Budúci čas s „werden“ a modálne slovesá

Cudzie jazyky » Nemčina

Autor: kajka (25)
Typ práce: Ťahák
Dátum: 20.05.2014
Jazyk: Nemčina
Rozsah: 312 slov
Počet zobrazení: 18 754
Tlačení: 969
Uložení: 945
Praktické!
Budúci čas / Futurum


ich werde lesen
budem čítať

wir werden lesen
budeme čítať

du wirst lesen
budeš čítať

ihr werdet lesen
budete čítať

er / sie / es wird lesen
bude čítať

sie werden lesen
budú čítať
Sie werden lesen
budete čítať (vykanie)

Modálne slovesá – prítomný čas


können

dürfen

wollen

müssen

sollen

môcť

smieť

chcieť

musieť

mať (povinnosť)

ich kann

ich darf

ich will

ich muss

ich soll

môžem

smiem

chcem

musím

mám

du kannst

du darfst

du willst

du musst

du sollst

môžeš

smieš

chceš

musíš

máš

er/sie/es kann

er/sie/es darf

er/sie/es will

er/sie/es muss

er/sie/es soll

môže

smie

chce

musíwir können

wir dürfen

wir wollen

wir müssen

wir sollen

môžeme

smieme

chceme

musíme

máme

ihr könnt

ihr dürft

ihr wollt

ihr müsst

ihr sollt

môžete

smiete

chcete

musíte

máte

sie können

sie dürfen

sie wollen

sie müssen

sie sollen

môžu

smú

chcú

musia

majú

Sie können

Sie dürfen

Sie wollen

Sie müssen

Sie sollen

môžete

smiete

chcete

musíte

máte

Posledný riadok používame iba pri vykaní

Modálne slovesá – minulý čas

ich konnte

ich durfte

ich wollte

ich musste

ich sollte

mohla som

smela som

chcela som

musela som

mala som

du konntest

du durftest

du wolltest

du musstest

du solltest

mohla si

smela si

chcela si

musela si

mala si

er/sie/es konnte

er/sie/es durfte

er/sie/es wollte

er/sie/es musste

er/sie/es sollte

mohol/mohla/mohlo

smel/smela/smelo

chcel/chcela/chcelo

musel/musela/muselo

mal/mala/malo

wir konnten

wir durften

wir wollten

wir mussten

wir sollten

mohli sme

smeli sme

chceli sme

museli sme

mali sme

ihr konntet

ihr durftet

ihr wolltet

ihr musstet

ihr solltet

mohli ste

smeli ste

chceli ste

museli ste

mali ste

sie konnten

sie durften

sie wollten

sie mussten

sie sollten

mohli

smeli

chceli

museli

mali

Sie konnten

Sie durften

Sie wollten

Sie mussten

Sie sollten

mohli ste

smeli ste

chceli ste

museli ste

mali ste

Posledný riadok používame iba pri vykaní
Oboduj prácu: 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1


Odporúčame

Cudzie jazyky » Nemčina

:: Aktuelle Wechselkurse Euro

:: KATEGÓRIE - Referáty, ťaháky, maturita:

0.024