Verbálna komunikácia

Spoločenské vedy » Psychológia

Autor: Dievča tanya
Typ práce: Referát
Dátum: 17.02.2015
Jazyk: Slovenčina
Rozsah: 433 slov
Počet zobrazení: 4 432
Tlačení: 299
Uložení: 318
Verbálna komunikácia
prenosy informácií realizované prostredníctvom reči, význam samotných slov - písomne zaznamenateľné,  paralingvistika - písomne nezaznamenateľné vonkajším tónom reči

PODOBY KOMUNIKÁCIE:

1. reč písaná
2. hovorený dialóg
3. slovný prejav v malej skupine ľudí
4. slovný prejav vo veľkej skupine ľudí
5. rozprávanie sám so sebou
BARIÉRY KOMUNIKÁCIE:
1. jazyk, nárečie, hluk, vyrušovanie ...
2. slová, ktoré majú rôzny význam
3. hodnotenie informácie podľa toho, kto ju podáva a nie podľa obsahu
4. príjemca počuje len to, čo chce, alebo čo je zvyknutý počúvať
5. príjemca ignoruje konfliktné informácie
6. neverbálne znamenia nie sú brané do úvahy
7. príjemca je rozčúlený alebo citovo rozrušený
NESPRÁVNE FORMULÁCIE:
varovanie - „Ak to urobíš, budeš ľutovať...“
nútenie   - „Musíš,...mal by si,...“
návrh riešenia - „Keby som bol tebou,...“
poučovanie - „Keď som bol v tvojom veku,...“
zosmiešňovanie - „Ty musíš byť blázon...“
tlmočník - „Tvojim problémom je to, že...“
 
KOMUNIKÁCIA BY MALA BYŤ  VŽDY VOPRED PRIPRAVENÁ !!!
 
Neverbálna komunikácia
spojená s emóciami, prezrádza naše postoje a názory
1. MIMIKA – oznamujeme výrazom tváre, plač- smiech, šťastie- nešťastie, radosť- smútok,...
2. PROXEMIKA – oznamujeme priblížením a oddialením- vzdialenosť pri komunikácií
Interpersonálne zóny :
Intímna zóna (max. 30 cm) - matka a dieťa
Osobná zóna (min. 45 cm) - priatelia
Oficiálna zóna (1,2 až 3,6 m) - obchodné jednanie
Verejná zóna (3,6 až 7,6 m) - školenia
3. HAPTIKA – dotyky od pohladenia až po úder , reč podania ruky, dotyku, pôsobenie tlaku, tepla, chladu, vplyv bolesti...
4. POSTUROLÓGIA – reč fyzických postojov, držanie tela, polohové konfigurácie,
starostlivý - zanedbaný zovňajšok, nehybné nohy- nadmerná hybnosť, žiadne- živé pohyby očí...
5. KINEZIKA – reč pohybov tela
Bodové činnosti (niekoľko sekúnd) - kývnutie hlavou
Pohybové pozície (trvajú 5-20 sekúnd ) - rozlúčka
Prezentácie (niekoľko hodín) - stretávka
6. GESTIKA – pohyby tela s oznamovacím účelom, 
Symboly - nahrádzajú slová
Ilustrátory - sprevádzajú, zdôrazňujú slová
Regulátory - začiatok a ukončenie komunikácie
Adaptéry - pohyby zvládajúce nepríjemné pocity
Gestá dlaňami - pravdovravnosť, úprimnosť...
Gestá rukami - napätie, nedôvera, sebavedomie...
Gestá pažami - negatívny postoj, neistota, odpor...
Dotýkanie sa tváre - ruky po tvári - klamstvo 
Zakrývanie úst - napätie
Dotyk ucha - nervozita... 
7. REČ OČÍ A POHĽADOV
upriamenie pohľadu, doba trvania pohľadu, množstvo pohľadov, uhol, mrkanie, pohyby očí a obočia...
8. PARALINGVISTIKA – vyjadrovanie tónom reči, intenzita hlasu, intonácia, melódia, chyby v reči...
9. ÚPRAVA VONKAJŠIEHO VZHĽADU
spôsob oblečenia, účes, líčenie, úprava prostredia...

Ako zlepšiť neverbálnu komunikáciu?

- snažte sa, aby váš výraz bol primerane uvoľnený,
- obmedzte rušivé gestá,
- priebežne udržiavajte očný kontakt,
- potvrdzujte reč partnera neverbálne - úsmevom...,
- dívajte sa na druhú osobu priamo a nie úkosom z boku,
- buďte v otvorenej pozícii,
- mierne sa nakláňajte k druhému, neseďte stuhnuto,
- môžete používať gestá, ale s mierou.
Oboduj prácu: 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1


Založiť nové konto Pridať nový referát

Odporúčame

Spoločenské vedy » Psychológia

:: KATEGÓRIE - Referáty, ťaháky, maturita:

0.014