Vplyv nezamestnanosti na rodinu nezamestnaného

Spoločenské vedy » Psychológia

Autor: tanya
Typ práce: Referát
Dátum: 17.02.2015
Jazyk: Slovenčina
Rozsah: 570 slov
Počet zobrazení: 3 027
Tlačení: 189
Uložení: 213
Vplyv nezamestnanosti na rodinu nezamestnaného
Dlhé obdobia nezamestnanosti majú významný vplyv na občanov rovnako, ako na ich rodiny, komunity, národné ekonomiky. Nemožnosť nájsť zamestnanie nespôsobuje jedincovi len stratu príjmov, ale taktiež, ako som už spomenul aj stratu sebadôvery. Vo väčšine prípadov spôsobuje tlak nezamestnanosti finančné a emocionálne napätie v rodine. Bežným dôsledkom je potom rozpad práve tých vzťahov, ktoré mali nezamestnanému poskytnúť podporu pri jeho snahe vrátiť sa na pracovný trh. Vplyv na rodinu má nezamestnanosť nielen prostredníctvom finančných ťažkostí (pokles na polovicu príjmov), ale taktiež prostredníctvom:
-  zmien v sociálnych vzťahoch a sociálnej izolácie rodiny v nezamestnanosti
-  štrukturálnej dezorganizácie a krízy rodinného systému a narušenia denných návykov
-  zmien v postavení nezamestnaného jedinca v rodinnom systéme, stratou jeho statusu a autority odvodených zo zamestnania a z jeho príspevku k príjmom rodiny
-  zmien v rozdelení domácich prác

Strata statusu, ktorá je s jedincom v nezamestnanosti spojená sa dotýka aj rodiny a to nie len v zmysle straty statusu rodiny v širšej spoločenskej štruktúre, ale nepochybne aj v zmysle straty statusu nezamestnaného v rámci rodiny, čo je pre každého jedinca veľmi bolestivé. Myslím si, že najviac si to môžeme všimnúť v tých tradičnejších rodinách, ktoré majú ešte stále predstavu muža ako živiteľa rodiny. V týchto rodinách je to podľa mňa najviditeľnejšie a ak sa takáto strata zamestnania stane, je to pre muža o to bolestnejšie a ťažšie.

Nezamestnanosť sa dotýka aj vnútorných pravidiel fungovania rodiny a domácnosti, hlavne v deľbe úloh a činností v rodine. Nezamestnanosť môže narušiť a niekedy aj úplne zničiť vzťahy v rodine medzi jednotlivcami. Nie je to však spôsobené len stresom spôsobeného nedostatkom financií. Nezamestnanosť môže byť spojená súčasne aj s násilnými činmi v rodine, či už medzi partnermi, ale aj vo vzťahu ku deťom. Tento problém je však oveľa rozsiahlejší a komplexnejší a toto násilie nemusí byť vyvolané nezamestnanosťou, ale môže byť skôr spojené s určitými faktormi, ktoré jedinca predurčujú k násiliu a ku ľahšej strate zamestnania.

Nezamestnanosť je momentálne veľmi závažným problémom a hlavne v niektorých oblastiach narastá do neúnosnej miery. Snažil som sa rozobrať vplyv nezamestnanosti na človeka. Ako sa ukázalo, má veľmi veľké, hlavne negatívne účinky na jedinca, ale aj celú jeho rodinu. Pre človeka je to veľmi ťažké obdobie a každý sa s týmto faktorom vyrovnáva po svojom. Niekto to zvládne lepšie, no na niektorých má nezamestnanosť veľmi drvivé účinky.
Anglický  profesor Peter Warr vypracoval podrobný model zaoberajúci sa následkami nezamestnanosti, v ktorom polemizuje s predpokladom, že nezamestnanosť môže byť vo svojich následkoch dobrá aj zlá. Miesto tohto názoru identifikuje 9 bodov, ktoré sú základom zdravého psychického stavu, či už u nezamestnaných, alebo zamestnaných. Patria sem:
1. príležitosť k uplatneniu osobného vplyvu (v rozhodovacích činnostiach)
2. uplatnenie svojich schopností (či už skôr získaných, alebo nových)
3. vymedzenie cieľov a úloh (poskytujú možnosť úspešného sebauplatnenia)
4. rôznorodosť (okolie, ľudia, činnosť a podobne)
5. zaistenie budúcnosti (povolanie, finančná situácia)
6. finančné zaistenie (nedostatok finančných prostriedkov)
7. osobná bezpečnosť
8. príležitosť styku s ostatnými členmi spoločnosti
9. spoločenské postavenie (byť zamestnaný je dôležitým predpokladom pre verejné i súkromné ocenenie. Na nezamestnaných sa často pozerá ako na poznamenaných, sú prehliadaní ostatnými ľuďmi.)

Nezamestnaných má významný vplyv na spoločenský život i na život nezamestnaných jedincov. Nejde len o pokles životnej úrovne spojený s poklesom príjmov, ale i hlboké dôsledky nezamestnanosti na ich každodenný život. Nezamestnaní nemajú prácu a dostatok peňazí, ale majú viac ako dosť voľného času. Nezamestnanosť je spojená so zmenami vnímania času.
Oboduj prácu: 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1


Odporúčame

Spoločenské vedy » Psychológia

:: KATEGÓRIE - Referáty, ťaháky, maturita:

0.019