Predložky výnimky

Predložky výnimky

am Bahnhof

na železničnej stanici (všeobecne)

zum Bahnhof

na železničnú stanicu (smer)

auf dem Bahnhof

na železničnej stanici (inštitúcia)

auf der Post/ Bank/ auf dem Rathaus

na pošte/ v banke/ na radnici (inštitúcia)

in der Post/ Bank/ im Rathaus

na pošte/ v banke/ na radnici (v budove)

zur Post/ Bank/ zum Rathaus

na poštu/ do banky/ na radnicu (smer)

an der Haltestelle

na zastávke

zur Haltestelle

na zastávku

zur Schule

do školy

in der Schule

v škole

am Schalter

za/ pri okienku/ prepážke

an der Kasse

pri pokladni

an die Kasse

ku pokladni

zu Besuch

na návšteve/ na návštevu

im Internet

na internete

ins Internet

na internet

auf deutsch/ englisch

po nemecky/ anglicky

am Klavier/ am Tisch

za klavírom/ za stolom

ans Klavier/ an den Tisch

za klavír/ za stôl

am Fenster

za oknom

ans Fenster

za okno

an der Ecke

na rohu

an die Ecke

na roh

um die Ecke

za rohom/ za roh

am Meer/ an der See

pri mori

ans Meer/ zum Meer/ an die See/ zur See

k moru (cieľ)/ (smer)

am See

pri jazere

an den See/ zum See

k jazeru (cieľ)/ (smer)

am Strand

na pláži

an den Strand/ zum Strand

na pláž (cieľ)/ (smer)

auf dem Land(e)

na vidieku

aufs Land(e)

na vidiek

in den Urlaub

na dovolenku

im Urlaub

na dovolenke

auf der Straße

na ulici (vonku na ulici)

auf die Straße/ zur Straße

na ulicu (vonku na ulicu)/ (okno) na ulicu

in der Goethestraße 2

na Goetheho ulici 2 (presná adresa)

in die Goethestraße 2

na Goetheho ulicu 2 (presná adresa)

durch/ über die Straße/ Grenze

cez ulicu (medzi domami/ krížom)/ hranicu

zum Frühstück/ Mittagessen/ Abendessen

na raňajky/ obed/ večeru

am Montag/ Dienstag

v pondelok/ utorok ...

am Wochenende

cez víkend

im Frühling/ Herbst

na jar/ jeseň

für einen/ hundert Euro

za jedno/ sto eur

zum ersten/ zweiten Mal

po prvé/ po druhé

nach links/ rechts/ hinten/ vorne

doľava/ doprava/ dozadu/ dopredu
ZONES.SK - Zóny pre každého študenta
https://www.zones.sk/studentske-prace/nemcina/8918-predlozky-vynimky/