Pojmy právo, právna norma

Spoločenské vedy » Právo

Autor: kajka (25)
Typ práce: Poznámky
Dátum: 09.11.2014
Jazyk: Slovenčina
Rozsah: 129 slov
Počet zobrazení: 6 466
Tlačení: 441
Uložení: 465
Vysvetlite pojmy právo, právna norma.
PRÁVO:
o  systém všeobecne záväzných noriem a pravidiel správania sa v spoločnosti, ktoré v predpísanej forme stanovujú štátne orgány na to oprávnené
o sú vynútiteľné štátnou mocou
o ich nedodržiavanie sa sankcionuje

PRÁVNA NORMA
o  je všeobecne záväzné pravidlo správania sa, ktoré vydáva štát v predpísanej forme
o  je vynútiteľné štátnou mocou
o  jeho nedodržiavanie sa trestá

Objasnite, čo je zmyslom práva.

-  zmyslom práva je prostredníctvom právnych noriem (zákonov, nariadení, vyhlášok) upravovať spoločenské vzťahy

Charakterizujte pojem subjekt práva.

-  subjekty práva vystupujú v právnom vzťahu
-  sú to fyzické alebo právnické osoby
o  fyzické a právnické osoby majú právnickú subjektivitu
è majú spôsobilosť vystupovať v právnych vzťahoch pod vlastným menom a na vlastnú zodpovednosť

Čo tvorí štruktúru práva v SR?

-  tvoria právne normy
-  právne inštitúcie
-  právne vedomie
Oboduj prácu: 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1


Odporúčame

Spoločenské vedy » Právo

:: KATEGÓRIE – Referáty, ťaháky, maturita:

0.022