Zóny pre každého študenta

Dospievanie - biologické a psychické zmeny

Dospievanie

Dospievanie - 12.-15. rok (prvá menštruácia, polúcia).

Biologické zmeny:

- pre začiatok puberty je charakteristické zrýchlenie rastu a rozvoj pohlavných žliaz;

- rast je nerovnomerný, prejavuje sa narušením pohybovej koordinácie;

- zmeny sú podmienené neurohormonálne;

- hypofýza uvoľňuje hormóny, ktoré zvyšujú hladinu pohlavných hormónov, to podmieňuje rozvoj druhotných pohlavných znakov, tvorbu a vylučovanie pohlavných buniek a hormónov;

- rast a vývin u dievčat je rýchlejší ako chlapcov, konečná výška chlapcov po skončení obdobia je väčšia;

- ukončuje sa psychomotorický vývin.

Psychické zmeny:

- pamäť- logická pamäť prevláda nad mechanickou;

- myslenie- sa podobá mysleniu dospelých, len je pod vplyvom nevyrovnanej osobnosti v dôsledku rozkolísaných citov;

- emócie- sú živé, nestále a intenzívne;

- vytvára sa vzťah k opačnému pohlaviu.

Na výchove sa podieľa hlavne samotný jedinec, rovesnícke skupiny, rodina a škola.

Zones.sk – Najväčší študentský portál
https://www.zones.sk/studentske-prace/psychologia/13754-dospievanie-biologicke-a-psychicke-zmeny/