemburskom, na západe s Francúzskom, na juhu s Rakúskom, Švajčiarskom, na juhovýchode s Českou republikou, na východe s Poľskom. Prírodné hranice tvoria Severné a Baltické more. Povrch Nemecka sa člení a tieto oblasti: Severonemecká nížina, Nemecké stredohorie, oblasť pred Alpami a Alpy. Najvyšší vrchol nemeckých Álp je Zugspitze./2963/ Krajinu odvodňujú Rýn, Labe, Vezra, Odra a Dunaj. Najdôležitejšou riekou je Rýn. Ústi do Severného mora.

SRN má viac ako ako 80 miliónov obyvateľov. Obyvateľstvo je skoro čisto nemecké.Žijú tu aj nejaké menšie národnostné menšiny – Srbi, Frízovia, dánska menšina. V Nemecku žije aj veľa cudzincov. Úradný jazyk je nemčina. Obľúbené sú  rôzne nárečia.

SRN je členom OSN, NATO a mnohých medzinárodných organizácií. 3. októbra 1990 boli oba nemecké štáty zjednotili do jedného. SRN sa člení na 16 spolkových republík. 3 z nich sú mestské štáty: Berlín, Hamburg, Brémy. Hlavné mesto je Berlín. Najväčšie mestá sú Berlín, Hamburg, Mníchov, Kolín nad Rýnon a Essen...

SRN je vysoko rozvinutý priemyselný štát v Európe. Nie je veľmi bohatý na nerastné suroviny. Najdôležitejšie sú čierne a hnedé uhlie ako aj draselná soľ. Najdôležitejšie  priemyselné odvetvia sú strojárenstvo, elektrotechnika, chemický priemysel , stavebníctvo, textilný a potravinársky priemysel. Najdôležitejšie priemyselné centrum krajiny je Porúrie, kde je rozvinutý ťažký priemysel. SRN je tretím najväčším výrobcom áut na svete. Známe sú firmy Audi, Volkswagen, Mercedens – Benz. V Brémach, Hamburgu, Kieli, Rostoku sú obrovské lodenice.

Aj poľnohospodárstvo  sa úspešne rozvíja. Najdôležitejšími pestovateľskými oblasťami sú Severonemecká nížina, krajina pred Alpami a údolia riek Rýna, Mosel, Maim a Dunaj. Pestuje sa obilie, zemiaky, chmeľ a vínna réva. Živočíšna výroba sa sústreďuje na chov  hovädzieho dobytka a ošípaných.

Krajina, mesto, ktoré by som chcel navštíviť
Čo môže SRN ponúknuť turistom? Veľmi veľa, jej krajiny sú  rôznorodé. Sú tu veľhory – Alpy, čarovné stredohorie a široká, otvorená Severonemecká nížina. V Alpách sa nachádzajú malebné jazerá. Miesta  cudzineckého turistického ruchu ako Garmisch – Partenkirchen alebo Berchtesgaden sú pre každého pojem. K najkrajším dovolenkovým oblastiam patria aj údolia riek Rýna, Mosel, Neckar a Dunaja. Najmä údolie rieky Rýn s jeho zrúcaninami hradov  a vinohradmi.

Veľa turistov v Nemecku navštevuje aj staré / historické/ mestá najmä hlavné mesto Berlín ale aj mestá ako napr: Tier so svojimi rímskymi staviteľskými pamiatkami, Worms a Mainz  s kostolmi v románskom slohu. Veľmi obľúbené sú napr. Impozantný Kolínsky Dóm, radnica vo Frankfurte, romantický  zámok Neuschwanstein a mnoho iných.

K dobre strávenej dovolenke v SRN prispievajú nielen prírodné krásy, historické pamiatky a dobré služby, starostlivo upravená atmosféra miest a dedín so svojimi parkami a kvetinovou výzdobou.

Oboduj prácu: 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1


Odporúčame

Cudzie jazyky » Nemčina

:: Aktuelle Wechselkurse Euro

:: KATEGÓRIE – Referáty, ťaháky, maturita:

0.013