Erik Homburger Erikson

Ostatné » Osobnosti / Životopisy

Autor: primak (25)
Typ práce: Referát
Dátum: 11.08.2011
Jazyk: Čeština
Rozsah: 488 slov
Počet zobrazení: 4 335
Tlačení: 405
Uložení: 510
Praktické!
Erik Homburger Erikson (1902 – 1994)
Epigenetická teorie osobnosti
Německý psycholog, psychoanalytik židovského původu – emigrace do USA
-  Pokládán za stoupence neofreudismu
-  Proslavil se především Epigenetickým diagramem
-  Učil děti rodičů, kteří prodělávali psychoanalýzu ve Vídni
Spolupráce s Freudem, sám prodělal psychoanalýzu pod vedením Anny Freudové
-  Kniha ,,Dětství a společnost”
 
Epigenetická teorie osobnosti
· Epigenetická stadia lidského růstu
-  Chápal vývoj osobnosti jako proces probíhající epigenetickými stádii od narození
až po stáří
Epi = na
Geneze = vznik
Epigeneze = jeden prvek vzniká na podkladě jiného v čase a prostoru
 
· Vývoj osobnosti
- Erikson navrhl a poději dodatečně vyjasnil svou strukturu vývoje osobnosti - 8 stadií vývoje
- 9. stádium navrhla p. Eriksonová – období Kmetství – prožívání všech krizí, ohrožení
- Každé stádium je popsáno v podobě psychologické krize, která obsahuje dva konfliktní póly
- obsahují: možnosti růstu i prvky ohrožení
- růst: nastává tehdy, když je konflikt přiměřeně vyřešen, jeho vyřešení přináší pro ego novou
 sílu již Erikson nazývá CNOST
- ohrožení: spočívají v uhýbání člověka před řešením konfliktu. Dojde-li k tomu převládá negativní pól a cnost nevznikne
Příklad:  ve čtvrtém stádiu (snaživost proti méněcennosti) má vzniknout cnost zvaná kompetence. Pokud však konflikt nebyl vyřešen, opouští dítě toto stádium s pocitem méněcennosti (negativní pól, který převládl)
→ takový negativní výsledek oslabuje ego
→ pokud není problém napraven, duševní problém jedince stagnuje
 
1. Důvěra x nedůvěře (0-2)
- kojenec potřebuje potravu, zdravý spánek a nerušené vyměšování
- osoba, která o něj mateřsky pečuje, poskytuje kojenci bezpečíučí se důvěřovat této osobě a sobě, tvoří si základy důvěry v ostatních vztazích
- CNOST naděje- základní lidská síla - podmínka, aby člověk zůstal na živu.
 
2. Autonomie x zahanbení a pochybnosti (2-4)
- dítě se pouští do nových činností (chůze, mluvení,..) a učí se ovládat vyměšování
- Potřeba vyváženosti mezi ,, zadržováním“ a ,,pouštěním“
- CNOST vůle
 
3. Iniciativa x vině (4-6)
- dítě plánuje, experimentuje a pouští se do nových aktivit → snaží se o úspěch
- CNOST svědomí
 
4. Snaživost x méněcennosti (6-12)
- Dítě přechází od hry k činnostem , které vyžadují dovednosti a správné užívání nástrojů
- úspěch vyvolá u dítěte radost x neúspěch pocit méněcennosti
- CNOST kompetence- krok ve směru zralého úkolového zaměření
 
5. Identita x zmatení rolí (12-20)
- objevení sebe sama a hrozba ztráty sebe samého, představy mladého člověka o sobě samém
- CNOST věrnost- osobní oddanost zvolenému povolání či životní filosofii
 
6. Intimita x izolaci (20-25)
- Intimita je zdravým spojením vlastní identity s identitou druhého beze strachu, že člověk ztratí sám sebe nebo svou identitu, intimita by měla obsahovat závazek  a může být vyjádřena sexuálně
- CNOST láska
 
7. Generativita x stagnaci (25-50)
- v tomto stádiu se lidé zapojují do společnosti a vytvářejí něco hodnotného
- CNOST pečování- ochota konstruktivně přispět společnosti
 
8. Integrita ego x zoufalství (50-100)
- pokud se člověk ve stáří může ohlédnout na svůj život, buď ho přijme, nebo je zoufalý
- CNOST moudrost- výsledek celého vývojového cyklu jedince
Oboduj prácu: 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1


Odporúčame

Ostatné » Osobnosti / Životopisy

:: KATEGÓRIE - Referáty, ťaháky, maturita:

0.013