Psychológia trhu a práce

Spoločenské vedy » Psychológia

Autor: Noe2
Typ práce: Referát
Dátum: 30.05.2008
Jazyk: Slovenčina
Rozsah: 581 slov
Počet zobrazení: 7 049
Tlačení: 557
Uložení: 582
Charakteristika a subjekty podnikania
Podnikanie – je to sústavná činnosť uskutočňovaná podnikateľom vo vlastnom mene a na vlastnú zodpovednosť s cieľom dosiahnuť zisk. Podnik – je samostatný ekonomicko-právny subjekt, ktorý využitím istého súboru výrobných činiteľov vyrába výrobky alebo poskytuje služby. Základnou právnou normou pre oblasť podnikania v SR je Obchodný zákonník. Podmienky živnostenského podnikania a kontrolu ich dodržiavania upravuje Zákon o živnostenskom podnikaní.

Subjekty podnikania
1.fyzická osoba – FO je každý človek ako prirodzený nositeľ práv a povinností. Spôsobilosť podnikať nadobúdajú dovŕšením 18 rokov.
2.právnická osoba – PO sú to útvary vytvorené ľuďmi, ktoré sú považované podľa zákona za samostatné právne subjekty. Zapisujú sa do obchodného registra.

- Cieľom úspešného podnikania je vytvorenie vlastného pracovného miesta. Zároveň sa venovať tomu, čo ma baví a tiež môžem využiť poznatky, ktoré som získala počas štúdií a mnohoročnej praxe .
Motivácia malého podnikateľa je:
1. Dosiahnutie nezávislosti
2. Dosiahnutie zisku
3. Realizácia svojich predstáv
 
- úspešnosť v podnikaní Štart podnikania
1. Dostatok vstupného kapitálu
2. Získanie zakázok
3. Získanie miesta na trhu
4. Zabezpečenie materiálov, strojov, pracovníkov
5. Legislatívne problémy (registrácia, povolenie)
6. Prekonanie nedôvery - neúspešnosť v podnikaní
 
Rozvoj podniku
1. Daňové a iné nadmerné zaťaženie
2. Finančné ťažkosti
3. Odbytové ťažkosti
4. Nedostatočná infraštruktúra
5. Monopol štátneho sektoru
6. Vzťahy s miestnou správou
7. Nedostatok vstupného kapitálu
 
Ďalšie bariéry v úspešnosti podnikania na Slovensku sú:
1. Platobná neschopnosť veľkých štátnych podnikov, verejného sektoru, školstva, zdravotníctva.
2. Nedostatočná ochrana trhu.
3. Nízka kúpyschopnosť obyvateľstva.
4. Problémy so získavaním kapitálu.
5. Relatívne malá kapacita slovenského trhu pre špecializáciu.

- Charakteristické znaky úspešného podnikateľa
– podnikateľský potenciál
– osobnostné vlastnosti podnikateľa, najmä akčné správanie sa
– schopnosť nájsť a vytvárať podnikateľské príležitosti
– schopnosť zabezpečovať zdroje na podnikanie
- mal by byť hnacou silou pre štart a rozvoj podniku.

Najčastejšie dôvody, ktoré podnikateľa inšpirujú podnikať:
- zmena životného štýlu
– nespokojnosť so súčasnou prácou, potreba nezávislosti, autonómie
- sebarealizácia
– snaha sebe alebo okoliu niečo dokázať
- príležitosť
– viera v úspech identifikovanej príležitosti
možnosť
- existencia vnútorných a vonkajších faktorov, ktoré robia podnikanie možným - sociálna nevyhnutnosť
- preferencia pracovať ako živnostník a nie ako zamestnanec
- voľná pracovná doba

- vplyv dobrého mena podnikateľského subjektu na úspešnosť v podnikaní
- podľa môjho názoru, je veľmi dôležité vybudovať si dobré meno v podnikaní. Znamená to dôveru, vernosť a vtedy sa potenciálny zákazník rád vracia k vám. Zákazník si všíma ako sa oňho staráte, aké služby ste mu ochotný ponúknuť a čo všetko spravíte, aby bol spokojný a vrátil sa ešte raz. A to, že sa zákazník vráti sa povie úspech v podnikaní.

- motivácia zamestnancov Podnikateľská motivácia
Hlavnými dôvodmi pre prácu v pozícii zamestnanca sú:
- stabilný príjem,
- sociálna bezpečnosť,
- využitie kvalifikácie,
- pokojná práca.
- rozhodovanie o vlastnom živote
- riadiť vlastnú prácu
- zlepšenie postavenia
- zarábať viac
- tvoriť
- frustrácia vo veľkých firmách
- dostatok sebarealizácie
- dobré vzťahy
- iné výhody
- vlastný postoj /názor/ k uvedenej problematike
 
- ja si myslím, že podnikanie nie je vôbec jednoduchá záležitosť. Človek keď sa rozhodne pre takýto krok, musí vedieť čo všetko ho čaká a že to nebude ľahké. Predovšetkým musí byť silný a priebojný, pretože ani štát, hlavne malým podnikateľom nejde v ústrety. Vysoké nároky na priestory, hygienu, dodržiavanie zákonov, to všetko skôr odradí. Vysoké odvody na zamestnanca často krát donúti zamestnávateľa porušovať zákony, zamestnávať len na minimálnu mzdu. Nehorázne ,,papierovačky“ a ťahanice s úradmi, ktoré nemajú poriadok vo svojich veciach a tak sa často stáva, že nás preháňajú z miesta na miesto. Ale , aby som nehovorila len negatíva, tak predsa podnikanie má aj pozitíva, ako napr. samostatnosť, voľná pracovná doba, sebarealizácia.
Oboduj prácu: 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1


Odporúčame

Spoločenské vedy » Psychológia

:: KATEGÓRIE - Referáty, ťaháky, maturita:

0.049