Určitý a neurčitý člen podstatných mien

Cudzie jazyky » Nemčina

Autor: kajka
Typ práce: Referát
Dátum: 25.03.2020
Jazyk: Nemčina
Rozsah: 493 slov
Počet zobrazení: 21 607
Tlačení: 832
Uložení: 907

Určitý a neurčitý člen podstatných mien

- v nemeckom jazyku sa všetky podstatné mená píšu veľkým začiatočným písmenom

- pred každým podstatným menom nájdeme v slovníku písmeno „r“, „e“ alebo „s“

- sú to skrátené tvary pre tzv. určitý člen:
r = der (určitý člen mužského rodu)
e = die (určitý člen ženského rodu)
s = das (určitý člen stredného rodu)

- kým v slovenčine je podstatné meno jedno slovo, v nemeckom jazyku sú to dve slová
napr.  mama = die Mutter, vlak = der Zug, rádio = das Radio

- učiť sa podstatné mená je potrebné spolu s ich členom, pretože gramatický rod nemeckého podstatného mena často nie je totožný s rodom v slovenčine
napr. lopta = der Ball (v slovenčine je „lopta“ ženského rodu, no v nemčine mužského rodu)

- určitý člen neprekladáme (pomocne si v duchu môžeme pre seba povedať „ten“, „tá“, „to“)

- ak však stoja „der“, „die“, „das“ vo vete osamote, bez podstatného mena, majú význam ukazovacieho zámena a nie určitého člena a v takom prípade ich prekladáme:
der = ten (ukazovacie zámeno)
die = tá (ukazovacie zámeno)
das = to (ukazovacie zámeno)
 
- pred podstatným menom v nemčine môže stáť buď určitý člen, alebo neurčitý člen
ein (neurčitý člen mužského rodu)
eine (neurčitý člen ženského rodu)
ein (neurčitý člen stredného rodu)
napr. muž = der Mann/ ein Mann, žena = die Frau/ eine Frau, dieťa = das Kind/ ein Kind

- neurčitý člen mužského a stredného rodu sú rovnaké

- ani neurčitý člen neprekladáme (pomocne si v duchu pre seba môžeme povedať „nejaký“, „nejaká“, „nejaké“)

- „ein“, „eine“, „ein“ nikdy nestoja osamote, bez podstatného mena, pretože osamote nemajú žiaden význam (na rozdiel od „der“, „die“, „das“)

- ak hovoríme o bytostiach, veciach alebo javoch (všetky podstatné mená) známych, už spomínaných, používame určitý člen a naopak, ak hovoríme o bytostiach, veciach a javoch neznámych, neurčitých, doteraz ešte nespomínaných, používame člen neurčitý
napr.

Das ist eine Blume. = To je (nejaký) kvet. – hovoríme o kvete, ktorý sme v rozhovore spomenuli prvýkrát
Ist die Blume schön? = Je (ten) kvet pekný? – začíname onen kvet, na ktorý sme poukázali, viac rozoberať
Ja, die Blume ist schön. = Áno, (ten) kvet je pekný. – už sa o tom istom kvete istú chvíľu rozprávame
 
- podstatné mená v množnom čísle nerozlišujú rody, t. j. všetky podstatné mená (aj mužského, aj ženského, aj stredného rodu) používajú v množnom čísle jeden spoločný člen a to určitý člen die
- neurčitý člen pre množné číslo neexistuje
napr.
muž = der/ ein Mann - muži = die Männer
žena = die/ eine Frau - ženy = die Frauen
dieťa = das/ ein Kind - deti = die Kinder

- tvary podstatných mien v množnom čísle sa treba naučiť ako samostatné slovíčka
(pozri tému Množné číslo podstatných mien)
 
- členy nemusíme používať pred podstatnými menami označujúcimi: osobné mená a priezviská, oslovenia, členov rodiny, povolania, tituly a nadpisy, záľuby, predmety v škole a študijné odbory, abstraktné podstatné mená (šťastie, hnev), látkové podstatné mená (múka, mlieko), niektoré slovné spojenia (ísť pešo = zu Fuß gehen), zemepisné názvy stredného rodu, všetky podstatné mená v množnom čísle, ktoré by v jednotnom čísle mali člen neurčitý a všetky podstatné mená, pred ktorými už stojí privlastňovacie zámeno alebo číslovka

Oboduj prácu: 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1


Odporúčame

Cudzie jazyky » Nemčina

:: Aktuelle Wechselkurse Euro

:: KATEGÓRIE – Referáty, ťaháky, maturita:

Zavrieť reklamu
Vygenerované za 0.019 s.