Modálne slovesá

Cudzie jazyky » Nemčina

Autor: kajka (25)
Typ práce: Referát
Dátum: 20.05.2014
Jazyk: Nemčina
Rozsah: 546 slov
Počet zobrazení: 14 713
Tlačení: 726
Uložení: 731
Modálne slovesá
- v nemeckom jazyku do skupiny modálnych (spôsobových) slovies patria tieto slovesá:
 können, mögen, dürfen, müssen, wollen, sollen, wissen, möchten
- je to špecifická skupina slovies, ktoré sa časujú jedinečne (doteraz sme sa naučili pravidelné slovesá, pomocné slovesá, nepravidelné slovesá), t. j. platia pre nich odlišné pravidlá časovania
- 1. a 3. os. j. č. sú bez koncovky (okrem „möchten“), v 1. a 3. os. j. č. majú rovnaký tvar a v 1., 2. a 3. os. j. č. u nich dochádza ku zmene kmeňa (nie u všetkých)
- modálne slovesá sa častujú takto:
können = môcť, vedieť (mať schopnosť)
ich kann, du kannst, er kann, wir können, ihr könnt, sie können
mögen = mať rád
ich mag, du magst, er mag, wir mögen, ihr mögt, sie mögen
dürfen = smieť
ich darf, du darfst, er darf, wir dürfen, ihr dürft, sie dürfen
müssen = musieť
ich muss, du musst, er muss, wir müssen, ihr müsst, sie müssen
sollen = mať (povinnosť)
ich soll, du sollst, er soll, wir sollen, ihr sollt, sie sollen
wollen = chcieť
ich will, du willst, er will, wir wollen, ihr wollt, sie wollen
wissen = vedieť (mať vedomosť)
ich weiß, du weißt, er weiß, wir wissen, ihr wisst, sie wissen
möchten = chcieť (podmieňovací spôsob chcel by som)
ich möchte, du möchtest, er möchte, wir möchen, ihr möchtet, sie möchten

- vo vetách sa modálne slovesá správajú takto:
- doteraz sme používali len vety, v ktorých bolo jedno sloveso - bolo vždy vyčasované a stálo na druhom mieste vo vete (okrem zisťovacích otázok a rozkazu) ako tzv. prísudok
- modálne slovesá fungujú tak isto, ak sú vo vete len ako jedno sloveso (Chcem auto. = Ich will ein Auto. Vieme veľa. = Wir wissen viel. a pod.)
- avšak ich najcharakteristickejšou vlastnosťou je, že vo vetách sa najčastejšie objavujú aj s ďalšími slovesami (presne tak ako v slovenčine - napr. Chcem lietať na lietadle. Nesmiete fajčiť v miestnosti. Máme upratať celý byt. a pod.)
- ak je teda vo vete viac ako jedno sloveso a jedno z nich je modálne, to modálne sloveso vyčasujeme a musí stáť na 2. mieste vo vete ako prísudok, no na rozdiel od slovenčiny, to druhé (prípadne tretie) sloveso nesmie stáť hneď vedľa modálneho, ale vždy na konci vety a v neurčitku (nevyčasujeme ho)
- ak je takáto veta záporná, tak platia rovnaké pravidlá ako sme sa už so záporom učili (nicht/ kein) len s malou zmenou a síce, ak chceme poprieť činnosť, zápor nicht nebude na konci vety (pretože tam už je to druhé sloveso v neurčitku), ale na predposlednom mieste

PRÍKLADY
Smiem fajčiť v izbe. = Ich darf im Zimmer rauchen.
Smiem fajčiť v izbe? = Darf ich im Zimmer rauchen? (otázka = len prehodíme podmet a prísudok)
Nesmiem fajčiť v izbe. = Ich darf im Zimmer nicht rauchen. (uzavretý dej)
ALEBO: Ich darf nicht im Zimmer rauchen. (neuzavretý dej a preto ho môžeme dokončiť: Ich darf nicht im Zimmer rauchen, sondern auf dem Balkon.)

Chceš lietať lietadlom. = Du willst mit dem Flugzeug fliegen.
Chceš lietať lietadlom? = Willst du mit dem Flugzeug fliegen? (otázka = len prehodíme podmet a prísudok)
Nechceš lietať lietadlom. = Du willst mit dem Flugzeug nicht fliegen. (uzavretý dej)
ALEBO: Du willst nicht mit dem Flugzeug fliegen. (neuzavretý dej a preto ho môžeme dokončiť: Du willst nicht mit dem Flugzeug fliegen, sondern mit dem Hubschrauber.)
Oboduj prácu: 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1


Odporúčame

Cudzie jazyky » Nemčina

:: Aktuelle Wechselkurse Euro

:: KATEGÓRIE – Referáty, ťaháky, maturita:

0.022