Zóny pre každého študenta

Štátne sviatky v Nemecku

Štátne sviatky v Nemecku

Január: 

1. január - Nový Rok 

6. január - Traja Králi (v Bádensku-Württembersku, Bavorsku, Sasku-Anhaltsku) 

Wechselkurs EURO

Marec/Apríl

Veľký piatok
Veľkonočná nedeľa
Veľkonočný pondelok

Veľká noc rovnako ako na Slovensku 

Máj: 

1. máj - Prvý máj 

9. máj - Nanebovzatie Ježiša Krista 

20. máj - Svätodušný pondelok 

30. máj - Božie telo (v Bádensku-Württembersku, Bavorsku, Hesensku, Severnom Porýní-Vestfálsku, Porýní-Falcii, Sársku, v niektorých oblastiach Saska a Durynska) 

August: 

15. august - Nanebovzatie Panny Marie (v Sársku, v Bavorsku iba v obciach s prevažne katolickým obyvateľstvom) 

Október: 

3. október - Deň zjednotenia Nemecka 

31. október - Deň reformácie (v Braniborsku, Meklenbursku-Prednom Pomoransku, Sasku, Sasku-Anhaltsku, Durynsku) 

November: 

1. november - Sviatok všetkých svätých (v Bádensku-Württembersku, Bavorsku, Severnom Porýní-Vestfálsku, Porýní-Falcii, Sársku) 

20. november - Deň pokánia a modlitieb (v Sasku) 

December: 

25. december - Prvý sviatok vianočný 

26. december - Druhý sviatok vianočný 

Zones.sk – Najväčší študentský portál
https://www.zones.sk/studentske-prace/nezaradene/15420-statne-sviatky-v-nemecku/