George Friedrich Händel

Ostatné » Osobnosti / Životopisy

Autor: monty
Typ práce: Referát
Dátum: 29.12.2007
Jazyk: Slovenčina
Rozsah: 414 slov
Počet zobrazení: 7 260
Tlačení: 635
Uložení: 603
(* 23. február 1685 - † 14. apríl 1759)

Hudbu začal študovať ako osemročný. Otec nechcel, aby sa jeho syn dal na hudobnú kariéru, chcel z neho mať právnika. Do roku 1702 sa Händel vzdeláva v hudbe pod vedením Zachowa. Začína tiež študovať právo na univerzite v Halle, ale po roku prerušuje štúdium a venuje sa výlučne hudbe.

Odchádza do Hamburgu, kde sa vtedy schádzali najvýznamnejší majstri organovej hry. Najhlavnejšou príčinou toho, že sa rozhodol pre Hamburg, bol ale Händlov záujem o opernú činnosť Keislera.
Händel sa stáva druhým huslistom v jeho orchestri a prejavuje sa ako skvelý čembalista. Náhoda umožňuje mladému hudobníkovi skladateľský štart: Keiser znechutený priatou témou opery a tlačený termínom, zveruje Händlovi jej napísanie. Tak vzniká roku 1705 Almira – skladateľský debut korunovaný veľkým úspechom. V nasledujúcom roku odchádza Händel do Talianska. Takzvané Talianske obdobie (1706-1709) je veľmi významné pre jeho umelecký rozvoj. Nadväzuje priateľské styky s najvýznamnejšími talianskymi skladateľmi. Osvojuje si technické a štýlové výdobytky talianskej hudby. Navštívil Florenciu, Rím, Neapol aj Benátky. Jeho opera Agrippina, kantáty: Lucrezia, Apollo a Dafné, mu získali veľké uznanie a slávu. Okrem toho ho pokladajú za jedného z najväčších virtuózov hry na čembale a organe.

Roku 1710 Händel na krátky čas nastupuje ako dvorný dirigent v Hannoveri. Niekoľko krát cestuje do Londýna na premiéry svojich opier. V roku 1713 sa definitívne usadzuje v Anglicku. Keď v roku 1719 vznikla Kráľovská hudobná akadémia, ktorá mala kultivovať taliansku operu, Händel spolu s Bononcinim a Ariostom preberá jej umelecké vedenie.
Vrcholom Händlovej tvorby od roku 1735 boli oratória. Zároveň vznikajú slávne organové koncerty. Roku 1737 dostáva Händel mŕtvicu. Po dlhšom zotavovaní sa však vracia k aktívnemu koncertnému životu. Roku 1742 končí prácu na jednom zo svojich najdokonalejších diel – veľkolepom oratóriu Mesiáš. Pri písaní oratória Jephta začína cítiť prvé príznaky slabnutia zraku. Posledných sedem rokov svojho života bol Händel slepý, napriek tomu však neprestával pracovať.
Zoznam Händlových skladieb je neobyčajne bohatý. Popri 46 operách sa dodnes s úspechom uvádza 32 oratórií, 99 kantát a 20 komorných duet.
V oblasti inštrumentálnej hudby posunul ďaleko vopred vývoj organovej a čembalovej techniky, vo veľkej miere sa pričinil o vznik neskorších foriem klasickej hudby (sonáta, predohra, inštrumentálny koncert). Jeho opery patria štýlovo k typu talianskej opery so všetkými kladmi a zápormi.

Jeho diela:
Georg Friedrich Händel skomponoval 46 opier a 32 oratórií a veľa iných skladieb. Medzi najznámejšie opery patria Agrippina, Rinaldo, Giulio Cesare a Rodelinda. Medzi barokové oratória, ktoré sa hrávajú dodnes patria Izrael v Egypte, Samson, Mesiáš a Judáš Makabejský.
Oboduj prácu: 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1

Kľúčové slová

Vyhľadaj ďalšie vhodné študentské práce pre tieto kľúčové slová:

#Händel #georg handel #george friedrich händel životopisy


Odporúčame

Ostatné » Osobnosti / Životopisy

:: KATEGÓRIE - Referáty, ťaháky, maturita:

0.018