Esperanto - umelý jazyk

Cudzie jazyky » Ostatné jazyky

Autor: petenka
Typ práce: Referát
Dátum: 26.06.2008
Jazyk: Slovenčina
Rozsah: 371 slov
Počet zobrazení: 8 358
Tlačení: 837
Uložení: 818
Esperanto je umelý jazyk. V roku 1887 ho zverejnil varšavský lekár L. L. Zamenhof. Má jednoduchú gramatiku bez výnimiek, vyslovuje sa rovnako ako sa píše a slovná zásoba pochádza z rôznych európskych jazykov (väčšina slov je románskeho pôvodu, potom germánskeho a slovanského).

Priemerná doba potrebná na naučenie sa esperanta je 6 mesiacov.

Esperanto je jazyk rovnocenný s akýmkoľvek prirodzeným jazykom, dá sa v ňom písať beletria alebo vedecká práca, je možné do esperanta prekladať z iných jazykov a naopak. Mnohé diela je môžné nájsť na Internete. Esperanto bolo vytvorené na to, aby zblížilo ľudí z rôznych komunít a kultúr. Organizujú sa medzinárodné aj miestne stretnutia priaznivcov esperanta. Na Slovensku pôsobí Slovenská esperantská federácia (SKEF) a Slovenská esperantská mládež (SKEJ). Najväčším esperantským medzinárodným združením je Svetový esperantský zväz (UEA) so sídlom v Rotterdame. Založil ho Hektor Hodler v roku 1908. Jeho mládežnícka sekcia sa nazýva TEJO a vznikla v roku 1938.

Na Generálnej konferencii UNESCO v roku 1954 boli výsledky esperanta uznané v súlade s cieľmi UNESCO a boli ustanovené oficiálne vzťahy medzi UNESCO a UEA pretrvávajúce do súčasnosti. Na generálnej konferencii UNESCO v roku 1985 boli členské štáty a medzinárodné organizácie vyzvané prikročiť k výučbe esperanta v školách a k jeho využívaniu v medzinárodnom styku. UEA má tiež poradné vzťahy s Organizáciou spojených národov (OSN), UNICEF, Radou Európy (CE), Organizáciou amerických štátov (OAS) a Medzinárodnou organizáciou pre normy (ISO).

Medzinárodný kód esperanta podľa normy ISO 639-1 (dvojpísmenový) je [eo], podľa ISO 639-2 (trojpísmenový) je [epo]. Esperanto bolo v roku 1924 uznané ako jasný jazyk v telegrafii. Esperanto sa dnes vyučuje na niektorých jazykových školách, pretože sa ukázalo, že po jeho zvládnutí sa študent omnoho ľahšie naučí ďalšie cudzie jazyky.

Bulonská deklarácia určuje ciele esperantizmu v piatich bodoch:
1. Esperantizmus je snaha rozšíriť po celom svete používanie neutrálneho jazyka, ktorý by slúžil na dorozumievanie ľudí rôznych jazykov.
2. Medzinárodným jazykom môže byť len umelý jazyk; dokonale životaschopným sa ukázal vo všetkých smeroch jediný jazyk esperanto.
3. Autor jazyka sa výslovne vzdal akýchkoľvek osobných práv ohľadom jazyka a odovzdal ho celému svetu.
4. Jediný základ, záväzný navždy a pre všetkých esperantistov je Fundamento de Esperanto.
5. Esperantistom je každý človek, ktorý vie a používa jazyk esperanto, úplne ľahostajné na aký cieľ.

Zdroj: Esperanto na wikipedii, Esperanto - slovenská stránka
Oboduj prácu: 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1

Kľúčové slová

Vyhľadaj ďalšie študentské práce pre tieto populárne kľúčové slová:

#umely jazyk #Esperanto #umelí jazyk #umalý jazyk #Umelý


Odporúčame

Cudzie jazyky » Ostatné jazyky

:: KATEGÓRIE – Referáty, ťaháky, maturita:

Vygenerované za 0.022 s.
Zavrieť reklamu