Paradoxy k postoju dieťaťu + nehotový dospelý

Paradoxy k postoju dieťaťu + nehotový dospelý

  1. legislatívny paradox- na jednej strane deti nie sú právne zodpovedné, na druhej strane sú právne bezmocné;
  2. ekonomický paradox- na jednej strane existenčná bezstarostnosť, na druhej strane ekonomická závislosť;
  3. paradox v postoji k dieťaťu- postoj dospelých k dieťaťu je plný lásky a na druhej strane plný nadradenosti

nehotový dospelý- je dieťa pokladané za najvyššiu hodnotu, nemá legislatívnu moc, preto je dieťa sociálne ekonomicky aj fyzicky bezmocné

ZONES.SK - Zóny pre každého študenta
https://www.zones.sk/studentske-prace/psychologia/13765-paradoxy-k-postoju-dietatu-nehotovy-dospely/