Ochrana spotrebiteľa

Spoločenské vedy » Právo

Autor: sp-prace (12)
Typ práce: Poznámky
Dátum: 17.01.2011
Jazyk: Slovenčina
Rozsah: 255 slov
Počet zobrazení: 17 146
Tlačení: 979
Uložení: 1 024
Ochrana spotrebiteľa
 
Občianske právo zahŕňa aj právnu úpravu ochrany spotrebiteľa. Vo všetkých trhových ekonomikách  sa postupne sformuloval  systém ochrany spotrebiteľa. S prvkami ochrany  sa stretávame od vzniku trhového prostredia.  Nové formy predaja  , reklama vytvárajú na spotrebiteľa neprimeraný nátlak. Základy práva spotrebiteľa sformuloval americký prezident  J.F.Kenedy v 2O. storočí.  Postupné rozpracovanie jeho problematiky sa stalo  obsahom Smernice na ochranu spotrebiteľa , ktorú prijalo Valné zhromažďenie OSN v roku 1985. Obsahuje 8 práv spotrebiteľa:

1.Právo na uspokojovanie základných potrieb , spotrebiteľ má prístup k základným  tovarom a službám, adekvátnym potravinám, odievaniu, bývaniu, zdravotníckej starostlivosti, vzdelaniu a hygienickým zariadeniam

2.Právo na bezpečnosť, ochranu
pred výrobkami, technológiami, službami, ktoré by boli nebezpečné pre život

3.Právo byť informovaný
 a byť chránený pred nepoctivosťou inzercie  a označovania tovarov

4.Právo  na voľbu
zo širokého sortimentu na základe dostatočných informácií

5.Právo obhajovať svoje záujmy
  pri tvorbe a realizácii vládnej politiky vo vývoji služieb a výrobkov

6.Právo na nápravu
, dostať jasné odpovede na sťažnosti, kompenzácie  za nedostatky pri nákupe a pod

7.Právo na spotrebiteľské vzdelávanie
aby si mohol spoľahlivo vybrať tovar i služby

8.Právo na zdravé životné prostredie

Poradenskú činnosť vykonávajú záujmové združenia. Predávajúci zodpovedá za kvalitu tovaru. V prípade, že na výrobku sa v zákonom stanovenej lehote  vyskytne chyba, má právo spotrebiteľ výrobok reklamovať. Spôsob  riešenia reklamácie závisí od  charakteru závady , ktorá sa na výrobku vyskytla. Spotrebiteľ má právo  obrátiť sa so žiadosťou o rady ,informácie a pomoc na spotrebiteľské združenie či SOI. Orgánom štátnej správy, kontrolným orgánom môže podať sťažnosť  a podnet na kontrolnú činnosť. Rozpory , pri ktorých nedôjde k dohode medzi zainteresovanými stranami je oprávnený riešiť súd.
Zdroj: Lucia Sýkorová
Oboduj prácu: 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1


Odporúčame

Spoločenské vedy » Právo

:: KATEGÓRIE – Referáty, ťaháky, maturita:

0.011